Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská rada

Mestskú radu (MsR) zriaďuje mestské zastupiteľstvo. MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

 

MsR je zložená z poslancov, ktorých volí zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. V zložení MsR sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v zastupiteľstve. Ak je v meste zriadená MsR, zástupca primátora je jej členom.

 

Mestská rada najmä:

  • rozpracováva a zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení MsZ,
  • prerokúva všetky materiály, predkladané do zastupiteľstva a zaujíma k nim stanovisko,
  • zaoberá sa vecami, týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská a návrhy predkladá primátorovi a MsZ,
  • rozhoduje vo veciach, na ktoré ju splnomocní zastupiteľstvo vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta a v iných organizačno-právnych predpisoch mesta.

 

MsR sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora. Zásady rokovania a uznášania sa MsR upravuje rokovací poriadok.

 


 

Dokumenty k MsR

Štatút Mesta Partizánske
 Statut_Mesta_Partizanske.pdf (417.9 kB) (417.9 kB)

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Partizánskom
 Rokovaci_poriadok_MsZ_a_MsR_Partizanske_v_zneni_Aktual_1.pdf (290.4 kB) (290.4 kB)

 
Poriadok odmeňovania poslancov MsZ a ostatných fyzických osôb v orgánoch samosprávy
 Poriadok_odmenovania_poslancov_MsZ_a_ostatnych_FO_v_organoch_samospravy.pdf (207 kB) (207 kB)

 
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Partizánske
 Eticky_kodex_voleneho_predstavitela_samospravy.pdf (233.8 kB) (233.8 kB)

 
Postup pri riešení konfliktu záujmov primátora, poslancov a členov komisií pri MsZ
 Postup_pri_rieseni_konfliktu_zaujmov.pdf (189.4 kB) (189.4 kB)

 

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 30. apríla 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka