Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Národný projekt Komunitné centrá

Národný projekt Komunitné centrá

Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) sa realizoval v meste Partizánske od 1.4.2015 do 31.10.2015 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a podpore Mesta Partizánske.

NP KC je určený najmä pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov ako sú napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia.

Výberovým konaním boli obsadené 3 pracovné miesta: 1 OPPRKC – odborný pracovník poverený riadením KC, 1 OPKC – odborný pracovník KC a 1 PKC – pracovník KC.  

Cieľom práce komunitných pracovníkov sú:

  • preventívne aktivity na predchádzanie sociálno-patologických javov a rizikového správania klientov,
  • predchádzanie prehlbovaniu sociálneho vylúčenia Rómov z majoritnej spoločnosti
  • poskytovanie kurzov, tréningov, školení a prednášok na lepšie uplatnenie sa na trhu práce klientov,
  • eliminovanie bariér a stereotypov prevládajúcich medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom.

Všetky činnosti projektu sú zabezpečované prostredníctvom komunitnej práce, sociálneho a odborného poradenstva a realizáciou mnohých vzdelávacích, osvetových, výchovných, kultúrnych a záujmových programov.

KC sa svojimi aktivitami, službami a činnosťami snaží o zvyšovanie sociálnych zručností a kompetencií klientov, prevenciu a predchádzanie sociálno-patologických javov, podporuje vzdelávanie a aktívne zapája občanov do aktivít a činnosti  komunitného centra.   

Verejnosť je priebežne informovaná o práci, úspechoch a dosiahnutých výsledkoch projektu.

Logá k projektu Komunitné centrá


 
Základné informácie o komunitnom centre
 Zakladne_informacie_o_KC.pdf (235.8 kB) (235.8 kB)

 
Plán činnosti komunitného centra
 Plan_cinnosti_KC.pdf (300.7 kB) (300.7 kB)

 

Fotogaléria - aktivity komunitného centra

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne
Autor: MsÚ

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Autor: MsÚ

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Autor: MsÚ

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Autor: MsÚ


 
 
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Autor: MsÚ

Vzdelávací výlet v Bojniciach

Vzdelávací výlet v Bojniciach
Autor: MsÚ

Návšteva mobilného akvária so žralokmi

Návšteva mobilného akvária so žralokmi
Autor: MsÚ


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Obmedzenie parkovania na Nádražnej ul.

V dňoch 26. až 28. marca 2019 bude realizovaný výrub topoľov na Nádražnej ulici. Z tohto dôvodou žiadame obyvateľov bytových domov č. 943 a 957, aby uvoľnili parkovacie miesta od vstupu k športovému centru pri ZŠ až po pätnásty topoľ v tomto rade. Dňa 25.3.2019 bude priestor vyznačený dopravným značením a bielo-červenou páskou. Ďakujeme za pochopenie.

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 18. do 25. marca 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 25. marca do 1. apríla 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka