Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bytová politika

Nájomné byty mesta Partizánske

S bytovým fondom mesta Partizánske hospodári nezisková organizácia Správa majetku mesta, n. o., Partizánske (ďalej len SMM, n. o.) na základe Zmluvy o hospodárení s majetkom mesta a mesta Partizánske.

 

  • SMM, n. o, Partizánske vedie evidenciu nájomných bytov, nájomných účelových bytov v areáli nemocnice, nájomných bytov osobitného určenia a nájomných služobných bytov, ako aj evidenciu žiadateľov o pridelenie príslušného bytu.
  • O pridelení bytu zaevidovanému žiadateľovi, ktorý spĺňa kritéria pre pridelenie bytu rozhoduje Komisia pre bytovú a sociálnu politiku pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Partizánskom a primátor mesta Partizánske, rešpektujúc ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
  • Pri prideľovaní bytov sa Komisia pre bytovú a sociálnu politiu pri MsZ v Partizánskom riadi kritériami ako sú: sociálne pomery žiadateľa, zdravotný stav, naliehavosť riešenia bytovej situácie, schopnosť žiadateľa plniť si svoje povinnosti nájomcu platiť za nájom a služby spojené s užívaním bytu  a potreba uspokojovania bytových potrieb tých žiadateľov, ktorých činnosť alebo služby sú nevyhnutné pre riadny chod mesta.
  • Žiadosť o pridelenie bytu môže podať každá plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom v meste  Partizánske písomnou formou, vyplnením tlačiva – žiadosť o pridelenie bytu (prístupný na SMM, n. o. a na webovej stránke www.partizanske.sk).
  • Podrobné informácie o podmienkach a postupe pridelenia bytu:

 

Správa majetku mesta, n. o., Partizánske

Adresa: 29. augusta 1191/51, 958 01 Partizánske

Tel.: 038/285 17 11

E-mail: smm@slovanet.sk

 

SMM, n. o., Partizánske k 30.11.2018 spravuje 457 nájomných bytov.

 

Prehľad bytových domov v správe SMM, n.o., Partizánske k 30.11.2018
Bytový dom Počet bytov
Družstevná 833 46
Škultétyho 173 34
Nábrežná 204 18
Nábrežná 205 18
Nábrežná 206 0
Nábrežná 208 23
R. Jašíka 160 33
R. Jašíka 156 19
R. Jašíka 652 20
Februárová 152 6
Februárová 945 102
Veľká okružná 1029 8
Nádražná 686 24
Nám. SNP 215 101
Malé Kršteňany 169 0
Agátová 21 1
Lány 298 1
Nám. SNP 212 1
Nám. SNP 200 1
29. augusta 1191 1
Strojárenská 198 0
J. Kráľa 1549 0

 

Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok na bývanie bolo k 30.11.2018 uzatvorených 136 bytov:

Nám. SNP 215 – 101 bytov

R. Jašíka 160 – 33 bytov

Nábrežná 205/10,12 - 2 byty


 

Žiadosť o pridelenie bytu v meste Partizánske

Evidencia žiadateľov o mestský nájomný byt

Prehľad pridelených nájomných bytov

Stav žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu

Evidencia žiadateľov o prevod bytu do osobného vlastníctva

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zmena stránkových hodín MsÚ počas prázdnin

Od 1. júla do 31. augusta 2019 budú upravené stránkové hodiny na Mestskom úrade v Partizánskom. V tomto období vybavíte úradné záležitosti v klientskych oddeleniach od 6.30 hod., v pondelok, utorok, štvrtok do 14.00 hod., v stredu do 15.30 hod. a v piatok do 13.00 hod.

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka