Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

Informácie možno získať:

 

1.) na Mestskom úrade v Partizánskom (Námestie SNP 212/4) v informačnej kancelárii/podateľni na prízemí budovy alebo podľa obsahu zisťovanej informácie u kompetentného zamestnanca:

 

V úradných hodinách:

Tabuľka s údajmi o úradných hodinách na Mestskom úrade v Partizánskom
  Klientske oddelenia MsÚ Ostatné oddelenia MsÚ
Pondelok 7.30 - 15.00 hod. 7.30 - 15.00 hod.
Utorok 7.30 - 15.00 hod. 7.30 - 15.00 hod.
Streda 7.30 - 16.30 hod. 7.30 - 16.30 hod.
Štvrtok 7.30 - 15.00 hod. nestránkový
Piatok 7.30 - 14.00 hod. 7.30 - 14.00 hod.

Klientské oddelenia: pokladňa, informačná kancelária/podateľňa, matrika, overovanie, register obyvateľov 

 

2.) na webovom sídle www.partizanske.sk

 

3.) na úradnej tabuli, umiestnenej pred budovou Mestského úradu v Partizánskom na Námestí SNP 212/4

 

4.) podaním žiadosti:

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať mesto Partizánske ako povinnú osobu o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe žiadosti podanej:

  • písomne - poštou na adresu Mestský úrad Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske,
  • písomne - podaním v informačnej kancelárii/podateľni Mestského úradu v Partizánskom (na prízemí) počas úradných hodín,
  • písomne - elektronickou poštou na e-mailové adresy: podatelna@partizanske.sk alebo info@partizanske.sk alebo sekretariatprimatora@partizanske.sk ,
  • ústne - nadiktovaním do zápisu na referáte právnom, v kancelárii č. 34 a č. 35, I. poschodie Mestského úradu v Partizánskom počas úradných hodín.

 

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je určená (Mesto Partizánske),
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií),
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje – poštou, elektronickou poštou a pod., pričom zvolený spôsob sprístupenia informácie musí byť technicky možný (vykonateľný) ma strane žiadateľa i na strane mesta. 

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Mesto Partizánske vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Mesto Partizánske žiadosť odloží.

Na žiadosť Mesto Partizánske písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.


 

Pri podávaní ostatných žiadostí, návrhu, podnetu alebo iného podania (okrem sťažnosti) platí miesto, čas a spôsob ako je uvedené v bode 1.) písmena a.) a c.) pri získavaní informácií.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka