Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Partizánske

Kominutný plán sociálnych služieb mesta Partizánske 2012 - 2022

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Partizánske (ďalej len KPSS) je strednodobým strategickým dokumentom mesta a nástrojom na aktívne riadenie rozvoja mesta, ktorý má iniciovať potrebné zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov danej miestnej komunity. Súčasne je zárukou toho, že ním stanovené rozvojové priority umožnia mestu realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii, a nie na náhodných rozhodnutiach.

Cieľom KPSS je:

  • vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny obyvateľstva,
  • zapojiť verejnosť a poskytovateľov sociálnych služieb do rozvoja sociálnych služieb,
  • posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov mesta,
  • predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín,
  • opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji.

 

KPSS mesta Partizánske je otvoreným dokumentom, do ktorého je možné kedy-koľvek zapracovať aktuálne zmeny, prípadne nové poznatky, vyplývajúce zo zmeny legislatívy, sociálneho prostredia alebo zmeny potrieb či povinností poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb.


 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Partizánske pre roky 2012 až 2022

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Partizánske pre roky 2012 až 2022
 Komunitny_plan_socialnych_sluzieb_mesta_Partizanske_2012_2022.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Partizánske pre roky 2012 až 2022 - dodatok č. 1
 Dodatok_1_Komunitny_plan_socialnych_sluzieb_mesta_Partizanske_2012_2022.pdf (221.1 kB) (221.1 kB)

 

Prílohy Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Partizánske pre roky 2012 až 2022

Príloha č. 1 - ukazovateľe veku
 Ukazovatele_veku_priloha_KPSS_1.pdf (183 kB) (183 kB)

 
Príloha č. 2 - analýza príjimových skupín
 Analyza_prijmovych_skupin_priloha_KPSS_2.pdf (271.9 kB) (271.9 kB)

 
Príloha č. 3 - prehľad vybraných štatistických ukazovateľov inštitúcií, poskytujúcich služby rodinám s problémovými deťmi
 Prehlad_vybranych_statistickych_ukazovatelov_poradenskych_institucii_priloha_KPSS_3.pdf (181.8 kB) (181.8 kB)

 
Príloha č. 4 - vyhodnotenie dotazníkového prieskumu u občanov mesta Partizánske
 Vyhodnotenie_dotaznikoveho_prieskumu_priloha_KPSS_4.pdf (554.5 kB) (554.5 kB)

 
Príloha č. 5 - vyhodnotenie I. etapy komunitného plánovania v oblasti sociálnej starostlivosti v podmienkach mesta Partizánske
 Vyhodnotenie_1_etapy_komunitneho_planovania_priloha_KPSS_5.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

 
Príloha č. 6 - zoznam základných pojmov a použitých skratiek
 Zoznam_zakladnych_pojmov_a_skratiek_priloha_KPSS_6.pdf (212.6 kB) (212.6 kB)

 

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 30. apríla 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka