Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Partizánske

Novozvolení poslanci voliliVytlačiť
 

Prvé zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa uskutočnilo 18. januára 2011 za účasti 23 z celkového počtu 25 novozvolených poslancov. Rokovanie, ktoré otvoril a viedol primátor mesta Jozef Božik, sa nieslo v pokojnej atmosfére za početnej účasti občanov mesta. Novinkou v tomto volebnom období je tzv. pracovné predsedníctvo rokovania, ktoré sa volí na začiatku zasadnutia a tvoria ho dvaja poslanci z pléna.


Poslanci na svojom prvom riadnom rokovaní zvolili 8-člennú mestskú radu ako poradný orgán primátora mesta. Jej členmi sa stali poslanci Erich Dvonč, Mária Hazuchová, Mária Jančová, Juraj Krasula, Tomáš Merašický, Sergej Talár, Jozef Zajac a Vladimír Ladziansky, ktorý je členom rady z titulu svojej funkcie zástupcu primátora mesta. Zastupiteľstvo zvolilo aj predsedov a členov 9 komisií mestského zastupiteľstva. K pôvodným 7 komisiám z predchádzajúceho volebného obdobia pribudli komisia kultúry a cestovného ruchu, ktorej predsedom sa stal Sergej Talár a komisia pre ochranu verejného poriadku s predsedom Miroslavom Kohútom. Predsedom ekonomickej komisie a podnikateľských aktivít je Erich Dvonč, predsedom komisie výstavby a územného plánovania Jaroslav Tkáč, predsedom komisie školstva, mládeže a vzdelávania Tibor Csollár, predsedníčkou komisie životného prostredia a verejných služieb Mária Jančová, predsedníčkou sociálnej a bytovej komisie Mária Hazuchová a predsedom komisie športu a spoločenských organizácií Vladimír Karásek. Zvolených bolo aj sedem členov komisie, ktorá dohliada na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
Ďalej boli na programe voľby správnych i dozorných rád neziskových organizácií a valných zhromaždení mestských organizácií. Zastupiteľstvo schválilo tiež delegovanie poslancov mestského zastupiteľstva do jednotlivých rád škôl a školských zariadení a vzalo na vedomie zloženie 9 výborov mestských častí. Poslanci stanovili aj plat primátora mesta v sume 3 406 €, čo je o 11,46 % menej ako plat predchádzajúceho primátora, odsúhlasili poskytovanie mesačnej odmeny vo výške 20% hlavnému kontrolórovi mesta a preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 odídenému primátorovi vo výške 4213 €.
Schválený bol tiež nový poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva i členov jednotlivých komisií a členov výborov jednotlivých mestských častí. Zainteresovaní budú odmeňovaní podľa vykonávaných funkcií v orgánoch samosprávy a účasti na zasadnutiach. Prijali tiež prvú zmenu rozpočtu mesta a plán zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady v tomto roku. Pred interpeláciami poslancov primátor mesta oboznámil prítomných s organizačnými zmenami na Mestskom úrade v Partizánskom a predstavil nových spolupracovníkov. Interpelácie poslancov sa týkali predovšetkým zverejňovania informácií na webovej stránke mesta (zmluvy, výročné správy, štatúty organizácií a pod.), evidencie pridelených bytov za posledných 12 rokov, zverejňovania dlžníkov mesta a schvaľovania príspevkov pre športové kluby v meste. 
 


 
 

Kultúra a šport

11.6. - 21.6.2019   od 9.00 do 16.00 hod.

Detska_paleta_2019_plagat.jpg

Dom kultúry v Partizánskom

DETSKÁ PALETA 2019

Mesto Partizánske, Mestská umelecká agentúra Partizánske a Základná umelecká škola v Partizánskom vás pozývajú na koncoročnú výstavu prác žiakov výtvarného ...


 

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka