Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci MsZ

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom 2018 - 2022

Ľubomír Beňo

Adresa: Veľká okružná 1030/27, 958 01 Partizánske

Mobil: 0910/947 104

E-mail: lubobenost@gmail.com

volebný obvod č. 3 (Luhy II),
kandidoval ako nezávislý

● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● predseda dozornej rady Domova, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná
● člen rady školy MŠ Malá okružná


 

Mária Bielešová

Adresa: Horská 1308/47, 958 06 Partizánske

Mobil: 0901/706 773

E-mail: bielesovamaria@gmail.com

volebný obvod č. 6 (Šípok)
kandidovala za koalíciu KDH, OĽaNO a SaS

● člen mestskej rady
● člen komisie pre školstvo, kultúru a mládež
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Malinovského
● člen rady školy MŠ Malinovského


 

Pavol Dorman

Adresa: Generála Svobodu 978/42, 958 01 Partizánske

Mobil: 0905/643 356

E-mail: pavoldorman51@gmail.com

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval za SMER-SD

● člen mestskej rady
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady školy MŠ Malá okružná


 

Erich Dvonč

Adresa: Lipová 185/7, 958 04 Partizánske

Mobil: 0905/255 017

E-mail: derich@derich.sk

volebný obvod č. 7 (Veľké Bielice),
kandidoval ako nezávislý

● člen mestskej rady
● predseda komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● predseda správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov


 

Ing. Ľubomír Fiksel

Adresa: Horská 1312/26, 958 06 Partizánske

Mobil: 0905/345 735

E-mail: fiksel@gmail.com

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za koalíciu KDH, OĽaNO a SaS

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre podporu športu
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Malinovského


 

Mgr. Andrej Grolmus

Adresa: Šimonovianska 2131/15A, 958 03 Partizánske

Mobil: 0905/179 971

E-mail: andrej.grolmus@gmail.com

volebný obvod č. 5 (Šimonovany),
kandidoval ako nezávislý

● člen komisie pre podporu športu
● člen komisie financie, rozpočet a ekonomiku
● predseda dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka
● člen rady školy MŠ Obuvnícka


 

PaedDr. Ľubica Guštarová

Adresa: Školská 192/31, 958 01 Partizánske

Mobil: 0908/895 936

E-mail: benita50@post.sk

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidovala za SMER-SD

● člen komisie pre školstvo, kultúru a mládež
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku a pre ochranu verejného poriadku
● člen komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● člen dozornej rady Domova, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná


 

Mgr. Mária Hazuchová

Adresa: Boženy Němcovej 1275/16, 958 01 Partizánske

Mobil: 0905/424 317

E-mail: hazuchova@beveluga.sk

volebný obvod č. 4 (Štrkovec),
kandidovala ako nezávislá

● člen komisie pre školstvo, kultúru a mládež
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku a pre ochranu verejného poriadku
● predseda správnej rady Domova, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka
● člen rady školy MŠ Obuvnícka
● člen rady školy ZUŠ


 

Michal Herda

Adresa: Janka Kráľa 1165/20, 958 06 Partizánske

Mobil: 0918/116 728

E-mail: michal.herda159@gmail.com

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za koalíciu KDH, OĽaNO a SaS

● člen komisie pre školstvo, kultúru a mládež
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen rady školy ZŠ Malinovského


 

Mgr. Milan Ivanka

Adresa: Horská 1298/3, 958 06 Partizánske

Mobil: 0905/127 448

E-mail: milan.ivanka@gmail.com

volebný obvod č. 3 (Luhy II),
kandidoval za Starostovia a nezávislí kandidáti

● člen komisie pre podporu športu
● člen komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná


 

Mgr. Vladimír Karásek

Adresa: Nádražná 890/34, 958 01 Partizánske

Mobil: 0908/278 749

E-mail: vladimir.karasek@partizanske.sk

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval ako nezávislý

● zástupca primátora
● člen mestskej rady
● predseda komisie pre podporu športu
● predseda komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady školy ZŠ s MŠ Veľká okružná
● člen mestskej školskej rady


 

Peter Korytár

Adresa: Tehelná 546/21, 958 03 Partizánske

Mobil: 0904/977 941

E-mail: korytar.p@gmail.com

volebný obvod č. 5 (Šimonovany),
kandidoval za koalíciu KDH, OĽaNO a SaS

● predseda komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka


 

Juraj Krasula

Adresa: Hviezdoslavova 257/8, 958 01 Partizánske

Mobil: 0903/415 094

E-mail: juraj@casis.sk

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidoval ako nezávislý

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen komisie pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
● predseda dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana


 

MUDr. Gabriel Krbúšik

Adresa: Nová 767/19, 958 04 Partizánske

E-mail: gabriel.krbusik@svetzdravia.com

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidoval za SMER-SD

● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku a pre ochranu verejného poriadku
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy MŠ Makarenkova
● člen rady školy ZUŠ


 

PhDr. Vladimír Marko

Adresa: Generála Svobodu 721/34, 958 01 Partizánske

Mobil: 0904/997 748

E-mail: vmarko86@gmail.com

volebný obvod č. 2 (Luhy I),
kandidoval ako nezávislý

● predseda komisie pre školstvo, kultúru a mládež
● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ R. Kaufmana
● člen rady CVČ
● člen mestskej školskej rady


 

Tomáš Merašický

Adresa: Slovanská 296/13, 958 01 Partizánske

Mobil: 0903/738 294

E-mail: tom.merasicky@gmail.com

volebný obvod č. 1 (Centrum),
kandidoval za koalíciu KDH, OĽaNO a SaS

● člen mestskej rady
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen dozornej rady Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r.o.
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy MŠ Makarenkova


 

Ing. Miriam Ručkayová

Adresa: Pod baštou 117/1, 958 04 Partizánske

Mobil: 0907/073 538

E-mail: miriam.ruckayova@gmail.com

volebný obvod č. 8 (Malé Bielice),
kandidovala ako nezávislá

● člen komisie pre školstvo, kultúru a mládež,
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku a pre ochranu verejného poriadku
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● člen dozornej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov
● člen rady školy ZUŠ


 

Ing. Vladimír Straka

Adresa: Sládkovičova 764/11, 958 01 Partizánske

Mobil: 0903/692 733

E-mail: ekonom58@gmail.com

volebný obvod č. 4 (Štrkovec),
kandidoval za koalíciu KDH, OĽaNO a SaS

● predseda komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
● člen dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen rady školy ZŠ R. Jašíka


 

Iveta Struhárová

Adresa: Nová 446/26, 958 54 Partizánske

Mobil: 0903/260 948

E-mail: ivetastruharova@gmail.com

volebný obvod č. 7 (Veľké Bielice)
kandidovala za koalíciu KDH, OĽaNO a SaS

● predseda komisie pre sociálnu a bytovú˛ politiku a pre ochranu verejného poriadku
● člen komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● člen správnej rady Domova, n.o.
● člen správnej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen dozornej rady Nemocnice na okraji mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov
● člen rady školy MŠ Topoľová


 

Juraj Šimčík

Adresa: Kolónia 140/12, 958 04 Partizánske

Mobil: 0905/248 086

E-mail: sim.juraj@gmail.com

volebný obvod č. 9 (Návojovce),
kandidoval za SME RODINA – Boris Kollár

● člen komisie pre výstavbu a územné plánovanie
● člen komisie pre podporu športu
● člen komisie v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
● predseda dozornej rady Správy káblových rozvodov, s.r.o.
● člen dozornej rady Domova, n.o.
● člen rady školy ZŠ Športovcov
● člen rady školy ZUŠ


 

Michal Trčo

Adresa: Malinovského 1152/4, 958 06 Partizánske

Mobil: 0904/987 053

E-mail: mtrco@azet.sk

volebný obvod č. 6 (Šípok),
kandidoval za koalíciu KDH, OĽaNO a SaS

● člen komisie pre podporu športu
● člen komisie pre sociálnu a bytovú politiku a pre ochranu verejného poriadku
● člen dozornej rady Vydavateľstva Tempo, s.r.o.
● predseda dozornej rady Správy majetku mesta, n.o.
● člen rady školy ZŠ Malinovského
● člen rady školy MŠ Malinovského


 

 

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka