Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výbory mestských častí

Zloženie VMČ

Zápisnice zo zasadnutí VMČ

 

Výbory mestských častí (VMČ) zriaďuje mesto v mestských častiach s vlastným, spravidla katastrálnym územím a po zohľadnení vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie úloh samosprávy. VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. O ich zriadení rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

 

VMČ sú zložené zo všetkých poslancov MsZ, zvolených v príslušnej mestskej časti a z ďalších osôb, ktoré si títo poslanci pre prácu vo výbore získajú. Na čele výboru je jeho predseda, ktorý je zvolený ostatnými členmi výboru. Základnou metódou práce VMČ je spoločné prerokúvanie dôležitých otázok a úloh na pracovných schôdzach a ich osobný styk s občanmi. Zasadnutia VMČ sa konajú podľa potreby, minimálne raz za 3 mesiace.

 

Výbory mestských častí v rámci svojich oprávnení a povinností najmä:

 • zabezpečujú úlohy, zverené im orgánmi mesta,
 • radia sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach, týkajúcich sa rozvoja mestskej časti,
 • informujú obyvateľov mestskej časti o činnosti MsZ a o svojich návrhoch, ktoré predkladajú MsZ alebo iným orgánom mesta,
 • informujú MsZ o požiadavkách a návrhoch občanov, týkajúcich sa rozvoja mesta a jeho hospodárstva,
 • aktívne sa podieľajú na rozvoji mestskej časti a spoločenského života v nej, pričom spolupracujú s občanmi, právnickými a fyzickými osobami, občianskymi združeniami a orgánmi štátnej správy a samosprávy. 

 

V meste Partizánske pôsobí 9 výborov mestských častí, pričom mestské časti sú zhodné s volebnými obvodmi:

 

 1. VMČ Centrum
 2. VMČ Luhy I
 3. VMČ Luhy II
 4. VMČ Štrkovec
 5. VMČ Šimonovany
 6. VMČ Šípok
 7. VMČ Veľké Bielice
 8. VMČ Malé Bielice
 9. VMČ Návojovce

 

Dokumenty k VMČ

Štatút Mesta Partizánske
 Statut_Mesta_Partizanske.pdf (417.9 kB) (417.9 kB)

 
Poriadok odmeňovania poslancov MsZ a ostatných fyzických osôb v orgánoch samosprávy
 Poriadok_odmenovania_poslancov_MsZ_a_ostatnych_FO_v_organoch_samospravy.pdf (218.7 kB) (218.7 kB)

 

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra 2018 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka