Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie

V súlade s ustanoveniami VZN mesta Partizánske č. 5/2017 poskytuje mesto každoročne zo svojho rozpočtu dotácie, t.j. nenávratné účelovo určené finančné príspevky, oprávneným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu rozvoja aktivít v záujme mesta Partizánske. 

Žiadateľmi o dotáciu sú organizácie, občianske združenia a spolky z rôznych oblastí života mesta – najmä z oblasti športu, vzdelávania, sociálnej oblasti - charity, humanity, zdravotníctva a z oblasti kultúry. 

Podľa kritérií VZN sú mestom podporované najmä aktivity medzinárodného a nadregionálneho rozsahu, aktivity podporujúce ciele rozvojových programov mesta, aktivity masového charakteru so zapojením širokých vrstiev obyvateľstva,  aktivity podporujúce vzdelávanie, výchovu a aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, aktivity podporujúce integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, aktivity smerujúce k celkovému rozvoju územia a zvyšovania kvality života obyvateľstva.


 

Podanie žiadosti o dotáciu

Mesto môže poskytnúť príspevok oprávnenému žiadateľovi iba na základe písomnej žiadosti, podanej najneskôr do 15. decembra bežného roka pre obdobie nasledujúceho kalendárneho roka na adresu Mestský úrad, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske (rozhoduje dátum poštovej pečiatky a pečiatky podateľne MsÚ).

Vo výnimočných prípadoch sa môžu žiadosti predkladať priebežne aj po tomto termíne a to len vtedy, keď ide o aktivity, ktoré vyplynuli z novej situácie v období predmetného roka a preto nemohli byť z objektívnych dôvodov vopred plánované.

Žiadosti o dotáciu z limitu primátora a z Fondu na podporu tematického vzdelávaniaje možné podávať priebežne počas celého roka.


 

Prehľad pridelených dotácií podľa rokov

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka