Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly

Mesto je povinné používať pri výkone samosprávy vlastné symboly. Symbolmi mesta sú:

  • erb mesta
  • vlajka mesta
  • pečať mesta

 

Mesto označuje erbom a vlajkou budovu, ktorá je sídlom orgánov Mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora.

Mesto používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom a názvom mesta na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Právnické osoby zriadené alebo založené Mestom Partizánske, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom Mesta Partizánske.


 

Erb mesta Partizánske

 

Súčasný erb mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom na zasadnutí dňa 12. decembra 1996. Charakterizuje ho spojenie historického pečatného znamenia niekdajšej samostatnej obce Šimonovany (dnešná časť mesta, v katastrálnom území ktorej bolo založené mesto) s motívom obuvníckeho priemyslu.

 

Erb mesta PartizánskeErb má tvar neskorogotického (dolu zaobleného) heraldického štítu, ktorý je horizontálne rozdelený na dve časti. V jeho hornej časti, tzv. hlave štítu (tvorí 2/7 celkovej výšky štítu) je na červenom podklade medzi dvoma striebornými divými šípovými ružami zobrazená zlatá dámska topánka. V dolnej časti štítu je na modrom podklade medzi striebornými, odvrátenými radlicami, čerieslom a lemešom, zobrazený zlatý pšeničný snop. Radlice a snop prevyšujú tri zlaté hviezdy.

 

Výklad

Dámska topánka symbolizuje význam obuvníckej výroby pre zrod i ďalší vývoj mesta. Šípové ruže po oboch stranách topánky symbolizujú vrch Šípok, vypínajúci sa nad mestom ako jeho prírodná dominanta. Lemeš, čerieslo, pšeničný snop a tri hviezdy sú symboly z historickej pečate obce Šimonovany. Lemeš, čerieslo a snop predstavujú poľnohospodársku výrobu ako základný zdroj obživy obyvateľstva v minulosti. Tri hviezdy symbolizujú Pannu Máriu, ktorej je zasvätený šimonoviansky kostol. Hviezda v erboch tiež symbolizuje nový život, šťastie a slávu.  

Farebné riešenie

Podľa heraldických zásad je štít tvorený striedaním kovu a farby s použitím dvoch farieb (červená a modrá) a dvoch kovov (zlato a striebro).

Hlava štítu je červená. Je to heraldicky najvýznamnejšia farba, symbolizuje odvahu a zapojenie obyvateľstva mesta do SNP. Zlatá topánka zdôrazňuje význam obuvníckej výroby pre mesto. Vzhľadom na červené pole sú kvety divej ruže strieborné.

Dolná časť deleného štítu je modrá. Je to z hľadiska heraldiky druhá základná farba, ktorá je zároveň dominantnou farbou rodového erbu Šimoniovcov. Modrá farba v erboch symbolizuje okrem iného stálosť, vernosť a životnú múdrosť. Na tejto farbe najlepšie vyniká zlatý pšeničný snop medzi strieborným lemešom a čerieslom, a tiež tri zlaté hviezdy. Zlato a striebro v týchto symboloch zdôrazňuje ich veľký význam pre obyvateľstvo v minulosti i súčasnosti.


 

 Vlajka mesta Partizánske

 

 

Vlajka mesta PartizánskeVlajka mesta vychádza z farieb erbu. Pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, modrej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená dvoma cípmi (zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu).

 


 

Pečať mesta Partizánske 

 

Pečať mesta Partizánske

 

Pečať mesta tvorí erb mesta v grafickej kresbe, okolo ktorého je kruhový nápis MESTO PARTIZÁNSKE. Pečať je okrúhleho tvaru o priemere 36 mm.

      

 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka