Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne komunikácie

Ing. Peter Minárik

Tel: 038/53 63 036

Mobil: 0918/788 904

E-mail: peter.minarik@partizanske.sk

kancelária č. 36, 1. poschodie


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií v zmysle zákona o pozemných komunikáciách:

 • zabezpečuje výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • určuje použitie prenosného a trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení,
 • povoľuje vyhradené parkovacie miesta,
 • vydáva povolenia na pripájanie pozemných komunikácií,
 • vydáva povolenia na zriadenie vjazdov a výjazdov na susedné nehnuteľnosti,
 • povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony,
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií,
 • prejednáva priestupky na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

 

Zabezpečuje výkon činnosti správneho orgánu na úseku cestnej dopravy v zmysle zákona o doprave:

 • udeľuje a odníma dopravné licencie v mestskej hromadnej doprave,
 • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v mestskej hromadnej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v meste,
 • dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v meste v konaní o udelenie dopravnej licencie na autobusovú linku prechádzajúcu mestom,
 • vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú mestom a majú v ňom zastávku,
 • určuje dopravcom cestnej dopravy stanovištia v meste na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej základne,
 • určuje stanovištia vozidiel taxislužby v meste a ich kapacitu,
 • schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej hromadnej doprave,
 • je objednávateľom v meste, zostavuje plán dopravnej obslužnosti mesta a uzatvára s dopravcom mestskej dopravy zmluvu o službách, kontroluje jej plnenie a poskytuje príspevok.

 

Vo vlastnej pôsobnosti ako správca komunikácií:

 • zabezpečuje opravy, údržbu a čistenie miestnych komunikácií (vrátane chodníkov, obrubníkov, krajníc a uličných vpustí), verejných priestranstiev a autobusových prístreškov,
 • zabezpečuje opravy a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia,
 • zabezpečuje zmeny organizácie dopravy pre potreby mesta (podujatia).

 

Ostatné činnosti:

 • vydáva stanoviská a vyjadrenia k investičnej činnosti z hľadiska dopravy,
 • poskytuje metodickú, technickú a odbornú pomoc pri zabezpečovaní dokumentov v oblasti organizácie, riadenia a regulácie dopravy.

 

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie na umiestnenie reklamnej/propagačnej/informačnej tabule pri miestnej komunikácii
 Ziadost_o_povolenie_umiestnenia_reklamnej_tabule_pri_miestnej_komunikacii.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu/pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_vjazdu_na_miestnu_komunikaciu.pdf (136.8 kB) (136.8 kB)

Žiadosť o vydanie povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie.pdf (163.3 kB) (163.3 kB)

Žiadosť o určenie použitia trvalých (prenosných) dopravných značiek a zariadení
 Ziadost_o_urcenie_pouzitia_trvalych_prenosnych_dopravnych_značiek_a_zariadeni.pdf (138 kB) (138 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzavierku_miestnej_komunikacie.pdf (140 kB) (140 kB)

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka