Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné ocenenia udelené v roku 2014

Mesto Partizánske udelilo v roku 2014 ocenenie Verejné uznanie mesta Partizánske

 

Antonovi Krajčovičovi, in memoriam

Slovenský filmový a televízny scénograf, zakladateľ slovenskej filmovej scénografie. Začínal na pražskom Barrandove v roku 1949 ako asistent architekta, kde sa podieľal napríklad na nakrúcaní filmu Císařův pekař, pekařův císař. V roku 1952 prišiel na bratislavskú Kolibu, kde bol pri zrode mnohých filmov ako napr.  Drevená dedina, Posledná bosorka, Dáždnik svätého Petra, Statočný zlodej, Živý bič, Drak sa vracia, Nevesta hôľ, Balada o siedmich obesených, Pásla kone na betóne, Pacho, hybský zbojník, Sedím na konári a je mi dobre a mnohých ďalších. Od roku 1956 spolupracoval aj so Slovenskou televíziou a takmer so všetkými slovenskými režisérmi. V Partizánskom zanechal svoj trvalý odkaz v podobe umeleckého, výtvarného a architektonického riešenia Obradnej siene mesta Partizánske. Všetky interiérové umelecké diela, ale aj úžitkové predmety, vrátane originálneho osvetlenia boli realizované pod jeho odborným dohľadom.  

 

Ing. Michalovi  Hallovi, in memoriam

V rokoch 1957 až 1971 bol podnikovým riaditeľom  ZDA Partizánske. Od roku 1971 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa VHJ OGAKO.  Mal mimoriadne zásluhy na rozvoji obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu na Slovensku viac ako dve desiatky rokov, počas ktorých  bezprostredne stál na čele riadenia či už najväčšieho obuvníckeho podniku alebo celej VHJ OGAKO. Pod jeho vedením získali ZDA viaceré  vyznamenania  na úrovni rezortu a vlády, v roku  1962 Rad práce a v roku 1970 Rad republiky.  Jeho vynikajúce pracovné výsledky boli v roku 1965 ocenené štátnym vyznamenaním  Za zásluhy o výstavbu. Za tzv. slovenského štátu bol zapojený v ilegálnom hnutí a za aktívu účasť v SNP mu boli udelené viaceré vyznamenania.

 

Ing. Ivanovi Haluškovi, in memoriam

Rodák z Veľkých Krštenian vyrastal v učiteľskej rodine. Po absolvovaní Gymnázia v Prievidzi a štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, pôsobil ako stredoškolský pedagóg v Prievidzi, neskôr vo funkcii riaditeľa na Strednej odbornej  škole v Liptovskom Mikuláši. Do Partizánskeho prišiel v dôchodkovom veku, kde naplno rozvíjal svoje záľuby a okrem písania básní sa venoval organizačnej práci. Od roku 2000 až do júna 2008 bol aktívnym predsedom mestskej a funkcionárom okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom, ktorá mala vtedy viac ako 800 členov. Jeho celoživotnou záľubou bola okrem športu a kultúry poézia – hlavne príležitostné básne. Svoje literárne aktivity pretavil do štyroch zbierok básní. V roku 2006 vydal zbierku básni Spevy lásky a v tom istom roku aj zbierku básni Zrkadlenie duše. V roku 2010 vydal tretiu zbierku básní Škovránok a v apríli 2014 štvrtú zbierku básní Čriepky, ktorú uviedol pri slávnostnom otvorení Múzea v Partizánskom.

 

Antonovi Raučinovi

Anton Raučina je priamy účastník Slovenského národného povstania, ktoré ho zastihlo ako mladého vojaka. Po vypuknutí SNP odišiel do hôr k partizánom do Krížov na východné Slovensko, k oddielu Čapajev. Po prechode na stredné Slovensko bol zajatý a odvezený do koncentračného tábora v Nemecku, odkiaľ sa vrátil začiatkom júna 1945. Od roku 1947 pracoval až do dôchodku ako vedúci dopravy v podniku ČSAD  v Partizánskom – Veľké Bielice.  

 

Božene Siráňovej

Žijúca legenda počiatkov žurnalistiky a 75-ročného vydávania novín v obuvníckom podniku. K novinárčine sa upísala v roku 1948 ako robotnícka korešpondentka svojimi prvotinami – príležitostnou poéziou sa seba upozornila vtedajšieho redaktora Rudolfa Jašíka. Absolventka Baťovej školy práce začínala v závodnej tlačiarni a videla ako noviny prichádzajú na svet. Bez počítačov, digitálnych fotoaparátov, v klasickej čiernej komore na vyvolávanie fotografií. Každý týždeň, počas celého roka musela doručovať fotomateriály do tlačiarní v Zlíne a neskôr v Bratislave. Tak ako mnoho iných novinárov z jej generácie, aj ona to nemala ľahké. Príkoria, ktoré jej život uštedril, vyvážili spomienky na výnimočných a vzácnych ľudí, ktorých stretla pri svojej novinárskej práci.  

 

MUDr. Eve Laššovej 

Narodila sa  v Trstenej na Orave, v rodine učiteľa. Po II. svetovej  vojne, keď prišla rodina o strechu nad hlavou, dostal jej otec  v roku 1946 miesto učiteľa na Štátnej ľudovej škole v Šimonovanoch – Baťovanoch, kde prežila svoje detstvo. V príkladnej rodine si osvojila najdôležitejšie hodnoty pre život. Po ukončení štúdií na Jedenásťročnej strednej škole v Partizánskom a dvojročnom nadstavbovom štúdiu v odbore rehabilitácia v Bratislave pokračovala v štúdiu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, odbor detské lekárstvo. Po promócii v roku 1967 nastúpila do OÚNZ Žilina ako sekundárny lekár. V marci 1969 sa vrátila do Partizánskeho, urobila atestáciu I. stupňa a vykonávala prácu detskej lekárky nepretržite až do roku 2010. Za štyri desaťročia poskytla odbornú starostlivosť viac ako dvom generáciám detí a dorastu v Partizánskom. Jej dlhoročné praktické, odborné skúsenosti a vedomosti ocenili za ostatné tri roky aj mamičky na novorodeneckom oddelení nemocnice v Partizánskom, keď bolo treba pomôcť pri nedostatku personálu.

 

Ing. Otmarovi Mruškovičovi

Jeho hlavný prínos pre mesto je v oblasti záchrany zdravia, ľudského života a majetku mesta. V roku 1985 začal pracovať ako vedúci odboru požiarnej ochrany v ZDA Partizánske a neskôr ako vedúci ochrany podniku. V tej dobe, keď v Partizánskom bola len vedľajšia hasičská stanica s minimálnou posádkou, zasahovali hasiči pod jeho vedením pri väčšine požiarov na území mesta. Od roku 1996, po vytvorení  okresu Partizánske, vznikol aj odbor požiarnej ochrany, neskôr Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, kde pôsobil ako veliteľ stanice.  Významnou mierou sa podieľal na vybudovaní a udržiavaní vysokej úrovne ochrany života, zdravia a majetku občanov mesta a okresu Partizánske. Počas pôsobenia vo funkcii pomohol pri mnohých zásahoch  a znížil následky týchto udalostí. Jeho pracovná aktivita bola ocenená vyznamenaním Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. a III. stupňa.

 

prof. Ing. Pavlovi Alexymu, PhD.

Polymérový chemik, technológ, vysokoškolský pedagóg a vedecko-výskumný pracovník, profesor na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, úspešný vynálezca. Biodegradovateľným materiálom sa venuje už dvadsať rokov. So svojím tímom vynašiel materiál na výrobu  bio obalov, ktoré sú rozložiteľné a pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. Tento vynález získal na Medzinárodnej výstave patentov a vynálezov v Taipei v roku 2012 zlatú medailu. Za vývoj receptúry a technológie prípravy týchto materiálov si v máji 2013 prevzal ocenenie Technológ roka SR.  Je autorom 17 patentov alebo podaných patentových prihlášok, z toho 9 zahraničných a 8 už udelených patentov, pričom dva z nich sú realizované v priemyselnej praxi v SR, ďalšie sú v štádiu transferu technológie do priemyselnej praxe. Je autorom vyše 50 publikácií v zahraničných odborných časopisoch a taktiež autorom alebo spoluautorom niekoľkých knižných odborných publikácií (odborné monografie, vysokoškolské učebnice a skriptá). Ako tréner detí v stolnotenisovom klube je členom výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu.    

 

Mariánovi Filovi

Majiteľ a šéfkuchár reštaurácie Afrodita. Po vyučení a maturite zbieral tri roky skúsenosti v reštaurácii malého hotela na brehu Bodamského jazera v Nemecku.  Od roku 1994 mal reštauráciu Afrodita v Partizánskom. Neskôr ju presťahoval do kaštieľa v Čereňanoch. Vďaka vlastnému gastronomickému štýlu a dokonalej obsluhe preslávil svoju reštauráciu za krátky čas za hranicami regiónu, aj za hranicami Slovenska. Od roku 2002 sa reštaurácia pravidelne umiestňuje v najlepšej trojke reštaurácií na Slovensku, v roku 2012 sa v súťaži Trend top reštaurácia na Slovensku umiestnila na 1. mieste. Varil už pre holandskú kráľovnú Beatrix, francúzskeho prezidenta a predstaviteľov ďalších krajín, ale aj pre iné významné osobnosti, ktoré navštívili Slovensko.  

 

Mgr. Petrovi Hraboveckému

Rodák z Prešova bol ordinovaný za kňaza  v roku 1996. Bol členom provinciálnej rady. Pôsobil v Košiciach, Námestove a od júla 2007 bol menovaný za riaditeľa saleziánskej komunity na Šípku a správcom farnosti sv. Tomáša apoštola Partizánske - Šípok. Bol hlavným zodpovedným za činnosť v oratóriu a mládežníckych stredísk na Šípku spolu so svojimi spolubratmi. Stál pri otvorení ihrísk v areáli Pastoračného centra na Šípku. Výrazným spôsobom sa pričinil o zrealizovanie Pochodu za dobro, ktorý bol neskôr aj Krížovou cestou, ktorú vždy pripravoval. Podieľal sa na rozvoji mládeže na Šípku, ale aj v okolí. Vždy bol nápomocný v duchovnej oblasti na podujatiach mesta Partizánske. 

 

Vladimírovi Mešterovi

Riaditeľ Hvezdárne v Partizánskom, uznávaný za popularizáciu astronómie a kozmonautiky v radoch širokej verejnosti, ako aj za organizovanie výchovných aktivít, smerujúcich k propagácii týchto vied v kruhoch všetkých vekových kategórií.  Okrem samotných pozorovacích, vzdelávacích a kultúrnych akcií pravidelne organizuje súťaže, astro-praktiká, letné tábory, semináre, astronomické dni, ako aj ďalšie netradičné akcie. V odbornej a výskumnej činnosti sa venujeme pozorovaniu Slnka, meteorov, zákrytov, zatmení, komét a ďalším astronomickým javom. Podujatia, ktoré organizuje rozširujú obzor poznania, poskytujú priestor na účelné využívanie voľného času detí a mládeže a všeobecne slúžia na odborné vzdelanie občanov.

Helene Okkelovej

Učiteľka na dôchodku. Tridsať rokov umelecky viedla Detský spevácky súbor ÚSVIT pri Základnej škole vo Veľkých Bieliciach, s ktorým dosahovala výrazné úspechy v rámci bývalého Západoslovenského kraja. Už  jedenásť  rokov vedie ženský spevácky  zbor Nádej, ktorý počas svojej existencie prispieva k obohateniu kultúrno-spoločenského diania v Partizánskom. Svojou odbornosťou a umeleckým cítením dosiahla úspechy s prevažne amatérskymi speváčkami, ktoré podávajú pod jej vedením vynikajúce výkony. Spevácky súbor pôsobí pod patronátom Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom a od roku 2009 je neodmysliteľnou súčasťou speváckej súťaže seniorov Modrá ruža.

 

Ing. Ivete Centárovej a Ing. Ladislavovi Centárovi

Jánošík - jeden z najstarších folklórnych súborov na Slovensku. Od roku 1990, po návrate zo štúdií v Bratislave a účinkovaní v popredných vysokoškolských súboroch Ekonóm a Dopravár, ho vedú a umelecky formujú manželia Ladislav a Iveta Centároví. Počas dvadsiatich štyroch rokov nacvičili množstvo programových blokov a programov, s ktorými sa predstavili nielen domácemu publiku. V roku 1992 založili aj detský súbor Fialka. Vystupovali takmer na všetkých veľkých folklórnych festivaloch na Slovensku: Východná, Myjava, Likavka, Zuberec, Oravská Lesná, Heľpa, Štrba, Habovka, Hladovka, Terchová a podobne. Reprezentovali Partizánske na zahraničných zájazdoch v Španielsku, Taliansku, Česku, Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku a na Kréte. Počas olympiády v Londýne v roku 2012 vystupovali v Slovenskom dome. Vypracovali sa na špičku slovenských súborov, o čom svedčí aj množstvo získaných ocenení: zlaté pásmo z celoslovenskej súťaži Vidiečanova Habovka, druhé miesto na festivale v španielskom festivale v Cantonigros, druhé miesto v súťaži o cenu Samka Dudíka na Myjave a viaceré ocenenia na okresných a krajských prehliadkach folklórnych súborov. Manželia Centároví tiež pravidelne organizujú detský festival Ja som malý remeselník a regionálny festival na záchranu a propagáciu bieleho čičmianskeho kroja v oblasti Strážovských vrchov pod názvom Belušky.  

 

Františkovi Radóovi

Narodil sa v Pezinku, vybavený génmi  priateľstva, lásky a humoru. Občanom Partizánskeho sa stal v roku 1949. Od roku 1950 objavuje čaro leteckého športu  ako aktívny športový pilot bezmotorového lietania. Jeho obľúbeným a veľmi úspešným športom bolo a ešte stále je letecké modelárstvo. S výdatnou morálnou podporou manželky Slávky dosiahol množstvo vynikajúcich úspechov a ocenení. Medzi najvýznamnejšie patria Majster ČSSR v rokoch 1963, 1978 a Majster Slovenska  v rokoch 1974 a 1976. Pravidelne sa zúčastňoval na zrovnávacích súťažiach krajín Východnej Európy a svetových pohároch. V roku 1977 sa stal víťazom zrovnávacej súťaže kategórie F1B v Jerevane - ZSSR. Bol účastníkom vrcholných súťaží na Majstrovstvách Európy v Maďarsku v roku 1990, Majstrovstvách sveta v roku 1975 v Bulharsku, Majstrovstvách sveta v roku 1977 v Dánsku, v roku 1993 sa zúčastnil Svetového pohára Sierra Cup a Majstrovstiev sveta v Lost Hills v Kalifornii. Za vynikajúce úspechy v oblasti športu a jeho propagáciu mu bol v roku 1978 udelený čestný titul Majster športu za úspechy v brannom športe.

 

Mgr. Vincentovi  Kročkovi

Do školstva vstúpil v septembri 1969 ako učiteľ telocviku a brannej výchovy na Gymnáziu Partizánske, kde vykonával pedagogickú činnosť až do odchodu na dôchodok v roku 2011. Zo školského prostredia úplne neodišiel ani potom a v súčasnosti pracuje na gymnáziu už tretí rok ako školník. Od roku 1975 nepretržite aktívne  pracuje aj  v Centre voľného času v Partizánskom a v iných športových  kluboch ako vedúci streleckého krúžku. Je rozhodcom 1. kvalifikačnej triedy v športovej streľbe a ako rozhodca sa zúčastnil aj Majstrovstiev Európy v roku 1975, ktoré sa konali v Bratislave. Športová streľba je jeho celoživotným koníčkom. Vychoval celý rad úspešných športovcov, s ktorými sa zúčastnil na súťažiach so ziskom titulu Majster SR a Majster kraja v športovej streľbe, ako i ďalších významných športových ocenení. 

 

Kataríne Beňuškovej

Do Partizánskeho prišla v roku 1974. Reprezentovala ČSSR v 75 medzištátnych zápasoch a jej najväčším úspechom je 5. miesto na OH v Moskve v roku 1980 a zisk striebornej medaile na MS v Holandsku. Dres Iskry a Jaspolu Partizánske obliekala 16 rokov. Vyhrala Pohár víťazov pohárov, hrala finále Pohára IHF a získala tri tituly majstra ČSSR. Po úspešnej hráčskej kariére sa dodnes venuje hádzanárskej mládeži v Partizánskom ako trénerka. Trénovala aj družstvo žien v medzinárodnej česko–slovenskej súťaži WHIL. Vychovala niekoľko reprezentantiek SR a získala aj 4 tituly majsterky Slovenska v rôznych mládežníckych kategóriách.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka