Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Inštitúcie verejnej správy

Verejná správa

Daňový úrad Trenčín - pobočka Partizánske

Adresa: Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/746 01 02, 038/746 01 38, 746 01 40 (podateľňa), 038/746 01 41 (klientska zóna)

Poverená administratívnym vedením pobočky: Ing. Jaroslava Jurčová
Stránkové hodiny: klientska zóna / podateľňa
Pondelok:od 8.00 do 16.00 hod.od 8.00 do 16.00 hod.
Utorok:nestránkovýod 8.00 do 16.00 hod.
Streda:od 8.00 do 17.00 hod.od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:nestránkovýod 8.00 do 16.00 hod.
Piatok:od 8.00 do 14.00 hod.od 8.00 do 14.00 hod.

 

Mestský úrad Partizánske

Adresa: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/53 63 052 (sektretariát), 038/ 53 63 011 (podateľňa)

Prednostka: Ing. Dáša Jakubíková
Úradné hodiny:
Pondelok:od 7.30do 15.00 hod.
Utorok:od 7.30 do 15.00 hod.
Streda:od 7.30do 16.30 hod.
Štvrtok:od 7.30 do 15.00 hod.
Piatok:od 7.30do 14.00 hod.

 

Okresná prokuratúra v Partizánskom

Adresa: Februárová 157, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/531 35 52
Fax: 038/531 35 52

Okresný prokurátor: Mgr. Ľubomír Sány 038/762 99 13
Stránkové hodiny: podateľňa
Pondelok:od 7.00do 15.00 hod.
Utorok:od 7.00do 15.00 hod.
Streda:od 7.00do 15.00 hod.
Štvrtok:od 7.00do 15.00 hod.
Piatok:od 7.00do 15.00 hod.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom

Adresa: Nitrianska cesta 1483/8, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/749 22 22 (operačné stredisko)
Fax: 038/749 09 49

Riaditeľ OR HaZZ: pplk. Mgr. Rastislav Balogh

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Partizánskom

Adresa: Februárová 651/7, 958 01 Partizánske
Tel.: 0961/25 31 01, 0961/27 11 11 (ústredňa)
Fax: 0961 25 31 09

Riaditeľ OR PZ: plk. Mgr. Daniel Riziky

Oddelenie dokladov:
Občianske preukazy (OP) 0961/25 34 25
Cestovné doklady (CP) 0961/25 34 11
Vodičské preukazy (VP) 0961/25 34 15
Výdaj VP a CP 0961/25 34 18

Evidencia zbraní a streliva:
Zbrojné preukazy (ZP) 0961/25 34 30
Stránkové hodiny: OP, CP,VP / ZP
Pondelok:od 8.00 do 15.00 hod.od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:od 8.00 do 15.00 hod.od 8.00 do 12.00 hod.
Streda:od 8.00 do 17.00 hod.od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:od 8.00 do 15.00 hod.nestránkový
Piatok:od 8.00 do 14.00 hod.od 8.00 do 14.00 hod.

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Partizánskom - Obvodné oddelenie

Adresa: Februárová 651/7, 958 01 Partizánske
Tel.: 0961/25 37 55 (nonstop služba)
Fax: 0961/25 37 09

Riaditeľ Obvodného oddelenia OR PZ: kpt. Mgr. Peter Hurtiš

 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Partizánskom

Adresa: Februárová 651/7, 958 01 Partizánske
Tel.: 0961/25 35 00, 0961/27 11 11 (ústredňa)
Fax: 0961/25 35 09

Vedúci okresného dopravného inšpektorátu: mjr. Mgr. Branislav Vožňák

Evidencia motorových vozidiel 0961/25 35 50

Prejednávanie dopravných priestupkov 0961/25 35 35
Stránkové hodiny: evidencia vozidiel / kontroly vozidiel
Pondelok:od 8.00 do 15.00 hod.o 8.30 hod., o 13.00 hod.
Utorok:od 8.00 do 15.00 hod.o 8.30 hod., o 13.00 hod.
Streda:od 8.00 do 17.00 hod.o 8.30 hod., o 13.00 hod.
Štvrtok:od 8.00 do 15.00 hod.o 8.30 hod., o 13.00 hod.
Piatok:od 8.00 do 14.00 hod.o 8.30 hod.

 

Okresný súd Partizánske

Adresa: Ulica 1. mája 225/4, 958 26 Partizánske
Tel.: 038/883 61 80 (podateľňa), 038/883 62 00 (informačné centrum)
Fax: 038/883 61 92, 038/883 61 91

Predsedníčka súdu: JUDr. Božena Brinčíková
Stránkové hodiny: Informačné centrum / podateľňa
Pondelok:od 8.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.00 hod.od 7.30 do 11.30 hod., od 12.00 do 15.30 hod.
Utorok:od 8.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.00 hod.od 7.30 do 11.30 hod., od 12.00 do 15.30 hod.
Streda:od 8.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.00 hod.od 7.30 do 11.30 hod., od 12.00 do 15.30 hod.
Štvrtok:od 8.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.00 hod.od 7.30 do 11.30 hod., od 12.00 do 15.30 hod.
Piatok:od 8.00 do 11.30 hod., od 12.30 do 15.00 hod.od 7.30 do 11.30 hod., od 12.00 do 15.30 hod.

 

Okresný úrad Partizánske

Adresa: Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske (budova ÚPSVaR, III. poschodie)
Tel.: 038/766 35 14
Fax: 038/766 35 59

Prednosta: Ing. Ľubomír Fiksel, 038/766 35 14 - kl.101

Organizačný odbor: 038/766 35 14 - kl.102
Bc. Jana Krošláková, jana.kroslakova@minv.sk

Odbor krízového riadenia: 038/766 35 14 - kl.103
Vedúci: Ing. Igor Daubner, igor.daubner@minv.sk

Odbor starostlivosti o životné prostredie: 038/749 26 38, 038/766 35 14 - kl.109
Vedúca: Ing. Ľubica Glajsová, lubica.glajsova@minv.sk

Katastrálny odbor: 038/281 72 90
Vedúca: Ing. Oľga Barániková, olga.baranikova@skgeodesy.sk
Úradné hodiny:
Pondelok:od 8.00do 15.00 hod.
Utorok:od 8.00do 15.00 hod.
Streda:od 8.00do 17.00 hod.
Štvrtok:od 8.00do 15.00 hod.
Piatok:od 8.00do 14.00 hod.

 

Okresný úrad Partizánske - Klientske centrum

Adresa: Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske (budova ÚPSVaR, ľavý vchod)
Tel.: 038/281 72 91 (podateľňa, supervízor)

Katastrálny odbor: 0961/27 57 00

Odbor živnostenského podnikania: 0961/27 57 10

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 0961/27 57 10

Odbor starostlivosti o životné prostredie: 0961/27 57 05

Pozemkový a lesný odbor: 0961/27 57 15
Stránkové hodiny:
Pondelok:od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:od 8.00 do 15.00 hod.(okrem pozemkového a lesného odboru)
Streda:od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:od 8.00 do 15.00 hod.(okrem pozemkového a lesného odboru)
Piatok:od 8.00 do 14.00 hod.

 

Okresný úrad Prievidza - pracovisko Partizánske (Odbor cestnej dorpavy a pozemných komunikácií)

Adresa: Februárová 651/7, 958 01 Partizánske
Tel.: 0961/25 35 90

Pozn. Miesto výkonu štátnej správy je v sídle Okresného riaditeľstva PZ SR v Partizánskom.
Úradné hodiny
Pondelok:od 8.00do 15.00 hod.
Utorok:od 8.00do 15.00 hod.
Streda:od 8.00do 17.00 hod.
Štvrtok:od 8.00do 15.00 hod.
Piatok:od 8.00do 14.00 hod.

 

Okresný úrad Prievidza - pracovisko Partizánske (Odbor všeobecnej vnútornej správy)

Adresa: Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske (budova ÚPSVaR, III. poschodie)
Tel.: 038/749 09 36, 038/749 24 67
Fax: 038/749 09 50

Vedúci: JUDr. Štefan Lednický (046/515 62 63 - sídlo Prievidza)
Úradné hodiny:
Pondelok:od 8.00do 15.00 hod.
Utorok:od 8.00do 15.00 hod.
Streda:od 8.00do 17.00 hod.
Štvrtok:od 8.00do 15.00 hod.
Piatok:od 8.00do 14.00 hod.

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza - pracovisko Partizánske

Adresa: Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske (budova ÚPSVaR, III. poschodie)
Tel.: 038/749 35 89

MVDr. Mária Korenačková 0918/630 906, č. dv. 333
MVDr. Peter Tomko 0915/698 089, č. dv. 333
MVDr. Stanislav Zumba 0905/666 615, č. dv. 333
Stránkové hodiny:
Utorok:od 7.15do 10.00 hod.
Štvrtok:od 7.15do 10.00 hod.

 

Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany - vysunuté pracovisko Partizánske

Adresa: Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske (budova ÚPSVaR, III. poschodie)
Tel.: 0906/173 592 (dôchodkové poistenie), 0906/173 593 (poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie), 0906/173 594 (poistné)
Stránkové hodiny:
Pondelok:od 8.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 15.00 hod.
Utorok:od 8.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 15.00 hod.(okrem agendy dôchodkového poistenia)
Streda:od 8.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 16.00 hod.
Štvrtok:nestránkový
Piatok:od 8.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.00 hod.(okrem agendy dôchodkového poistenia)

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Adresa: Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/24 42 999
Fax: 038/749 09 50

Riaditeľka: Mgr. Gabriela Ďurinová
Úradné hodiny:
Pondelok:od 8.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 15.00 hod.
Utorok:od 8.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 15.00 hod.
Streda:od 8.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 17.00 hod.(od 16.00 do 17.00 hod. sú poskytované služby klientom na ozančených dverách odboru zamestanostisti a sociálnch vecí)
Štvrtok:nestránkový(od 8.00 do 15.00 hod. sú podania prijímané v podateľni)
Piatok:od 8.00 do 12.00 hod.

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka