Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátor

Primátor mesta Partizánske

doc. PaedDr. Jozef Božik PhD.

doc. PaedDr. Jozef Božik PhD.

Tel: 038/53 63 052

Mobil: 0901/918 103

E-mail: primator@partizanske.sk

www: www.jozefbozik.sk


Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Jeho postavenie upravuje §13 a §24 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
 

 

 

MAJETKOVÉ PRIZNANIA

ŽIVOTOPIS

Dátum narodenia: 30.5.1976
Miesto narodenia: Partizánske
Rodinný stav: ženatý
Národnosť: slovenská

 

Vzdelanie

1990 - 1994 Gymnázium Partizánske

1995 - 2000 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, bakalárske a magisterské štúdium

2001 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, rigorózne konanie

2003 - 2009 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta, doktorandské štúdium

2011 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, habilitačné konanie

 

Prax

1994 - 2000 ĽS-HZDS, Bratislava – regionálny manažér

2000 - 2002 podpredseda ĽS-HZDS

2003 - 2005 radca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

2005 - 2007 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Ústav technológie vzdelávania PF, externý pedagóg

2006 - 2008 Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, externý pedagóg

2006 - 2009 uvoľnený pre výkon verejnej funkcie - podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

2008 - doteraz Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, pedagóg

2010 - 2013 uvoľnený pre výkon verejnej funkcie - podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

2010 - doteraz primátor mesta Partizánske

 

Verejné funkcie

1994 - 1998 poslanec Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ ) v Partizánskom a predseda Komisie kultúry, mládeže a športu MsZ, člen Rady školy a podpredseda Výboru mestskej časti Luhy I

1996 - 1998 člen rady Ministra školstva SR pre deti a mládež

1998 - 2002 poslanec MsZ a člen Mestskej rady (ďalej MsR) v Partizánskom, člen Komisie podnikateľských aktivít a dopravy MsZ, člen Rady školy, člen dozorných rád TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (podniky mesta Partizánske)

2001 - 2005 poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej Z TSK), podpredseda Komisie školstva a mládeže Z TSK, člen viacerých rád škôl v pôsobnosti TSK

2002 - 2006 poslanec MsZ a člen MsR v Partizánskom, člen Komisie výstavby a územného plánu pri MsZ, člen dozorných rád TSM s.r.o. a SKR s.r.o., člen Mestskej školskej rady, člen Správnej rady umeleckej agentúry Art P Centrum n. o. Partizánske

2004 - 2009 člen Národného konventu o budúcnosti EÚ

2006 - 2009 poslanec Z TSK, podpredseda TSK, člen Legislatívno-právnej komisie Z TSK, člen Komisie školstva Z TSK, člen Komisie regionálneho rozvoja Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl, člen Národného monitorovacieho výboru pre Európsky hospodársky priestor a Nórsky finančný mechanizmus, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n.o.

2006 - 2010 člen Rady Ministra školstva SR pre deti a mládež

2006 - 2010 poslanec MsZ a člen MsR v Partizánskom, člen Komisie školstva a mládeže, člen Mestskej školskej rady, člen viacerých dozorných rád mestských spoločností

2009 - 2013 poslanec Z TSK, podpredseda TSK, člen Komisie školstva, kultúry a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n. o.

2010 - 2014 primátor mesta Partizánske, podpredseda Regionálneho združenia miest a obcí Stredné Ponitrie, predseda valných zhromaždení mestských spoločností, člen Správnej rady NsP Partizánske, n. o.

2013 - doteraz poslanec Z TSK, člen Komisie školstva, kultúry a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl

2014 - doteraz primátor mesta Partizánske

 

Občianske aktivity

1993 - 2003 predseda regionálnej a člen, neskôr podpredseda celoštátnej rady Hnutia mládeže za demokratické Slovensko

1995 - 2005 predseda Zväzu národných demokratov Slovenska

1996 - 2003 predseda Slovenského mládežníckeho snemu

1999 - 2002 hovorca Občianskej iniciatívy Občiansko-demokratické fórum ˇ99

1999 - predseda Petičného výboru za vypísanie referenda o neprivatizácii strategických podnikov a používaní slovenského jazyka v orgánoch verejnej správy

2003 - 2005 podpredseda Demokratického fóra mladých

2004 - člen predsedníctva Informačného centra mladých Partizánske

2005 - 2010 predseda Demokratického fóra mladých

2010 - predseda Občianskej iniciatívy Partizánske- Náš domov

2012 - predseda Občianskeho združenia Spolu sme Slovensko

 

Politická príslušnosť

Od 15.8.1994 do 31.8.2012 členstvo v politickej strane ĽS-HZDS

Od 1.9.2012 nestraník
 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka