Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pamätníky

Pomník padlým hrdinom SNPPomník padlým hrdinom SNP

Hrdinské a ťažké boje proti fašizmu symbolizuje Pomník padlým hrdinom SNP, ktorý je súčasťou Námestia SNP v Partizánskom od roku 1950. Autormi pamätníka so súsoším piatich partizánov zahalených do plášťov sú akademický sochár Jozef Kostka a architekt Milan Škorupa. Pomník bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.


 

Pomník popravy partizánov (Dolný pomník)Pomník popravy partizánov (Dolný pomník)

Pomník, známy aj ako Dolný pomník, bol postavený v roku 1960 na mieste popravy 35 neznámych partizánov. Jeho autorom je Ján Pribela, zamestnanec Závodov 29. augusta. Nachádza sa na úpätí vrchu Stráň, za riekou Nitrou blízko cesty na sídlisko Šípok. V roku 1963 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V texte vyrytom na pomníku sa píše: „Na tomto mieste fašisti v roku 1944 zverským spôsobom povraždili 35 neznámych hrdinov, bojovníkov za našu slobodu.“  


 

Pomník prísahy (Horný pomník)Pomník prísahy (Horný pomník)

Pomník, známy aj pod názvom Horný pomník, dali postaviť občania mesta Partizánske pri príležitosti 18. výročia SNP. Odhalený bol v roku 1963. Nachádza sa v lese neďaleko sídliska Šípok, na vrchu Stráň. Autorom pomníka je K. Auermüller. O udalosti na tomto mieste hovorí text vyrytý na tabuli, obnovenej v roku 1994: „...buď zvíťazíme alebo padneme. Tak prisahali na tomto mieste miestni partizáni a odbojári vernosť bojovému programu SNR, ktorá viedla náš ľud po boku hrdinskej sovietskej armády do víťazného ozbrojeného povstania proti nacistickým okupantom a zradcom."


 

Pamätník SNP (pri bývalých ZDA)Pamätník SNP (pri bývalých ZDA)

Pamätník sa nachádza pred vchodom do bývalých Závodov 29. augusta v Partizánskom. Odhalený bol 7. novembra 1957. Je spomienkou na 78 zamestnancov závodov, ktorí padli v SNP. Ich mená sú vyryté na tabuliach spolu s textom: „Hrdinsky bojovali proti veľkej presile nepriateľa, aby nakoniec za pomoci sovietskych partizánov a slávnej sovietskej armády zvíťazili. Na pamiatku týchto veľkých a slávnych dní prijali sme pre náš podnik hrdý názov Závody 29. augusta a pre naše mesto názov Partizánske.“ 


 

Pamätné miesto vyzbrojovania povstalcovPamätné miesto vyzbrojovania povstalcov

Pamätné miesto vyzbrojovania účastníkov SNP z mesta i okolia sa nachádza neďaleko železničného mosta v mestskej časti Šimonovany. Pamätnú udalosť z 30. augusta 1944 pripomína pamätník so súsoším troch ležiacich partizánov, autormi ktorého sú akademický sochár Ján Kulich a architekt Martin Kusý. Bol vybudovaný pri príležitosti 25. výročia SNP. Od roku 1963 je pamätné miesto národnou kultúrnou pamiatkou.    


 

Pomník padlým v SNPPomník padlým v SNP

Pomník stojí popri hlavnej ceste pri odbočke na ulicu Pod baštou v mestskej časti Malé Bielice. Bol odhalený v roku 1967. Na pomníku sú uvedené mená s dátumom narodení siedmich mužov z Malých Bielic, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní: „Dvonč Rudolf 21.9.1912, Horniš Rudolf 5.12.1906, Jakubiš Štefan 14.12.1897, Košík Ján 8.10.1922, Michalík Jozef 23.3.1923, Petrík Vendelín 12.11.1914, Šmatlák Jozef 7.5.1915."


 

Pomník padlým v 1. svetovej vojne Pomník padlým v 1. svetovej vojne 

Pomník sa nachádza uprostred mestskej časti Veľké Bielice, na križovatke ulíc Bielická a Mostová. Bol postavený zo zbierky miestnych ľudí v roku 1937 na počesť obyvateľov Veľkých Bielic, ktorí padli v 1. svetovej vojne. Na pomníku sú vyryté mená 24 mužov so slovami: „K zvečneniu pamiatky padlých hrdinov vo svetovej vojne 1914 – 1918. Dali postaviť vďační spoluobčania veľkobielickí.“ 


 

Socha svätého JozefaSocha svätého Jozefa

V roku 1926 dal Veľkobieličanec Jozef Igaz s rodinou postaviť pred svojim domom (Hlavná ulica č. 8) sochu svätého Jozefa ako poďakovanie za šťastlivý návrat z vojny. 

 

 

 


 

Pomník Albína GrznáraPomník Albína Grznára

Pomník je umiestnený na mieste (vyvýšenina medzi obcou Brodzany a mestom Partizánske), kde 3. septembra 1944 padol v povstaleckých bojoch jeden z hlavných organizátorov protifašistického partizánskeho hnutia na Ponitrí Albín Grznár, rodák z Veľkých Uheriec (*1909 – †1944). Pamätník bol odhalený v auguste 1959.  

 


 

Spoločný hrob partizánov Spoločný hrob partizánov

Hrob s náhrobníkom sa nachádza v hornej časti cintorína v mestskej časti Šimonovny. Na náhrobníku je vyrytý dátum 9. september 1944 s menami desiatich padlých partizánov, ktorí sú v hrobe spoločne pochovaní. Boli to príslušníci strážnej jednotky piešťanského leteckého pluku, ktorí po obsadení letiska Nemcami odišli na pomoc povstalcom v Partizánskom.  Počas presunu ich 9. septembra 1944 pri obci Veľké Kršteňany zabili nemeckí vojaci.


 

Pamätný dom – sídlo revolučného národného výboru Pamätný dom sídla revolučného národného výboru 

Pamätný dom bol počas SNP sídlom revolučného národného výboru a veliteľského štábu Hornonitrianskej partizánskej brigády. Nachádza sa nachádza na Šimonovianskej ulici č. 8 v mestskej časti Šimonovany. V budove z roku 1941 bol pôvodne miestny národný výbor, neskôr internát pri Strednej priemyselne škole v Partizánskom. Pamätný dom bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V zrekonštruovanej mestskej budove v súčasnosti sídli pošta a jej ďalšie priestory sú využívané na rôzne kultúrno-spoločenské aktivity.


 

Pamätná tabuľa revolučného národného výboruPamätná tabuľa revolučného národného výboru

Pamätná tabuľa, odhalená v roku 1962,  je umiestnená na priečelí pamätného domu na Šimonovianskej ulici č. 8 v mestskej časti Šimonovany. V roku 1963 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.  Na tabuli, obnovenej v roku 2015, je vyrytý text: „V čase od 27. augusta 1944 pracoval v tejto budove revolučný národný výbor, ktorý pripravoval a organizoval vyzbrojovanie prvých partizánskych skupín do boja proti fašistom. V tomto čase vykonával tu svoju činnosť aj veliteľský štáb Hornonitrianskej partizánskej brigády.“


 

Socha Tomáša BaťuSocha Tomáša Baťu

Socha Tomáša Baťu (*1876–†1932), zakladateľa firmy Baťa, sa pôvodne nachádzala pri vstupe do areálu bývalých Závodov 29. augusta, kde bola slávnostne odhalená jeho synom Tomášom v októbri 1995. V septembri 2012 bola na podnet Klubu absolventov Baťovej školy práce v Partizánskom premiestnená do zrekonštruovanej časti centrálnej mestskej zóny, pri dom kultúry, kde stoji dodnes. Socha je piatym odliatkom originálu a pochádza z ateliéru Romana Hvězdu z Tečovíc pri Zlíne. Je vysoká 2 m a váži 330 kg.


 

Pamätník Jana Antonína BaťuPamätník Janovi Antonínovi Baťovi

Pamätník zakladateľa mesta Partizánske, Jana Antonína Baťu (*1898–†1965), bol slávnostne odhalený pri príležitosti 75. výročia založenia mesta Partizánske v septembri 2013 za prítomnosti Baťovho vnuka Johna Nasha a vnučky Dolores Bata Arambasic. Pamätník sa nachádza v Parku Jana Antonína Baťu na Námestí SNP v Partizánskom. Je na ňom vyryté známe Baťove heslo: „Věřte sobě a věřte práci.“


 

Pamätná tabuľa Janovi Antonínovi BaťoviPamätná tabuľa Janovi Antonínovi Baťovi

Pamätná tabuľa Janovi Antonínovi Baťovi (*1898–†1965), ako zakladateľovi a budovateľovi mesta Partizánske, bola slávnostne odhalená počas osláv 70. výročia založenia mesta Partizánske v septembri 2008. Je umiestnená na bočnej strane budovy č. 151 (budova sídla Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom) na Námestí SNP.   


 

Pamätná tabuľa Milana Rastislava ŠtefánikaPamätná tabuľa Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

Pamätná tabuľa, venovaná významnému slovenskému politikovi, vedcovi, astronómovi a zakladateľovi Československej republiky, je umiestnená uprostred Parku Milana Rastislava Štefánika na Hrnčírikovej ulici v Partizánskom. Bola odhalená v máji 2014 pri príležitosti 95. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika (*1880 – †1919). Jeho životný odkaz pripomína motto vyryté na tabuli: ,,Veriť – Milovať- Pracovať!”


 

Pamätník historických dní SRPamätník historických dní SR

Pamätník, známy aj ako Kameň Ústavy SR, bol pôvodne umiestnený v parku za výškou budovou na Námestí SNP, kde ho 2.9.1994 slávnostne odhalil vtedajší predseda NR SR Ivan Gašparovič. V januári 2013, pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, bol pamätník premiestnený do centrálnej časti námestia a znovuodhalený. Pamätník pripomína tri významné dni v novodobej histórii SR – Deň zvrchovanosti SR (17.7.1992), Deň Ústavy SR (1.9.1992) a Deň vzniku samostatnej SR (1.1.1993). 


 

Pamätná tabuľa Alexandrovi MakarenkoviPamätná tabuľa Alexandrovi Makarenkovi

Tabuľa venovaná bojovníkovi proti fašizmu Alexandrovi Makarenkovi (*1916 – †1944) je umiestnená na bočnej strane budovy Spojenej školy v Partizánskom (niekdajší internát Baťovej školy práce) na Námestí SNP. Je na nej vyrytý text: „v roku 1944 bol Makarenko fašistami chytený, v tomto dome mládeže väznený a mučený, a potom aj na doteraz neznámom mieste gestapom zavraždený“. Tabuľa bola odhalená v roku 1962.


 

Pamätná tabuľa s bustou Rudolfa JašíkaPamätná tabuľa s bustou Rudolfa Jašíka

Pamätná tabuľa s bronzovou bustou spisovateľa Rudolfa Jašíka (*1919 – †1960) je umiestnená na bočnej strane bytového domu č. 161 na Námestí SNP, v ktorom žil a pracoval. Bola odhalená v roku 1962 a o rok neskôr bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Autorkou busty je akademická sochárka Alina Ferdinandy.    


 

Texty na tejto podstránke boli autorsky spracované MsÚ. Ich publikovanie v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu MsÚ a s uvedením zdroja.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka