Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PartizánskomVytlačiť
 

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 25. apríla 2017 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie

1.1 Správa o stave a vývoji kriminality na území mesta Partizánske

1.2 Informácie ku kvalite ovzdušia  v regióne Hornej Nitry

1.3 Informácie k úprave cestných komunikácií po  prácach na výstavbe kanalizácie

2. Správa o výsledkoch kontrol

3. Návrh na schválenie Aktualizácie č. 4 VZN mesta Partizánske č. 22/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach   

4. Správa o činnosti Mestskej polície Partizánske za rok 2016  

5.1-6 Správy o výsledkoch  hospodárenia  ZŠ a ZUŠ Partizánske za rok 2016

6. Návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Mestom Náchod  a  Mestom Partizánske

7. Návrh na zriadenie Mestského komunitného fondu Spolu pre Partizánske, n.f.

8. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva

9. Záverečný účet mesta Partizánske za rok 2016

10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Partizánske

11. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 2,3,4/prim/2017 pre rok 2017

12. Návrh zmeny č. 2/MsZ/2017 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2017

13. Informácia o nakladaní s prebytočným a  neupotrebiteľným majetkom mesta Partizánske  za rok 2016

14.-15. Návrhy na schválenie zverenia nehnuteľného majetku mesta Partizánske do správy ZŠ

16. Návrh na schválenie obstarania Zmeny a doplnku č. 6 ÚP mesta Partizánske

17.1-6. Návrhy na schválenie  prenájmu, odpredaja  pozemkov....

18. Interpelácie, diskusia

19. Záver

V zmysle rokovacieho poriadku bude súčasťou programu v čase od 15.30 do 16.00 hod. bod – Slovo pre verejnosť.


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Schneider (HM Tesco)
Nitrianska cesta 1771/118,
958 01 Partizánske

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 25.5.2017

meniny má: Urban

Matričný úrad v Partizánskom bude v dňoch 24. a 25. mája 2017 z prevádzkových dôvodov zatvorený.

Klientske oddelenia MsÚ otvorené aj v sobotu

Od 13. mája do 30. júna 2017 sú klientske oddelenia Mestského úradu v Partizánskom otvorené pre verejnosť aj každú sobotu v nepárnom týždni, v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Štatistický úrad SR uskutočňuje od 10. apríla do 29. mája 2017 zisťovanie údajov o príjmoch a životných podmienkach domácností.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka