Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci MsZ

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom 2014 - 2018

Ľubomír Beňo

 Ľubomír Beňo

Adresa: Veľká okružná 1030/27, 958 01 Partizánske

Mobil: 0910/947 104

E-mail: lubobenost@gmail.com

volebný obvod č. 3 (Luhy II),
kandidoval za NEKA

● predseda komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná


 

Mária Bielešová

 Mária Bielešová

Adresa: Horská 1308/47, 958 06 Partizánske

Mobil: 0901/706 773

E-mail: bielesovamaria@gmail.com

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidovala za KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● predseda komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ Malinovského


 

Ivan Boháček

 Ivan Boháček

Adresa: Veľká okružná 1022/12, 958 01 Partizánske

Mobil: 0905/825 979

E-mail: ivo.bohacek@gmail.com

volebný obvod č. 3 (Luhy II) ,
kandidoval za KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● predseda komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen komisie pre územnú legislatívu
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná


 

Pavol Dorman

 Pavol Dorman

Adresa: Gen. Svobodu 978/42, 958 01 Partizánske

Mobil: 0905/643 356

E-mail: pavoldorman51@gmail.com

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval za SMER-SD

● člen mestskej rady
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady školy MŠ Malá okružná


 

Erich Dvonč

 Erich Dvonč

Adresa: Lipová 185/7, 958 04 Partizánske

Mobil: 0905/255 017

E-mail: derich@derich.sk

volebný obvod č. 7 (Veľké Bielice),
kandidoval za SMER-SD

● člen mestskej rady
● predseda komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● predseda dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● predseda správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov
● člen rady školy MŠ Topoľová


 

Ing. Ľubomír Fiksel

Ing. Ľubomír Fiksel

Adresa: Janka Kráľa 1169/42, 958 06 Partizánske

Mobil: 0905/345 735

E-mail: fiksel@gmail.com

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre podporu športu
● člen rady školy ZŠ Malinovského


 

Ing. Jiří Foks

Ing. Jiří Foks

Adresa: Malá okružná 957/14, 958 01 Partizánske

Mobil: 0907/772 516

E-mail: jirkofoks@gmail.com

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre podporu športu
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● predseda dozornej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady školy MŠ Malá okružná


 

Miroslav Gendiar

 Miroslav Gendiar

Adresa: Gumárenská 461/33, 958 01 Partizánske

Mobil: 0903/206 447

E-mail: mirko.gendiar@gmail.com

volebný obvod č. 4 (Štrkovec),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre územnú legislatívu
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka


 

PaedDr. Ľubica Guštarová

PaedDr.  Ľubica Guštarová

Adresa: Školská 192/31, 958 01 Partizánske

E-mail: benita50@post.sk

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidovala za SMER-SD

● predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy MŠ Makarenkova
● člen mestskej školskej rady


 

Mgr. Mária Hazuchová

Mgr. Mária Hazuchová

Adresa: B. Němcovej 1275/16, 958 01 Partizánske

Mobil: 0905/424 317

E-mail: hazuchova@beveluga.sk

volebný obvod č. 4 (Štrkovec),
kandidovala za NEKA

● člen mestskej rady
● predseda komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka
● člen rady školy MŠ Obuvnícka
● člen rady školy ZUŠ


 

Jaroslav Hýll

 Jaroslav Hýll

Adresa: Kúpeľná 91/27, 958 04 Partizánske

E-mail: starosta148@gmail.com

volebný obvod č. 8 (Malé Bielice),
kandidoval za NEKA

● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre podporu športu
● člen dozornej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov


 

Ing. Anton Jašík

Ing. Anton Jašík

Adresa: Jána Bottu 1195/34, 958 03 Partizánske

Mobil: 0903/251 759 (asistentka)

E-mail: jasik@jaspol.sk

volebný obvod č. 5 (Šimonovany),
kandidoval za NEKA

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● predseda dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka
● člen rady školy MŠ Obuvnícka


 

Ľudovít Kamien

 Ľudovít Kamien

Adresa: Veľká okružná 1104/73, 958 01 Partizánske

E-mail: ludvo.kamien@gmail.com

volebný obvod č. 3 (Luhy II),
kandidoval za NEKA

● predseda komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná


 

Mgr. Vladimír Karásek

Mgr. Vladimír Karásek

Adresa: Nádražná 890/34, 958 01 Pasrtizánske

Mobil: 0918/788 899

E-mail: vladimir.karasek@partizanske.sk

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval za SMER-SD

● zástupca primátora
● člen mestskej rady
● predseda komisie pre podporu športu
● predseda komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana


 

Juraj Krasula

 Juraj Krasula

Adresa: Hviezdoslavova 257/8, 958 01 Partizánske

Telefón domov: 038/749 95 25 (firma)

E-mail: juraj@casis.sk

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidoval za NEKA

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● predseda dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady školy MŠ Makarenkova


 

MUDr. Gabriel Krbúšik

MUDr. Gabriel Krbúšik

Adresa: Nová 767/19, 958 04 Partizánske

E-mail: gabriel.krbusik@svetzdravia.com

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZUŠ


 

MUDr. Helena Kúdelová

MUDr. Helena Kúdelová

Adresa: Gen. Svobodu 765/6, 958 01 Partizánske

E-mail: helena.kudelova@stonline.sk

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidovala za SMER-SD

● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZUŠ


 

PhDr. Vladimír Marko

PhDr. Vladimír Marko

Adresa: Gen. Svobodu 721/34, 958 01 Partizánske

Mobil: 0904/997 748

E-mail: vmarko86@gmail.com

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval za NEKA

● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná
● člen mestskej školskej rady
● člen rady CVČ


 

Ing. Iveta Matejovová

Ing. Iveta Matejovová

Adresa: Pod Záhradkami 178/9, 958 04 Partizánske

E-mail: matejovova.iveta@gmail.com

volebný obvod č. 9 (Návojovce),
kandidovala za SMER-SD

● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen dozornej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov


 

Ing. Peter Matloň

Ing. Peter Matloň

Adresa: Tajovského 673/13, 958 03 Partizánske

E-mail: matlon@milkagro.sk

volebný obvod č. 5 (Šimonovany),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka


 

Tomáš Merašický

 Tomáš Merašický

Adresa: Slovanská 296/13, 958 01 Partizánske

Mobil: 0903/738 294

E-mail: tom.merasicky@gmail.com

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● člen mestskej rady
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● predseda dozornej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen dozornej rady Domova, n.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy MŠ Malinovského


 

Martin Savara

 Martin Savara

Adresa: Horská 1308/41, 958 06 Partizánske

Mobil: 0905/494922

E-mail: savarovci@pobox.sk

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za SOĽ

● člen komisie pre podporu športu
● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen rady školy ZŠ Malinovského

Pozn.
Poslanec MsZ od 26.4.2016


 

Iveta Struhárová

 Iveta Struhárová

Adresa: Nová 446/26, 958 04 Partizánske

Mobil: 0903/260 948

E-mail: ivetastruharova@centrum.sk

volebný obvod č. 7 (Veľké Bielice),
kandidovala za KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov

Pozn.
Poslankyňa MsZ od 10.3.2016


 

Mgr. Hana Vanková

Mgr. Hana Vanková

Adresa: Horská 1296/17, 958 06 Partizánske

Mobil: 0905/938 877

E-mail: vankova1@gmail.com

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidovala za KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● predseda správnej rady Domova, n.o.
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen rady školy ZŠ Malinovského


 

JUDr. Petra Zvalová (Valaštínová)

JUDr. Petra Zvalová (Valaštínová)

Adresa: Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske

E-mail: pzvalova@gmail.com

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidovala za NEKA

● predseda komisie pre územnú legislatívu
● člen komisie pre podporu športu
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy MŠ Malinovského


 

 

 

Zaniknuté poslanecké mandáty

Ing. Miroslav Kohút

Ing. Miroslav Kohút

volebný obvod č. 7 (Veľké Bielice)

Pozn.
Zánik poslaneckého mandátu z dôvodu vzdania sa funkcie (23.2.2016)


 

Mgr. Sergej Talár

Mgr. Sergej Talár

volebný obvod č. 6 (Šípok)

Pozn.
Zánik poslaneckého mandátu z dôvodu úmrtia (20.3.2016)


 

 

 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

  • Streda140graphic-icon
  • Štvrtok110graphic-icon
  • Piatok9-4graphic-icon
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka