Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Národný projekt Komunitné centrá

Národný projekt Komunitné centrá

Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) sa realizoval v meste Partizánske od 1.4.2015 do 31.10.2015 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a podpore Mesta Partizánske.

NP KC je určený najmä pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov ako sú napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia.

Výberovým konaním boli obsadené 3 pracovné miesta: 1 OPPRKC – odborný pracovník poverený riadením KC, 1 OPKC – odborný pracovník KC a 1 PKC – pracovník KC.  

Cieľom práce komunitných pracovníkov sú:

  • preventívne aktivity na predchádzanie sociálno-patologických javov a rizikového správania klientov,
  • predchádzanie prehlbovaniu sociálneho vylúčenia Rómov z majoritnej spoločnosti
  • poskytovanie kurzov, tréningov, školení a prednášok na lepšie uplatnenie sa na trhu práce klientov,
  • eliminovanie bariér a stereotypov prevládajúcich medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom.

Všetky činnosti projektu sú zabezpečované prostredníctvom komunitnej práce, sociálneho a odborného poradenstva a realizáciou mnohých vzdelávacích, osvetových, výchovných, kultúrnych a záujmových programov.

KC sa svojimi aktivitami, službami a činnosťami snaží o zvyšovanie sociálnych zručností a kompetencií klientov, prevenciu a predchádzanie sociálno-patologických javov, podporuje vzdelávanie a aktívne zapája občanov do aktivít a činnosti  komunitného centra.   

Verejnosť je priebežne informovaná o práci, úspechoch a dosiahnutých výsledkoch projektu.

Logá k projektu Komunitné centrá


 

Fotogaléria - aktivity komunitného centra

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne
Autor: MsÚ

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Autor: MsÚ

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Autor: MsÚ

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Autor: MsÚ


 
 
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí
Autor: MsÚ

Vzdelávací výlet v Bojniciach

Vzdelávací výlet v Bojniciach
Autor: MsÚ

Návšteva mobilného akvária so žralokmi

Návšteva mobilného akvária so žralokmi
Autor: MsÚ


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka