Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská školská rada

Mestská školská rada (ďalej len MŠR) je orgán školskej samosprávy zriadený podľa zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a v súlade s ustanovením § 9 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

MŠR sa vyjadruje:

  • k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta,
  • ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
  • k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom,
  • k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
  • k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
  • k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta.

ZLOŽENIE MŠR:

 

  • z kandidátov z riaditeľov škôl a školských zariadení:

 

    Mgr. Renáta Veresová - predseda MŠR (MŠ Malinovského ul.)

            Renáta Andrejová, Dis. Art. (ZUŠ Partizánske)

            Mgr. Juraj Guniš (ZŠ s MŠ Veľká okružná)  

            PaedDr. Dagmar Pučeková (ZŠ Rudolfa Jašíka)

 

  • z kandidátov z predsedov školských rád:

 

Ing. Igor Kmeť - podpredseda MŠR (ZŠ Rudolfa Jašíka)

Ing. Ľubomír Fiksel (ZŠ Malinovského ul.)

Mgr. Mária Hazuchová (ZUŠ Partizánske)

 

  • z kandidátov z rodičov:

 

Miroslava Krajčíková (CVČ Partizánske)

Mgr. Andrej Grolmus (ZŠ Rudolfa Jašíka)

 

  • delegovaní zástupcovia mesta:

PaedDr. Ľubica Guštarová

PhDr. Vladimír Marko

 

                                          

 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka