Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bytová politika

Nájomné byty mesta Partizánske

S bytovým fondom mesta Partizánske hospodári nezisková organizácia Správa majetku mesta, n. o., Partizánske (ďalej len SMM, n. o.) na základe Zmluvy o hospodárení s majetkom mesta a mesta Partizánske.

 

  • SMM, n. o, Partizánske vedie evidenciu nájomných bytov, nájomných účelových bytov v areáli nemocnice, nájomných bytov osobitného určenia a nájomných služobných bytov, ako aj evidenciu žiadateľov o pridelenie príslušného bytu.
  • O pridelení bytu zaevidovanému žiadateľovi, ktorý spĺňa kritéria pre pridelenie bytu rozhoduje Komisia pre bytovú a sociálnu politiku pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Partizánskom a primátor mesta Partizánske, rešpektujúc ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
  • Pri prideľovaní bytov sa Komisia pre bytovú a sociálnu politiu pri MsZ v Partizánskom riadi kritériami ako sú: sociálne pomery žiadateľa, zdravotný stav, naliehavosť riešenia bytovej situácie, schopnosť žiadateľa plniť si svoje povinnosti nájomcu platiť za nájom a služby spojené s užívaním bytu  a potreba uspokojovania bytových potrieb tých žiadateľov, ktorých činnosť alebo služby sú nevyhnutné pre riadny chod mesta.
  • Žiadosť o pridelenie bytu môže podať každá plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom v meste  Partizánske písomnou formou, vyplnením tlačiva – žiadosť o pridelenie bytu (prístupný na SMM, n. o. a na webovej stránke www.partizanske.sk).
  • Podrobné informácie o podmienkach a postupe pridelenia bytu:

 

Správa majetku mesta, n. o., Partizánske

Adresa: 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske

Tel.: 038/285 17 11

E-mail: smm@slovanet.sk

 

SMM, n. o., Partizánske k 30.11.2018 spravuje 457 nájomných bytov.

 

Prehľad bytových domov v správe SMM, n.o., Partizánske k 30.11.2018
Bytový dom Počet bytov
Družstevná 833 46
Škultétyho 173 34
Nábrežná 204 18
Nábrežná 205 18
Nábrežná 206 0
Nábrežná 208 23
R. Jašíka 160 33
R. Jašíka 156 19
R. Jašíka 652 20
Februárová 152 6
Februárová 945 102
Veľká okružná 1029 8
Nádražná 686 24
Nám. SNP 215 101
Malé Kršteňany 169 0
Agátová 21 1
Lány 298 1
Nám. SNP 212 1
Nám. SNP 200 1
29. augusta 1191 1
Strojárenská 198 0
J. Kráľa 1549 0

 

Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok na bývanie bolo k 30.11.2018 uzatvorených 136 bytov:

Nám. SNP 215 – 101 bytov

R. Jašíka 160 – 33 bytov

Nábrežná 205/10,12 - 2 byty


 

Žiadosť o pridelenie bytu v meste Partizánske

Žiadosť o pridelenie bytu v meste Partizánske
 Ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (34.2 kB) (34.2 kB)

 

Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt

Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt k 30.11.2018
 Zoznam_ziadatelov_o_mestsky_byt_30112018.pdf (134.7 kB) (134.7 kB)

 
Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt k 30.09.2018
 Zoznam_ziadatelov_o_mestsky_byt_30092018.pdf (133.4 kB) (133.4 kB)

 
Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt k 31.07.2018
 zoznam_ziadatelov_o_mestsky_byt_30072018.pdf (53.6 kB) (53.6 kB)

 
Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt k 30.04.2018
 Zoznam_ziadatelov_o_mestsky_byt_30042018.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

 
Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt k 31.03.2018
 Zoznam_ziadatelov_o_mestsky_byt_31032018.pdf (151.5 kB) (151.5 kB)

 
Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt k 28.02.2018
 Zoznam_ziadatelov_o_mestsky_byt_28022018.pdf (130.4 kB) (130.4 kB)

 
Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt k 31.12.2017
 Zoznam_ziadatelov_o_mestsky_byt_31122017.pdf (32.2 kB) (32.2 kB)

 
Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt k 30.11.2017
 Zoznam_ziadatelov_o_mestsky_byt_30112017.pdf (36.6 kB) (36.6 kB)

 

Prehľad pridelených nájomných bytov

Prehľad pridelených nájomných bytov v 2. polroku 2018
 Prehlad_pridelenych_bytov_2_polrok_2018.pdf (203.1 kB) (203.1 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 1. polroku 2018
 Prehlad_pridelenych_bytov_1_polrok_2018.pdf (128.3 kB) (128.3 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 2. polroku 2017
 Prehlad_pridelenych_bytov_2_polrok_2017.pdf (132.8 kB) (132.8 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 1. polroku 2017
 Prehlad_pridelenych_bytov_1_polrok_2017.pdf (127.8 kB) (127.8 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 2. polroku 2016
 Prehlad_pridelenych_bytov_2_polrok_2016.pdf (202.8 kB) (202.8 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 1. polroku 2016
 Prehlad_pridelenych_bytov_1_polrok_2016.pdf (203.4 kB) (203.4 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 2. polroku 2015
 Prehlad_pridelenych_bytov_2_polrok_2015.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 1. polroku 2015
 Prehlad_pridelenych_bytov_1_polrok_2015.pdf (205.7 kB) (205.7 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 2. polroku 2014
 Prehlad_pridelenych_bytov_2_polrok_2014.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v 1. polroku 2014
 Prehlad_pridelenych_bytov_1_polrok_2014.pdf (210.8 kB) (210.8 kB)

 
Prehľad pridelených nájomných bytov v roku 2013
 Prehlad_pridelenych_najomnych_bytov_2013.pdf (174.7 kB) (174.7 kB)

 

Stav žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu

Stav žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu k 31.07.2018
 stav_ziadosti_o_pridelenie_bytu_31072018.pdf (244.7 kB) (244.7 kB)

 

Evidencia žiadateľov o prevod bytu do osobného vlastníctva

Evidencia žiadateľov o prevod bytu do OV k 31.07.2018
 zoznam_ziadatelov_o_prevod_bytu_do_OV_31072018.pdf (122.7 kB) (122.7 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 3/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske
 VZN_3_2011.pdf (185.3 kB) (185.3 kB)

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka