Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PartizánskomVytlačiť
 

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 26. júna 2018 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom s nasledovným programom:

1. Otvorenie

1.1 Správa o stave a vývoji kriminality na území mesta Partizánske

2. Správa o výsledkoch kontrol

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

4. Návrh na schválenie Aktualizácie č. 6 VZN mesta Partizánske č. 4/2014 o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby

5.1-6 Výročné správy mestských organizácií za rok 2017

6.1 Návrh na určenie počtu poslancov MsZ, počtu volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018-2022 v meste Partizánske

6.2 Návrh na schválenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Partizánske

6.3 Návrh Aktualizácie č. 2 Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Partizánskom a ostatných fyzických osôb v orgánoch samosprávy

7. Návrh schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi

8. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície

9. Návrh na zriadenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti CMS v meste Partizánske

10.1-3 Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4,5,6/prim/2018 pre rok 2018

11. Návrh na schválenie nepeňažného vkladu do základného imania a peňažného vkladu do vlastného imania TSM, spol. s r. o., Partizánske

12. Návrh zmeny č. 3/MsZ/2018 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2018

13. Návrh na schválenie vyrovnania investičných nákladov do nebytového priestoru

14.1-15 Návrhy na prenájom, predaj pozemkov, vecné bremeno....

15. Návrh na schválenie zoznamu oceňovaných občanov v roku 2018

16. Interpelácie, diskusia

Súčasťou programu bude bod Slovo pre verejnosť: od 15.30 do 16.00 hod.


 
 

dnes je: 19.7.2018

meniny má: Dušana

Zmena stránkových hodín MsÚ počas prázdnin

Od 1. júla do 31. augusta 2018 budú upravené stránkové hodiny na Mestskom úrade v Partizánskom. V tomto období vybavíte úradné záležitosti v klientskych oddeleniach od 6.30 hod., v pondelok, utorok, štvrtok do 14.00 hod., v stredu do 15.30 hod. a v piatok do 13.00 hod.

  • Streda2016graphic-icon
  • Štvrtok2316graphic-icon
  • Piatok2613graphic-icon
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka