Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PartizánskomVytlačiť
 

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. decemba 2018 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Sľub poslanca mestského zastupiteľstva v Partizánskom

3. Návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ

4. Návrh na zloženie volebnej komisie MsZ

5. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Partizánskom a voľba jej členov

6. Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľbu  predsedov a členov komisií MsZ

7. Návrh na zloženie komisie MsZ v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z

8. Návrh na voľbu zástupcov samosprávy v orgánoch mestských organizácií

9. Návrh na voľbu zástupcov samosprávy do rád škôl a školských zariadení a do  MsŠR

10. Návrh na schválenie VMČ mesta Partizánske

11. Návrh na delegovanie zástupcov do orgánov ICM Partizánske  

12. Správa o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom

13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

14. Návrh VZN mesta Partizánske č. 3/2018 o miestnych daniach

15. Návrh na schválenie Aktualizácie č. 5 VZN mesta Partizánske č. 5/2015

16. Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Partizánske

17. Návrh zmeny č. 6/MsZ/2018 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2018 

18. Návrh na vyradenie majetku mesta z nájmu a schválenie nájmu pre TSM, spol. s r. o.

19. Návrh  na  schválenie  členov  správnej  rady  Mestského  komunitného  fondu  Spolu pre Partizánske, n. f.

20. Informácia o obchodnej verejnej súťaži

21. Návrh časového plánu zasadnutí MsR a MsZ mesta Partizánske na rok 2019

22. Interpelácie, diskusia

23. Záver

Súčasťou programu bude bod Slovo pre verejnosť od 15.30 do 16.00 hod.


 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka