Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci MsZ

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom 2014 - 2018

Ľubomír Beňo

 Ľubomír Beňo

volebný obvod č. 3 (Luhy II),
kandidoval ako nezávislý

● predseda komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná


 

Mária Bielešová

 Mária Bielešová

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidovala za koalíciu KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OĽaNO, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● predseda komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ Malinovského


 

Ivan Boháček

 Ivan Boháček

volebný obvod č. 3 (Luhy II),
kandidoval za koalíciu KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OĽaNO, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● predseda komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen komisie pre územnú legislatívu
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná


 

Pavol Dorman

 Pavol Dorman

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval za SMER-SD

● člen mestskej rady
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady školy MŠ Malá okružná


 

Erich Dvonč

 Erich Dvonč

volebný obvod č. 7 (Veľké Bielice),
kandidoval za SMER-SD

● člen mestskej rady
● predseda komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● predseda dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● predseda správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov
● člen rady školy MŠ Topoľová


 

Ing. Ľubomír Fiksel

Ing. Ľubomír Fiksel

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za koalíciu KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OĽaNO, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre podporu športu
● člen rady školy ZŠ Malinovského


 

Ing. Jiří Foks

Ing. Jiří Foks

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre podporu športu
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● predseda dozornej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady školy MŠ Malá okružná


 

Miroslav Gendiar

 Miroslav Gendiar

volebný obvod č. 4 (Štrkovec),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre územnú legislatívu
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka


 

PaedDr. Ľubica Guštarová

PaedDr.  Ľubica Guštarová

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidovala za SMER-SD

● predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy MŠ Makarenkova
● člen mestskej školskej rady


 

Mgr. Mária Hazuchová

Mgr. Mária Hazuchová

volebný obvod č. 4 (Štrkovec),
kandidovala ako nezávislá

● člen mestskej rady
● predseda komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka
● člen rady školy MŠ Obuvnícka
● člen rady školy ZUŠ


 

Jaroslav Hýll

 Jaroslav Hýll

volebný obvod č. 8 (Malé Bielice),
kandidoval ako nezávislý

● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre podporu športu
● člen dozornej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov


 

Ing. Anton Jašík

Ing. Anton Jašík

volebný obvod č. 5 (Šimonovany),
kandidoval ako nezávislý

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● predseda dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka
● člen rady školy MŠ Obuvnícka


 

Ľudovít Kamien

 Ľudovít Kamien

volebný obvod č. 3 (Luhy II),
kandidoval ako nezávislý

● predseda komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná


 

Mgr. Vladimír Karásek

Mgr. Vladimír Karásek

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval za SMER-SD

● zástupca primátora
● člen mestskej rady
● predseda komisie pre podporu športu
● predseda komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana


 

Juraj Krasula

 Juraj Krasula

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidoval ako nezávislý

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● predseda dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady školy MŠ Makarenkova


 

MUDr. Gabriel Krbúšik

MUDr. Gabriel Krbúšik

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZUŠ


 

MUDr. Helena Kúdelová

MUDr. Helena Kúdelová

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidovala za SMER-SD

● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZUŠ


 

PhDr. Vladimír Marko

PhDr. Vladimír Marko

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval ako nezávislý

● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná
● člen mestskej školskej rady
● člen rady CVČ


 

Ing. Iveta Matejovová

Ing. Iveta Matejovová

volebný obvod č. 9 (Návojovce),
kandidovala za SMER-SD

● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen dozornej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov


 

Ing. Peter Matloň

Ing. Peter Matloň

volebný obvod č. 5 (Šimonovany),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre kultúru a cestovný ruch
● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka


 

Tomáš Merašický

 Tomáš Merašický

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za koalíciu KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OĽaNO, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● člen mestskej rady
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● predseda dozornej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen dozornej rady Domova, n.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy MŠ Malinovského


 

Martin Savara

 Martin Savara

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za SOĽ

● člen komisie pre podporu športu
● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen rady školy ZŠ Malinovského

Pozn.
Poslanec MsZ od 26.4.2016


 

Iveta Struhárová

 Iveta Struhárová

volebný obvod č. 7 (Veľké Bielice),
kandidovala za koalíciu KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OĽaNO, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov

Pozn.
Poslankyňa MsZ od 10.3.2016


 

Mgr. Hana Vanková

Mgr. Hana Vanková

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidovala za koalíciu KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, OĽaNO, SIEŤ, SaS, SKDÚ-DS

● člen komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež
● člen komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● predseda správnej rady Domova, n.o.
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen rady školy ZŠ Malinovského


 

JUDr. Petra Zvalová (Valaštínová)

JUDr. Petra Zvalová (Valaštínová)

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidovala ako nezávislá

● predseda komisie pre územnú legislatívu
● člen komisie pre podporu športu
● člen komisie pre ochranu verejného poriadku
● člen komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy MŠ Malinovského


 

 

 

Zaniknuté poslanecké mandáty

Ing. Miroslav Kohút

Ing. Miroslav Kohút

volebný obvod č. 7 (Veľké Bielice)

Pozn.
Zánik poslaneckého mandátu z dôvodu vzdania sa funkcie (23.2.2016)


 

Mgr. Sergej Talár

Mgr. Sergej Talár

volebný obvod č. 6 (Šípok)

Pozn.
Zánik poslaneckého mandátu z dôvodu úmrtia (20.3.2016)


 

 

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka