Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátor

Primátor mesta Partizánske

doc. PaedDr. Jozef Božik PhD.

doc. PaedDr. Jozef Božik PhD.

Tel: 038/53 63 052

Mobil: 0901/918 103

E-mail: primator@partizanske.sk

www: www.jozefbozik.sk


Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Jeho postavenie upravuje §13 a §24 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
 

 

 

MAJETKOVÉ PRIZNANIA

Majetkové priznanie za rok 2016
 Jozef_Bozik_MP_2016.pdf (63.2 kB) (63.2 kB)

 
Majetkové priznanie za rok 2015
 Jozef_Bozik_MP_2015.pdf (70.5 kB) (70.5 kB)

 
Majetkové priznanie za rok 2014
 Jozef_Bozik_MP_2014.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Majetkové priznanie za rok 2013
 Jozef_Bozik_MP_2013.pdf (174.6 kB) (174.6 kB)

 

ŽIVOTOPIS

Dátum narodenia: 30.5.1976
Miesto narodenia: Partizánske
Rodinný stav: ženatý
Národnosť: slovenská

 

Vzdelanie

1990 - 1994 Gymnázium Partizánske

1995 - 2000 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, bakalárske a magisterské štúdium

2001 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, rigorózne konanie

2003 - 2009 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, doktorandské štúdium

2011 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, habilitačné konanie

 

Prax

1994 - 2000 ĽS-HZDS, Bratislava – regionálny manažér

2000 - 2002 podpredseda ĽS-HZDS

2003 - 2005 radca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

2005 - 2007 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Ústav technológie vzdelávania PF, externý pedagóg

2006 - 2008 Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, externý pedagóg

2006 - 2009 uvoľnený pre výkon verejnej funkcie - podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

2008 - doteraz Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, pedagóg

2010 - 2013 uvoľnený pre výkon verejnej funkcie - podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

2010 - doteraz primátor mesta Partizánske

 

Verejné funkcie

1994 - 1998 poslanec Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ ) v Partizánskom a predseda Komisie kultúry, mládeže a športu MsZ, člen Rady školy a podpredseda Výboru mestskej časti Luhy I

1996 - 1998 člen rady Ministra školstva SR pre deti a mládež

1998 - 2002 poslanec MsZ a člen Mestskej rady (ďalej MsR) v Partizánskom, člen Komisie podnikateľských aktivít a dopravy MsZ, člen Rady školy, člen dozorných rád TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (podniky mesta Partizánske)

2001 - 2005 poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej Z TSK), podpredseda Komisie školstva a mládeže Z TSK, člen viacerých rád škôl v pôsobnosti TSK

2002 - 2006 poslanec MsZ a člen MsR v Partizánskom, člen Komisie výstavby a územného plánu pri MsZ, člen dozorných rád TSM s.r.o. a SKR s.r.o., člen Mestskej školskej rady, člen Správnej rady umeleckej agentúry Art P Centrum n. o. Partizánske

2004 - 2009 člen Národného konventu o budúcnosti EÚ

2006 - 2009 poslanec Z TSK, podpredseda TSK, člen Legislatívno-právnej komisie Z TSK, člen Komisie školstva Z TSK, člen Komisie regionálneho rozvoja Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl, člen Národného monitorovacieho výboru pre Európsky hospodársky priestor a Nórsky finančný mechanizmus, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n.o.

2006 - 2010 člen Rady Ministra školstva SR pre deti a mládež

2006 - 2010 poslanec MsZ a člen MsR v Partizánskom, člen Komisie školstva a mládeže, člen Mestskej školskej rady, člen viacerých dozorných rád mestských spoločností

2009 - 2013 poslanec Z TSK, podpredseda TSK, člen Komisie školstva, kultúry a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n. o.

2010 - 2014 primátor mesta Partizánske, podpredseda Regionálneho združenia miest a obcí Stredné Ponitrie, predseda valných zhromaždení mestských spoločností, člen Správnej rady NsP Partizánske, n. o.

2013 - doteraz poslanec Z TSK, člen Komisie školstva, kultúry a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl

2014 - doteraz primátor mesta Partizánske

 

Občianske aktivity

1993 - 2003 predseda regionálnej a člen, neskôr podpredseda celoštátnej rady Hnutia mládeže za demokratické Slovensko

1995 - 2005 predseda Zväzu národných demokratov Slovenska

1996 - 2003 predseda Slovenského mládežníckeho snemu

1999 - 2002 hovorca Občianskej iniciatívy Občiansko-demokratické fórum ˇ99

1999 - predseda Petičného výboru za vypísanie referenda o neprivatizácii strategických podnikov a používaní slovenského jazyka v orgánoch verejnej správy

2003 - 2005 podpredseda Demokratického fóra mladých

2004 - člen predsedníctva Informačného centra mladých Partizánske

2005 - 2010 predseda Demokratického fóra mladých

2010 - predseda Občianskej iniciatívy Partizánske- Náš domov

2012 - predseda Občianskeho združenia Spolu sme Slovensko

 

Politická príslušnosť

Od 15.8.1994 do 31.8.2012 členstvo v politickej strane ĽS-HZDS

Od 1.9.2012 nestraník
 

 


 

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch od 29. marca do 6. apríla 2017 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Zber objemného odpadu

Od 27. marca do 3. apríla 2017 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 30. apríla 2017 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje v mesiacoch február až apríl zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017.

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR uskutočňuje od 1. februára do 30. apríla 2017 zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka