Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obchodné verejné súťaže

Obchodné verejné súťaže

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, Veľká okružná 1107/15,ul. Nádražná 1071/26, ul. Kúpeľná 213/11 (SMM, n.o.) - do 20.05.2019
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20052019.pdf (270.2 kB) (270.2 kB)

Obchodné verejné súťaže - archív

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 1478/2, ul. Veľká okružná 1107/15, ul. Nádražná 1071/26 (SMM, n.o.) - do 23.04.2019
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_23042019.pdf (266.6 kB) (266.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 1478/2, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.03.2019
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20032019.pdf (238.3 kB) (238.3 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 1478/2, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.02.2019
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20022019.pdf (238.2 kB) (238.2 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objekte na Nám. SNP 212/4 Partizánske (budova mestského úradu) - do 31.01.2019
 OVS_nebytove_priestory_budova_MsU.pdf (295.9 kB) (295.9 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 1478/2 (SMM, n.o.) - do 21.01.2019
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_21012019.pdf (215.1 kB) (215.1 kB)

OVS - odpredaj pozemkov reg. „C“ parc. č. 2400/2 – záhrada o výmere 3 m2 a parc. č. 2433/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 v k.ú. Partizánske v celosti, zapísané na LV č. 2533, za účelom výstavby garáže - do 15.1.2019
 OVS_odpredaj_pozemkov_Moyzesova_ulica.pdf (224.3 kB) (224.3 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30 (SMM, n.o.) - do 19.12.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_19122018.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30 (SMM, n.o.) - do 20.11.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20112018.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

OVS (opakovaná) - uzatvorenie Zmluvy o spolupráci na výber investičného zámeru spojený s prenájmom a budúcim odpredajom častí pozemkov reg. „C“ parc. č. 4740/1 - zastav. plocha a nádvorie o výmere 19 200 m2 a parc. č. 4740/16 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 605 m2 v k.ú. Partizánske zapísané na LV č. 2533 - do 31.10.2018
 OVS_bytove_domy_opakovana.pdf (717.7 kB) (717.7 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. Februárová 152/1, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 19.10.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_19102018.pdf (236.3 kB) (236.3 kB)

OVS - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 4970/614 - zastav. plocha a nádvorie o výmere 728 m2 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 21.9.2018
 OVS_odpredaj_pozemku_Sípok_21092018.pdf (219.6 kB) (219.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.9.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20092018.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.), ukončenej 20.9.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_07092018.pdf (96.6 kB) (96.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.8.2018
 OVS _SMM_najom_nebytovych_august 2018.pdf (294.5 kB) (294.5 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.), ukončenej 20.8.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_01082018.pdf (82.6 kB) (82.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Škultétyho 173/10 - do 20.8.2018
 OVS_SMM_najom_skultetyho.pdf (191.9 kB) (191.9 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Škultétyho 173/10, ukončenej 20.8.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_Skultetyho_ul_07082018.pdf (216 kB) (216 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.7.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20072018.pdf (238 kB) (238 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.), ukončenej 20.7.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_03072018.pdf (60.6 kB) (60.6 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.6.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_20062018.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.), ukončenej 20.6.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_05062018.pdf (60.1 kB) (60.1 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 21.5.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.), ukončenej 21.5.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_04052018.pdf (60.1 kB) (60.1 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 19.4.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (238 kB) (238 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.), ukončenej 19.4.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_06042018.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

OVS - uzatvorenie Zmluvy o spolupráci na výber investičného zámeru spojený s prenájmom a budúcim odpredajom častí pozemkov reg. „C“ parc. č. 4740/1 - zastav. plocha a nádvorie o výmere 19 200 m2 a parc. č. 4740/16 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 605 m2 v k.ú. Partizánske zapísané na LV č. 2533 - do 23.3.2018
 OVS_bytove_domy.pdf (279.1 kB) (279.1 kB)

OVS - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 4970/614 - zastav. plocha a nádvorie o výmere 728 m2 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 23.3.2018
 OVS_odpredaj_pozemok_Sípok.pdf (218.9 kB) (218.9 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, ul. Bielická 395/9, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.) - do 20.3.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (260.1 kB) (260.1 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, ul. Bielická 395/9, ul. Veľká okružná 1107/15 (SMM, n.o.), ukončenej 20.3.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_05032018.pdf (28 kB) (28 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30 (SMM, n.o.) - do 20.2.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (219.5 kB) (219.5 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, Nám. SNP 210/30 (SMM, n.o.), ukončenej 20.2.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_02022018.pdf (62.5 kB) (62.5 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, ul. Bielická 395/9 (SMM, n.o.) - do 22.1.2018
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM.pdf (221.7 kB) (221.7 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objektoch na ul. Hrnčírikova 222/6, ul. Februárová 640/6, ul. R. Jašíka 652/14, ul. Bielická 395/9 (SMM, n.o.), ukončenej 22.1.2018
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_11012018.pdf (120 kB) (120 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom dome na ul. Februárová 152/1, Partizánske (SMM, n.o.) - do 20.12.2017
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_Februarova_ul.pdf (154.5 kB) (154.5 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v polyfunkčnom dome na ul. Februárová 152/1, Partizánske (SMM, n.o.), ukončenej 20.12.2017
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_SMM_08122017.pdf (26.8 kB) (26.8 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v objekte Mestského 3D kina Partizánske, ul. Gen. Svobodu 1141/3 (SMM, n.o.) - do 20.12.2017
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_budova_kina.pdf (303 kB) (303 kB)

Protokol z vyhodnotenia OVS o prenájme nebytových priestorov v objekte Mestského 3D kina Partizánske, ul. Gen. Svobodu 1141/3 (SMM, n.o.), ukončenej 20.12.2017
 Protokol_OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_kino_08122017.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

OVS - prenájom priestorov bazéna a sauny v Materskej škole, Malinovského 1159/27, Partizánske za účelom plaveckých kurzov detí od 3 mesiacov do 3 rokov (na podnikateľské účely) - do 21.9.2017
 OVS_prenajom_bazen_MS_Malinovskeho.pdf (241.8 kB) (241.8 kB)

OVS (opakovaná) - prenájom pozemkov v k.ú. Partizánske za účelom umiestnenia a prevádzkovania plagátových plôch v meste Partizánske - do 30.12.2016
 OVS_prenajom_pozemkov_plagatove_plochy_opakovana.pdf (196.2 kB) (196.2 kB)

OVS - prenájom pozemkov v k.ú. Partizánske za účelom umiestnenia a prevádzkovania plagátových plôch v meste Partizánske - do 10.11.2016
 OVS_prenajom_pozemkov_plagatove_plochy.pdf (196.7 kB) (196.7 kB)

OVS - predaj 100 % obchodného podielu Mesta Partizánske v spoločnosti Správa káblových rozvodov, s.r.o. - do 5.10.2016
 OVS_predaj_obchodneho_podielu_SKR.pdf (335.2 kB) (335.2 kB)

OVS (opakovaná) - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 2507 (zastav. plocha a nádvorie o výmere 743 m2) a stavby súp.č. 818 – predajňa domácich potrieb na parc. č. 2507 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 23.3.2016
 OVS_budova_Moyzesova_opakovana_23032016.pdf (269.7 kB) (269.7 kB)

OVS - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 2507 (zastav. plocha a nádvorie o výmere 743 m2) a stavby súp.č. 818 – predajňa domácich potrieb na parc.č. 2507 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 16.11.2015
 OVS_budova_Moyzesova_16112015.pdf (212.9 kB) (212.9 kB)

OVS - predaj pozemkov reg. „C“ parc.č. 1211 (zastav. plocha a nádvorie o výmere 382 m2), parc.č. 1210 (záhrada o výmere 774 m2) a stavby súp.č. 336 – stredisko služieb škole na parc.č. 1211 v k.ú. Partizánske, v celosti, zapísané na LV č. 2533 - do 16.11.2015
 OVS_poziarna_zbrojnica_16112015.pdf (210.1 kB) (210.1 kB)

OVS - odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 1160 (zastav. plocha a nádvorie o výmere 147 m2) a stavby súp.č. 318 – školská družina na parc.č. 1160 v k.ú. Veľké Bielice, v celosti, zapísané na LV č. 965 - do 16.11.2015
 OVS_bytovka_Velke_Bielice_16112015.pdf (173 kB) (173 kB)

OVS - prenájom časti nehnuteľného majetku mesta (plocha vonkajšej steny garáže, budova súp. č 1883 stojaca na pozemku reg. C parc. č. 3728 v k. ú. Partizánske) - do 20.8.2015
 OVS_plocha_na_reklamnu_tabulu_25082015.pdf (290.4 kB) (290.4 kB)

OVS - prenájom časti nehnuteľného majetku mesta (priestory bazéna a sauny v Materskej škole, Malinovského 1159/27, Partizánske) - do 20.8.2015
 OVS_prenajom_bazena_sauny_MS_Malinovskeho_20082015.pdf (288.4 kB) (288.4 kB)

OVS (opakovaná) - odkúpenie nehnuteľnosti (budova OV 3000, Malinovského ul.) - do 22.5.2015
 OVS_OV_3000_opakovana_22052015.pdf (1 MB) (1 MB)

OVS - prenájom časti nehnuteľnosti (areál Letiska Malé Bielice) - do 22.5.2015
 OVS_prenajom_nehnutelneho_majetku_mesta_22052015.pdf (288.4 kB) (288.4 kB)

OVS - prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Partizánskom, prízemie - do 23.2.2015
 OVS_prenajom_nebytovych_priestorov_MUA_23022015.pdf (203.5 kB) (203.5 kB)

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka