Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zlepšenie vybavenia učební v ZŠ Rudolfa Jašíka

Názov projektu: Zlepšenie vybavenia učební v ZŠ Rudolfa Jašíka

Logo Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

 Logo Integrovaný regionálny operačný program

                         Logo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Miesto realizácie projektu: Mesto Partizánske

Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP:  IROP-Z-302021K589-222-13

Kód projektu: 302020K589

Celkové oprávnené výdavky: 89 231,76 EUR

Výška NFP: 84 770,17 EUR

Vlastné zdroje mesta: 4 461,59 EUR

Časový harmonogram: 03/2019 - 11/2019

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva - kód výzvy: IROP-P02-SC222-2016-13

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je obstaranie vybavenia troch učební Základnej školy Rudolfa Jašíka v Partizánskom. Vybavenie bude určené pre jazykovú učebňu, polytechnickú učebňu (dielňu) a učebňu IKT. Každá učebňa bude pre 16 žiakov. Vybavenie učební bude zahŕňať najmä nábytok a didaktické pomôcky v súlade s odporúčaniami (typizovanými zostavami) pre jednotlivé učebne. V rámci modernizácie všetkých učební budú súčasťou projektu aj s tým súvisiace stavebno-technické úpravy. Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ R. Jašíka v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí.

 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka