Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Partizánske

Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Veľkých Bielic a ŠimonovianVytlačiť
 

Po Návojovciach a Malých Bieliciach absolvoval primátor Jozef Božik v októbri ďalšie jesenné stretnutia s obyvateľmi mestských častí Veľké Bielice a Šimonovany. Diskusii občanov s vedením mesta o problémoch i dianí v Partizánskom predchádzal prehľad o aktuálnych investičných projektoch samosprávy a odpočet plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí.

Veľké Bielice

Jednou z požiadaviek obyvateľov Veľkých Bielic na predchádzajúcom májovom stretnutí bola oprava dvoch prepadlísk na štátnej ceste I/64. Tá bola zrealizovaná správcom cesty. Splnená bola i požiadavka občanov na kontrolu po výkopových prácach vodárov a odstránenie nedorobkov a vád. Zo strany občanov zaznel návrh na vybudovanie novej svetelnej križovatky pri strete ciest II/593 a I/64 v smere na Brodzany. Jej prípadná realizácia je však najmä v rukách správcov ciest a Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi, ktorí takéto zmeny povoľujú na základe pozorovaní a meraní. Opätovne boli spomenuté nové prepady, ktoré sa vytvorili po vybudovaní kanalizácie na štátnej ceste I/64. Po daždi sa v nich vytvárajú mláky, z ktorých voda špliecha až na rodinný dom. Jeden z občanov tiež upozornil na pravdepodobne chýbajúcu cestnú vpusť, ktorá odvádzala povrchové vody z okolia pred miestnou reštauráciou. Pri intenzívnejších dažďoch sa voda valí do dvora občana. Aj tu však platí, že cesta nie je v správe mesta a žiadať treba Slovenskú správu ciest v Žiline. Podobný problém bol aj na Topoľovej ulici, kde sa občania sťažovali na zlý technický stav tejto ulice plnej výtlkov a jám zaplavených vodou. Väčšie rekonštrukcie miestnych komunikácií však môžu byť financované až z budúceho mestského rozpočtu.

Na pretras sa dostala aj cesta II/579, ktorá patrí Trenčianskemu samosprávnemu kraju a ktorej oprava sa ešte nezačala pre náročné verejné obstarávanie, aktuálne už ukončené. Mesto bude popri rekonštruovanej komunikácii budovať nové chodníky. Opakovaným bodom boli aj pripomienky na hlučnosť kamiónov a neprimeranú rýchlosť jazdy aut prechádzajúcich po tejto ceste druhej triedy. Občania preto znovu požadujú od dopravného inšpektorátu kontrolné merania. Okrem podnetov na zlepšenie zazneli v diskusii aj pochvaly občanov za uskutočnené aktivity a rekonštrukcie. Páčili sa im najmä oslavy výročia založenia mesta, ale slová poďakovania padli aj za viaceré opravy, ktoré mesto zrealizovalo. V závere stretnutia obyvatelia upozornili na nevyhovujúci vstup do kostola, a tiež na potrebu kosenia kanála, ktorý vedie od základnej školy a ústi do rieky Nitrice. Vznesená bola aj požiadavka na vybudovanie priechodu pre chodcov na ceste II/593 pri autobusových zastávkach, ako aj žiadosť odstrániť náletové dreviny z riek Nitry a Nitrice.

Šimonovany

Obyvatelia Šimonovian na stretnutí v máji poukázali na nedostatočnú veľkosť prístrešku na cintoríne v Šimonovanoch. O prístavbe prístrešku rokoval vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby mestského úradu (MsÚ) Milan Kráľ s nájomcom cintorína, ktorý vypracuje návrh. Ten bude následne predložený poslancom za výbor danej mestskej časti na posúdenie. Čo sa týka cintorína, zrealizovala sa požiadavka na osadenie ďalšieho osvetlenia nového priľahlého parkoviska. K priorite miestnych obyvateľov patrila aj rekonštrukcia rozhlasu. Podľa vedúceho oddelenia služieb občanom MsÚ Martina Hlbočana bolo náročné výberové konanie pre údržbu mestského rozhlasu. Dnes je však ukončené a nedostatky na rozhlase sa postupne odstraňujú.

Jednou z jarných otázok bolo aj parkovanie pri fare v Šimonovanoch, nakoľko zamestnanci neďalekých firiem zahatávali autami v blízkosti vstup do objektu fary, ako aj do okolitých domov. Náčelník mestskej polície Jozef Piterka ozrejmil, že dotyčných previnilcov upozornil, aby brali ohľad na priľahlé výjazdy z nehnuteľností v okolí kostola. Občanom tiež prekážal neupravený priestor pred obchodom CBA. Majiteľa predajne preto úrad upozornil a vyzval k údržbe pozemku. Ďalšou splnenou úlohou bola kontrola záchytných košov v cestných vpustiach, realizovaná 15. októbra. Medzi aktuálne požiadavky občanov, ktoré sa dostali do zápisnice úradníkov, patrili dve nesvietiace lampy v areáli Vodného hradu, ako aj kritika tamojších lavičiek, ktoré sú sčasti poškodené a nepohodlne sa na nich sedí. Mestská umelecká agentúra, ktorá je správcom objektu, o nedostatkoch vie a nedostatočné osvetlenie lampami rieši.

Občania Šimonovian mali na srdci aj záležitosti týkajúce sa širšieho okolia. Boli nimi nedostatočné počty lekárov v nemocnici, ale aj neporiadok okolo stanovíšť taxislužieb v centre mesta. Problematika čistoty sa už prerokovávala na stretnutí zástupcov taxislužieb a samosprávy. Či sú to však nalepené žuvačky v podchode alebo neodhodené ohorky cigariet do koša, mesto nemá dosah na každé konanie jednotlivca. Napriek tomu vyzve k dodržiavaniu základných pravidiel občianskeho spolunažívania. Na jeseň minulého roku bola na Šimonovianskej ceste tretej triedy osadená značka zákaz státia. Občania chceli vysvetliť, prečo k tomuto označeniu došlo. Keďže Slovenská správa ciest mala problém prejazdu pri výkone údržby, musel dopravný inšpektorát prikročiť k tomuto riešeniu. Parkovanie popri frekventovanej ceste totiž ohrozovalo plynulý a bezpečný prejazd. Dlhodobou požiadavkou, ktorá na stretnutí odznela, bolo aj vybudovanie chodníka pozdĺž Nitrianskej cesty, od križovatky pri železničnom priecestí až po Šimonoviansku ulicu.

(Tempo)


 
 

Kultúra a šport

26.3.2019   od 9.00 hod.

Oslobodenie_mesta_Partizanske_plagat.jpg

Námestie SNP v Partizánskom

OSLAVY 74. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA PARTIZÁNSKE

Primátor mesta Partizánske, Poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Spoločnosť M. R. Štefáni ...


 

30.3.2019   od 20.30 hod.

Hodina_zeme_2019_plagat.jpg

Námestie SNP v Partizánskom

HODINA ZEME 2019

Partizánske sa po roku opäť pripája k celosvetovému environmentálnemu hnutiu HODINA ZEME.
Buďte jeho súčasťou aj vy!
V sobotu 30. marca 2019 od 20.30 do ...


 

31.3.2019   o 18.00 hod.

Divadelna_komedia_Klamstvo_plagat.jpg

Dom kultúry v Partizánskom

KLAMSTVO

Pozývame vás na divadelnú komédiu KLAMSTVO, ktorá sa uskutoční v nedeľu 31. marca 2019 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Partizánskom.

Milosrdná lož a nemi ...


 

6.4.2019   o 17.00 hod.

Koncert_Fragile_plagat.jpg

Dom kultúry v Partizánskom

Koncert skupiny FRAGILE

Pozývame vás na koncert vokálnej skupiny FRAGILE, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019 o 17.00 hod. v spoločenskej sále Domu kultúry v Partizánskom. ...


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Obmedzenie parkovania na Nádražnej ul.

V dňoch 26. až 28. marca 2019 bude realizovaný výrub topoľov na Nádražnej ulici. Z tohto dôvodou žiadame obyvateľov bytových domov č. 943 a 957, aby uvoľnili parkovacie miesta od vstupu k športovému centru pri ZŠ až po pätnásty topoľ v tomto rade. Dňa 25.3.2019 bude priestor vyznačený dopravným značením a bielo-červenou páskou. Ďakujeme za pochopenie.

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 18. do 25. marca 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 25. marca do 1. apríla 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka