Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30 (SMM, n.o.) - do 19.12.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_19122018.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

OVS - odpredaj pozemkov reg. „C“ parc. č. 2400/2 – záhrada o výmere 3 m2 a parc. č. 2433/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 v k.ú. Partizánske v celosti, zapísané na LV č. 2533, za účelom výstavby garáže - do 15.1.2019
 OVS_odpredaj_pozemkov_Moyzesova_ulica.pdf (224.3 kB) (224.3 kB)

Obchodné verejné súťaže - archív

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30 (SMM, n.o.) - do 20.11.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20112018.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

OVS (opakovaná) - uzatvorenie Zmluvy o spolupráci na výber investičného zámeru spojený s prenájmom a budúcim odpredajom častí pozemkov reg. „C“ parc. č. 4740/1 - zastav. plocha a nádvorie o výmere 19 200 m2 a parc. č. 4740/16 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 605 m2 v k.ú. Partizánske zapísané na LV č. 2533 - do 31.10.2018
 OVS_bytove_domy_opakovana.pdf (717.7 kB) (717.7 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. Februárová 152/1, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 19.10.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_19102018.pdf (236.3 kB) (236.3 kB)

OVS - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 4970/614 - zastav. plocha a nádvorie o výmere 728 m2 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 21.9.2018
 OVS_odpredaj_pozemku_Sípok_21092018.pdf (219.6 kB) (219.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.9.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20092018.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.8.2018
 OVS _SMM_najom_nebytovych_august 2018.pdf (294.5 kB) (294.5 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Škultétyho 173/10 - do 20.8.2018
 OVS_SMM_najom_skultetyho.pdf (191.9 kB) (191.9 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na nám. SNP 210/30
 OVS_protokol_2_Nam_SNP210.pdf (208.8 kB) (208.8 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Hrnčírikova 222/6,
 OVS_Mestska_poliklinika_3_protokol.pdf (135.8 kB) (135.8 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Veľká okružná 1107/15
 OVS_protokol_1_Hosp_budova.pdf (206.3 kB) (206.3 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Veľká okružná 1107/15
 OVS_protokol_2_Hosp_budova.pdf (205.3 kB) (205.3 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Rudolfa Jašíka 652/14
 OVS_4_protokol_R_J_652.pdf (206.3 kB) (206.3 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Februárová 640/6
 OVS_4_protokol_stomatologia.pdf (208.8 kB) (208.8 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na nám. SNP 210/30
 OVS_protokol_3_Nam_SNP210.pdf (208.8 kB) (208.8 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Veľká okružná 1107/15
 OVS_protokol_3_Hosp_budova.pdf (205.3 kB) (205.3 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Rudolfa Jašíka 652/14
 OVS_5_protokol_R_J_652.pdf (206.3 kB) (206.3 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Februárová 640/6
 OVS_5_protokol _stomatologia.pdf (208.8 kB) (208.8 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na nám. SNP 210/30
 OVS_protokol_4_Nám_SNP210.pdf (209.1 kB) (209.1 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Veľká okružná 1107/15
 OVS_protokol_4_Hosp_budova.pdf (205.6 kB) (205.6 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Rudolfa Jašíka 652/14
 OVS_6_protokol_R_J_652.pdf (206.7 kB) (206.7 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Februárová 640/6
 OVS_6_protokol_stomatologia.pdf (208.9 kB) (208.9 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Hrnčírikova 222/6,
 OVS_Mestska_poliklinika_protokol.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Bielická, Partizánske
 OVS_protokol_V_Bielice.pdf (218.3 kB) (218.3 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Rudolfa Jašíka 652/14
 OVS_protokol_R_J_652.pdf (131 kB) (131 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Februárová 640/6
 OVS_protokol_budova_Stomatologie.pdf (159.3 kB) (159.3 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Hrnčírikova 222/6,
 OVS_Mestska_poliklinika_2_protokol.pdf (136.1 kB) (136.1 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na nám. SNP 210/30
 OVS _protokol _Nám_SNP210.pdf (132 kB) (132 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Rudolfa Jašíka 652/14
 OVS _2_protokol_R_J_652.pdf (130.1 kB) (130.1 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Februárová 640/6
 OVS_2_protokol _stomatologia.pdf (133.1 kB) (133.1 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov ul. Februárová 152
 OVS_protokol_februarova.pdf (158.7 kB) (158.7 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Veľká okružná 1107/15
 OVS_protokol_Hosp_budova.pdf (143.3 kB) (143.3 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na nám. SNP 210/30
 OVS_protokol_1_Nam_SNP210.pdf (208.8 kB) (208.8 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Rudolfa Jašíka 652/14
 OVS_3_protokol_R_J_652.pdf (205.6 kB) (205.6 kB)

Protokol z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Februárová 640/6
 OVS_3_protokol _stomatologia.pdf (208.8 kB) (208.8 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.6.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20062018.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 21.5.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 19.4.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (238 kB) (238 kB)

OVS - uzatvorenie Zmluvy o spolupráci na výber investičného zámeru spojený s prenájmom a budúcim odpredajom častí pozemkov reg. „C“ parc. č. 4740/1 - zastav. plocha a nádvorie o výmere 19 200 m2 a parc. č. 4740/16 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 605 m2 v k.ú. Partizánske zapísané na LV č. 2533 - do 23.3.2018
 OVS_bytove_domy.pdf (279.1 kB) (279.1 kB)

OVS - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 4970/614 - zastav. plocha a nádvorie o výmere 728 m2 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 23.3.2018
 OVS_odpredaj_pozemok_Sípok.pdf (218.9 kB) (218.9 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, ul. Bielická 395/9, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.3.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (260.1 kB) (260.1 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, ul. Bielická 395/9 (SMM, n.o.) - do 20.2.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (219.5 kB) (219.5 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, ul. Bielická 395/9 (SMM, n.o.) - do 22.1.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (221.7 kB) (221.7 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objekte Mestského 3D kina Partizánske, ul. Gen. Svobodu 1141/3 (SMM, n.o.) - do 20.12.2017
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_budova_kina.pdf (303 kB) (303 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom dome na ul. Februárová 152/1, Partizánske (SMM, n.o.) - do 20.12.2017
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_Februarova_ul.pdf (154.5 kB) (154.5 kB)

OVS - prenájom priestorov bazéna a sauny v Materskej škole, Malinovského 1159/27, Partizánske za účelom plaveckých kurzov detí od 3 mesiacov do 3 rokov (na podnikateľské účely) - do 21.9.2017
 OVS_prenajom_bazen_MS_Malinovskeho.pdf (241.8 kB) (241.8 kB)

OVS (opakovaná) - prenájom pozemkov v k.ú. Partizánske za účelom umiestnenia a prevádzkovania plagátových plôch v meste Partizánske - do 30.12.2016
 OVS_prenajom_pozemkov_plagatove_plochy_opakovana.pdf (196.2 kB) (196.2 kB)

OVS - prenájom pozemkov v k.ú. Partizánske za účelom umiestnenia a prevádzkovania plagátových plôch v meste Partizánske - do 10.11.2016
 OVS_prenajom_pozemkov_plagatove_plochy.pdf (196.7 kB) (196.7 kB)

OVS - predaj 100 % obchodného podielu Mesta Partizánske v spoločnosti Správa káblových rozvodov, s.r.o. - do 5.10.2016
 OVS_predaj_obchodneho_podielu_SKR.pdf (335.2 kB) (335.2 kB)

OVS (opakovaná) - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 2507 (zastav. plocha a nádvorie o výmere 743 m2) a stavby súp.č. 818 – predajňa domácich potrieb na parc. č. 2507 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 23.3.2016
 OVS_budova_Moyzesova_opakovana_23032016.pdf (269.7 kB) (269.7 kB)

OVS - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 2507 (zastav. plocha a nádvorie o výmere 743 m2) a stavby súp.č. 818 – predajňa domácich potrieb na parc.č. 2507 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 16.11.2015
 OVS_budova_Moyzesova_16112015.pdf (212.9 kB) (212.9 kB)

OVS - predaj pozemkov reg. „C“ parc.č. 1211 (zastav. plocha a nádvorie o výmere 382 m2), parc.č. 1210 (záhrada o výmere 774 m2) a stavby súp.č. 336 – stredisko služieb škole na parc.č. 1211 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 16.11.2015
 OVS_poziarna_zbrojnica_16112015.pdf (210.1 kB) (210.1 kB)

OVS - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 1160 (zastav. plocha a nádvorie o výmere 147 m2) a stavby súp.č. 318 – školská družina na parc.č. 1160 v k.ú. Veľké Bielice, v celosti, zapísané na LV č. 965 - do 16.11.2015
 OVS_bytovka_Velke_Bielice_16112015.pdf (173 kB) (173 kB)

OVS - prenájom časti nehnuteľného majetku mesta (plocha vonkajšej steny garáže, budova súp. č 1883 stojaca na pozemku reg. C parc. č. 3728 v k. ú. Partizánske) - do 20.8.2015
 OVS_plocha_na_reklamnu_tabulu_25082015.pdf (290.4 kB) (290.4 kB)

OVS - prenájom časti nehnuteľného majetku mesta (priestory bazéna a sauny v Materskej škole, Malinovského 1159/27, Partizánske) - do 20.8.2015
 OVS_prenajom_bazena_sauny_MS_Malinovskeho_20082015.pdf (288.4 kB) (288.4 kB)

OVS (opakovaná) - odkúpenie nehnuteľnosti (budova OV 3000, Malinovského ul.) - do 22.5.2015
 OVS_OV_3000_opakovana_22052015.pdf (1 MB) (1 MB)

OVS - prenájom časti nehnuteľnosti (areál Letiska Malé Bielice) - do 22.5.2015
 OVS_prenajom_nehnutelneho_majetku_mesta_22052015.pdf (288.4 kB) (288.4 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Partizánskom, prízemie - do 23.2.2015
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_MUA_23022015.pdf (203.5 kB) (203.5 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.7.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20072018.pdf (238 kB) (238 kB)

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

  • Piatok1-5graphic-icon
  • Sobota1-6graphic-icon
  • Nedeľa1-4graphic-icon
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka