Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za poskytované sociálne služby za rok 2018

Mesto Partizánske, ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách") povinné zverejniť:

  • priemerné ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len "EON") za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok, ktoré sú určené podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách,
  • priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 zákona a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, podľa formy sociálnej služby, kapacity zariadenia podľa registra a v prepočte na prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „PSS“) alebo na hodinu opatrovateľskej služby určené podľa § 77 ods. 3 zákona o sociálnych službách. Tieto údaje sú prístupné k nahliadnutiu v kancelárií MsÚ č. 25.

 
Ekonomicky oprávnené náklady na poskytované sociálne služby za rok 2018 - útulok
 EON_2018_utulok.pdf (125 kB) (125 kB)

 
Ekonomicky oprávnené náklady na poskytované sociálne služby za rok 2018 - zariadenie opatrovateľskej služby
 EON_2018_zariadenie_opatrovatelskej_sluzby.pdf (128.7 kB) (128.7 kB)

 
Ekonomicky oprávnené náklady na poskytované sociálne služby za rok 2018 - opatrovateľská služba
 EON_2018_opatrovatelska_sluzba.pdf (125.8 kB) (125.8 kB)

 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka