Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie MsZ

Komisie zriaďuje MsZ ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z ďalších osôb, schválených zastupiteľstvom. Predsedom komisie je vždy poslanec MsZ.

Komisie najmä:

 • v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú stanoviská k materiálom, predkladaným na rokovanie MsR a MsZ, k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta,
 • v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta a predkladajú ich na rokovanie MsZ, mestskej rady a mestského úradu. Tieto orgány sú povinné sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
 • v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, kontrolujú spôsob realizácie uznesení MsZ a MsR, spôsob vybavovania pripomienok, podnetov a sťažností občanov, dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti, na hospodárenie s majetkom mesta, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta a na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta.

 

MsZ v Partizánskom zriadilo pre volebné obdobie 2014 – 2018:

 • Komisiu pre financie, rozpočet a ekonomiku
 • Komisiu pre výstavbu a územné plánovanie
 • Komisiu pre školstvo, vzdelávanie a mládež
 • Komisiu pre kultúru a cestovný ruch
 • Komisiu pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
 • Komisiu pre sociálnu a bytovú politiku
 • Komisiu pre podporu športu
 • Komisiu pre ochranu verejného poriadku
 • Komisiu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Komisiu pre územnú legislatívu

 

MsZ môže podľa potreby zriaďovať ďalšie komisie alebo vytvorené komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť.

Rokovanie komisie je verejné okrem bodov, keď by došlo alebo mohlo dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu a v ďalších prípadoch, v ktorých ochrana informácií je zaručená inými právnymi predpismi.


 

Dokumenty ku komisiám

Štatút Mesta Partizánske
 Statut_Mesta_Partizanske.pdf (417.9 kB) (417.9 kB)

 
Poriadok odmeňovania poslancov MsZ a ostatných fyzických osôb v orgánoch samosprávy
 Poriadok_odmenovania_poslancov_MsZ_a_ostatnych_FO_v_organoch_samospravy.pdf (218.7 kB) (218.7 kB)

 
Postup pri riešení konfliktu záujmov primátora, poslancov a členov komisií pri MsZ
 Postup_pri_rieseni_konfliktu_zaujmov.pdf (189.4 kB) (189.4 kB)

 

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra 2018 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka