Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát správy majetku

Ing. Jana Terlandová

Tel: 038/53 63 022

E-mail: jana.terlandova@partizanske.sk

kancelária č. 10, prízemie


 

Bc. Ida Galbavá

Tel: 038/53 63 022

E-mail: ida.galbava@partizanske.sk

kancelária č. 10, prízemie


 

Andrea Magdolenová (50%)

Tel: 038/53 63 014

E-mail: andrea.magdolenova@partizanske.sk

kancelária č. 15, prízemie


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI

 • zabezpečuje podklady z evidencie nehnuteľnosti katastrálneho odboru okresného úradu pre potreby MsÚ a spravuje program Kataster nehnuteľnosti v počítačovej sieti MsÚ (aktualizácia dát, konzultácie pre pracovníkov MsÚ),
 • vybavuje žiadosti občanov/organizácií, týkajúce sa majetkovoprávnej agendy mesta,
 • vedie agendu, týkajúcu sa pozemkov mesta, vyhľadáva majetok mesta, usporadúva vlastnícke vzťahy pri užívaní a vlastníctve hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 • pripravuje a riadi ponukové konania, výberové konania a dražby pri predaji a prenájme majetku mesta,
 • vypracúva kúpne zmluvy, návrhy na vklad pri prevode pozemkov a nebytových priestorov, zabezpečuje kúpu nehnuteľností do vlastníctva mesta,
 • usmerňuje občanov, ako si majú usporiadať svoje vlastnícke práva k nehnuteľnostiam,
 • zodpovedá za plnenie záväzkov z majetkovoprávnych zmluvných vzťahov, kontroluje plnenie zmlúv vyhotovených na referáte,
 • poskytuje poradenstvo pre organizácie zriadené a založené mestom a oddeleniam MsÚ týkajúce sa majetku mesta,
 • spravuje mestský majetok z pohľadu majetkovoprávneho – zaraďuje a vyraďuje majetok do nájomných zmlúv, rieši poistenie majetku a likvidáciu poistných udalostí okrem majetku zvereného do správy rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
 • zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností, zabezpečuje oceňovanie majetku (znalecký posudok, komisia a pod.),
 • riadi proces inventarizácie majetku vo vlastníctve mesta, pripravuje podklady,
 • zabezpečuje správu priestorov mestského úradu a ich prenájom.

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka