Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - návrh zmeny a doplnku č. 9 ÚPN

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Partizánske, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 4 stavebného zákona, obstaráva a zabezpečuje spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Partizánske. Mesto Partizánske v súlade s § 22 stavebného zákona zverejňuje oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Partizánske:

„Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske“.

„Zmena a doplnok č. 9 územného plánu mesta Partizánske“ rieši plochy v mestskej časti Veľké Bielice – urbanistický obvod UO 18, kde vytvárajú nové regulačné bloky s navrhovaným funkčným využitím – plochy bývania v rodinných domoch (bližšie viď dokumentácia).

Do textovej a grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na webovom sídle mesta www.partizanske.sk alebo na Mestskom úrade v Partizánskom, kancelária č. 42 v pracovných dňoch od 7:30 do 14:00 hod. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 30 dní od vyvesenia (16.07.2019) na adresu: Mesto Partizánske, Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske. Na neskôr podané pripomienky sa neprihliada. Deň doručenia je deň podania na pošte alebo na podateľni Mestského úradu Partizánske.

Zodpovedný spracovateľ: Ing. arch. Zdenka Brzá, 0903 419 487, zdeni.brza@gmail.com.

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. Marta Slámková, osvedčenie o odbornej spôsobilosti reg.č. 288.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zmena stránkových hodín MsÚ počas prázdnin

Od 1. júla do 31. augusta 2019 budú upravené stránkové hodiny na Mestskom úrade v Partizánskom. V tomto období vybavíte úradné záležitosti v klientskych oddeleniach od 6.30 hod., v pondelok, utorok, štvrtok do 14.00 hod., v stredu do 15.30 hod. a v piatok do 13.00 hod.

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka