Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PartizánskomVytlačiť
 

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 26. februára 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom s nasledovným programom:

1. Otvorenie

1.1 Správa o stave a vývoji kriminality na území mesta Partizánske od posledného zasadnutia MsZ

2. Návrh na schválenie Aktualizácie číslo 2 VZN mesta Partizánske číslo 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske

3. Návrh na schválenie Aktualizácie číslo 10 VZN mesta Partizánske číslo č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Partizánske

4. Návrh na schválenie Memoranda o rozpočtovej zodpovednosti

5. Návrh na schválenie Poriadku odmeňovania poslancov MsZ a ostatných fyzických osôb v orgánoch samosprávy

6. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Partizánske právnickým a fyzickým osobám v roku 2019

7. Návrh na personálne zmeny v Komisii pre školstvo, kultúru a mládež

8. Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu a o prijatých opatreniach

9. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Partizánske na roky 2016 - 2020

10. Návrh na schválenie spoluúčasti mesta Partizánske na projektoch

11. Návrh Pravidiel Komunitného participatívneho rozpočtu mesta Partizánske

12.1-6 Informácia o rozpočtovom opatrení č. 11,12,13,14,15,16/prim/2018 pre rok 2018

13. Návrh zmeny č. 1/MsZ/2019 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2019

14. Informácia o obchodnej verejnej súťaži na ulici Februárová

15. Informácie o stave výstavby bytového domu na sídlisku Šípok

16. Informácia o aktualizácii investičného zámeru rekonštrukcie polyfunkčného domu 0V 3000

17.1-27 Návrh na schválenie prenájmu, predaja pozemkov.....

18. Interpelácie, diskusia

19. Záver

Súčasťou programu bude bod Slovo pre verejnosť od 15.30 do 16.00 hod.


 
 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Obmedzenie parkovania na Nádražnej ul.

V dňoch 26. až 28. marca 2019 bude realizovaný výrub topoľov na Nádražnej ulici. Z tohto dôvodou žiadame obyvateľov bytových domov č. 943 a 957, aby uvoľnili parkovacie miesta od vstupu k športovému centru pri ZŠ až po pätnásty topoľ v tomto rade. Dňa 25.3.2019 bude priestor vyznačený dopravným značením a bielo-červenou páskou. Ďakujeme za pochopenie.

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 18. do 25. marca 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 25. marca do 1. apríla 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka