Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referenti oddelenia sociálnych vecí

Bc. Eva Abaffyová

Tel: 038/53 63 018

Mobil: 0915/888 654

E-mail: eva.abaffyova@partizanske.sk

kancelária č. 23, prízemie

• opatrovateľská služba
• odľahčovacia služba
• požičiavanie pomôcok
• základné sociálne poradenstvo


 

Mgr. Ľudmila Frémalová

Tel: 038/53 63 016

Mobil: 0917/456 907

E-mail: ludmila.fremalova@partizanske.sk

kancelária č. 22, prízemie

• posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba, denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov)
• sociálne poradenstvo, súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach, poskytujúcich sociálne služby
• základné sociálne poradenstvo


 

Mgr. Monika Pokrývková

Tel: 038/53 63 020

E-mail: monika.pokryvkova@partizanske.sk

kancelária č. 25, prízemie

• dotácie z rozpočtu mesta pre III. sektor - sociálna oblasť
• zmeny a tvorba VZN v oblasti poskytovania sociálnych služieb
• agenda finančného príspevku z MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb
• dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb v pôsobnosti MPSVaR SR
• dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností
• Komunitný plán sociálnych služieb
• sociálne poradenstvo súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb v dennom centre Klub spoločenských organizácií mesta Partizánske
• základné sociálne poradenstvo


 

Beáta Sedláčková

Tel: 038/53 63 024

E-mail: beata.sedlackova@partizanske.sk

kancelária č. 24, prízemie

• osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
• osobitný príjemca prídavkov na deti
• jednorazový finančný príspevok
• sociálna pôžička
• stravovanie dôchodcov
• poradňa zdravia
• základné sociálne poradenstvo


 

Jana Žoncová

Tel: 038/53 63 018

kancelária č. 23, prízemie

• dispečing opatrovateľskej služby
• rozvoz stravy


 

Mgr. Žaneta Junásová - sociálny pracovník mesta

Tel: 038/53 63 019

E-mail: zaneta.junasova@partizanske.sk

kancelária č. 21, prízemie

• sociálny pracovník mesta
• agenda nesvojprávnych občanov
• sanácia rodín


 

Mgr. Petra Klampariková - terénna sociálna pracovníčka

Tel: 038/53 63 028

E-mail: petra.klamparikova@partizanske.sk

kancelária č. 20, prízemie

• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami
• poskytovanie základných informácií v krízových situáciách
• poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému
• individuálne a skupinové sociálne poradenstvo v súlade s podmienkami so zákonom o sociálnych službách
• poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí


 

Mgr. Katarína Smatanová - terénna sociálna pracovníčka

Tel: 038/53 63 028

E-mail: katarina.smatanova@partizanske.sk

kancelária č. 20, prízemie

• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami
• poskytovanie základných informácií v krízových situáciách
• poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému
• individuálne a skupinové sociálne poradenstvo v súlade s podmienkami so zákonom o sociálnych službách
• poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí


 

 

 

ODDELENIE SOCIÁLNYCH VECÍ

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017 - súbor na stiahnutie (.xlsx)
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.xlsx (31.6 kB) (31.6 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Partizánske podľa VZN č. 5/2017 (.ods)
 Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_z_rozpoctu_mesta.ods (17 kB) (17 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (183 kB) (183 kB)

Informovanie o získavaní a spracúvaní osobných údajov (pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vydanie rozhodnutia o odkázanosti)
 Info_o_ziskavani_a_spracuvani_OU_posudenie_odkazanosti_socialna_sluzba.pdf (204.3 kB) (204.3 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.pdf (168.8 kB) (168.8 kB)

Údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Udaje_na_ucely_uzatvorenia_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby.pdf (173.3 kB) (173.3 kB)

Informovanie o získavaní a spracúvaní osobných údajov (pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby)
 Info_o_ziskavani_a_spracuvani_OU_uzatvorenie_zmluvy_socialna_sluzba.pdf (204.3 kB) (204.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie/zabezpečenie poskytnutia odľahčovacej služby
 Ziadost_o_poskytovanie_odlahcovacej_socialnej_sluzby.pdf (169.7 kB) (169.7 kB)

Informovanie o získavaní a spracúvaní osobných údajov (pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby)
 Info_o_ziskavani_a_spracuvani_OU_uzatvorenie_zmluvy_odlahcovacia_sluzba.pdf (204.3 kB) (204.3 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Kombinovanom zariadení sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA
 Ziadost_o_poskytnutie_socialnej_sluzby_OAZA.pdf (176.4 kB) (176.4 kB)

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Potvrdenie_poskytovatela_zdravotnej_starostlivosti_k_posudeniu_odkazanosti.pdf (139.2 kB) (139.2 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku (jednorázová dávka v hmotnej núdzi, jednorázový peňažný/vecný príspevok)
 Ziadost_o_poskytnutie_jednorazoveho_financneho_prispevku.pdf (262.5 kB) (262.5 kB)

Zúčtovanie príspevku (jednorázová dávka v hmotnej núdzi, jednorázový peňažný/vecný príspevok)
 Zuctovanie_jednorazoveho_financneho_prispevku.pdf (145.8 kB) (145.8 kB)

Potvrdenie mestských organizácií k posúdeniu žiadosti o finančný príspevok/dávku podľa VZN č. 3/2013
 Potvrdenie_MO_k_ziadosti_o_prispevok.pdf (19.2 kB) (19.2 kB)

Záznam k posúdeniu žiadosti o finančný príspevok/dávku podľa VZN č. 3/2013
 Zaznam_k_posudeniu_ziadosti_o_prispevok.pdf (178.8 kB) (178.8 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku - stravovanie dôchodcov
 Ziadost_o_poskytnutie_financneho_prispevku_stravovanie_dochodcov.pdf (274.3 kB) (274.3 kB)

Potvrdenie o plnení záväzkov poberateľa príspevku na stravovanie
 Potvrdenie_o_plneni_zavazkov_poberatela_prispevku_na_stravovanie.pdf (273.7 kB) (273.7 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku - sociálna pôžička
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_socialna_pozicka.pdf (262 kB) (262 kB)

Zúčtovanie príspevku – sociálna pôžička
 Zuctovanie_prispevku_socialna_pozicka.pdf (143.4 kB) (143.4 kB)

Žiadosť o finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
 Ziadost_o_financny_prispevok_na_upravu_a_obnovu_rodinnych_ pomerov.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu
 Ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_dopravu.pdf (187.6 kB) (187.6 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - požičanie pomôcky
 Ziadost_o_poskytnutie_socialnej_sluzby_pozicanie_pomocky.pdf (163.6 kB) (163.6 kB)

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka