Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta (dotácie)

V súlade s ustanoveniami VZN mesta Partizánske č. 5/2017 poskytuje mesto každoročne zo svojho rozpočtu dotácie, t.j. nenávratné účelovo určené finančné príspevky, oprávneným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu rozvoja aktivít v záujme mesta Partizánske. 

Žiadateľmi o dotáciu sú organizácie, občianske združenia a spolky z rôznych oblastí života mesta – najmä z oblasti športu, vzdelávania, sociálnej oblasti - charity, humanity, zdravotníctva a z oblasti kultúry. 

Podľa kritérií VZN sú mestom podporované najmä aktivity medzinárodného a nadregionálneho rozsahu, aktivity podporujúce ciele rozvojových programov mesta, aktivity masového charakteru so zapojením širokých vrstiev obyvateľstva,  aktivity podporujúce vzdelávanie, výchovu a aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, aktivity podporujúce integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, aktivity smerujúce k celkovému rozvoju územia a zvyšovania kvality života obyvateľstva.


 

Podanie žiadosti o dotáciu

Mesto môže poskytnúť príspevok oprávnenému žiadateľovi iba na základe písomnej žiadosti, podanej najneskôr do 15. decembra bežného roka pre obdobie nasledujúceho kalendárneho roka na adresu Mestský úrad, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske (rozhoduje dátum poštovej pečiatky a pečiatky podateľne MsÚ).

Vo výnimočných prípadoch sa môžu žiadosti predkladať priebežne aj po tomto termíne a to len vtedy, keď ide o aktivity, ktoré vyplynuli z novej situácie v období predmetného roka a preto nemohli byť z objektívnych dôvodov vopred plánované.

Žiadosti o dotáciu z limitu primátora a z Fondu na podporu tematického vzdelávaniaje možné podávať priebežne počas celého roka.


 
Podrobné podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta stanovuje a upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske
 VZN_5_2017.pdf (617.1 kB) (617.1 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017 (.xlsx)
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.xlsx (31.6 kB) (31.6 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017 (.ods)
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.ods (17 kB) (17 kB)

 
Erb mesta Partizánske
 Erb_mesta_Partizanske.pdf (929 kB) (929 kB)

 
Pravidlá transparentného a nezaujatého posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Partizánske
 Pravidla_transparentneho_a_nezaujateho_posudzovania_ziadosti_o_poskytnutie_dotacie.pdf (162.9 kB) (162.9 kB)

 

Prehľad pridelených dotácií podľa rokov

Finančné príspevky na rok 2019
 Financne_prispevky_na_rok_2019.pdf (166 kB) (166 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2018
 Financne_prispevky_na_rok_2018.pdf (207.1 kB) (207.1 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2017
 Financne_prispevky_na_rok_2017.pdf (203.6 kB) (203.6 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2016
 Financne_prispevky_na_rok_2016.pdf (228.8 kB) (228.8 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2015
 Financne_prispevky_na_rok_2015.pdf (231.1 kB) (231.1 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2014
 Financne_prispevky_na_rok_2014.pdf (229.8 kB) (229.8 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2013
 Financne_prispevky_na_rok_2013.pdf (182 kB) (182 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2012
 Financne_prispevky_na_rok_2012.pdf (169.9 kB) (169.9 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2011
 Financne_prispevky_na_rok_2011.pdf (210.7 kB) (210.7 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2010
 Financne_prispevky_na_rok_2010.pdf (169.9 kB) (169.9 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2009
 Financne_prispevky_na_rok_2009.pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2008
 Financne_prispevky_na_rok_2008.pdf (227.4 kB) (227.4 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2007
 Financne_prispevky_na_rok_2007.pdf (204.4 kB) (204.4 kB)

 
Finančné príspevky na rok 2006
 Financne_prispevky_na_rok_2006.pdf (406.8 kB) (406.8 kB)

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka