Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Príroda a okolie

Chránené územia okresu Partizánske:

  

PR Veľký vrch ( Malé Kršteňany; 46,6132 ha; V.st. ochrany)

PR predstavuje významnú lokalitu vzácnych teplomilných spoločenstiev rastlína a živočíchov.Viaceré druhy na tomto mieste dosahujú severnú hranicu svojho rozšírenia. Územie je využité ako vedeckovýskumný objekt.

PR Dobrotínske skaly (Veľké Uherce; 7,39 ha; V.st.ochrany)

PR je vyhlásená na ochranu floristicky pestrých zvyškov xerotermných spoločenstiev severnej časti geomorfologického celku Tribeč na vedeckovýskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele.

 

PR Chynoriansky luh (Chynorany; 44,36 ha;IV.st. ochrany)

PR je jediným zbytkom pôvodného lužného lesa Hornej Nitry, s typickým charakterom tvrdého luhu skupiny lesných typov brestových jasenín s hrabom. Chynoriansky luh je ýznamný biotop rastlinstva a živočíšstva, najmä lužného lesa.

   

 

CHA Brodziansky park (Brodzany; 6,702 ha; III.st.ochrany)

 

 

Predmetom ochrany tohto areálu je historický park založený koncom 19.stor. v prírodno-krajinárskom slohu v blízkosti renesančno-barokového kaštieľa. Po 2. sv. vojne bol park značne zanedbaný. Rastú tu aj jedince cudzokrajných druhov drevín.

   

 

 

 

PP Nitrica (Hradište, Skačany; 2,96 ha; V. st. ochrany)

PP Nitrica predstavuje zvyšok pôvodného toku so zachovalým brehovým porastom a lužným lesom v severnom výbežku Podunajskej nížiny. Lokalita je dôležitá z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.

CHS Veľkouherská lipa (Veľké uherce; II.st.ochrany)

Lipa veľkokvetá (Tilia Platyphyllos Scop.) je lokalizovaná na miestnom cintoríne. Chránený strom má obvod 450 cm, výšku 20m, priemer koruny 14m a vek 200 rokov. Strom je na svoj vek veľmi vitálny, zdravý a z estetického hľadiska ojedinelý exemplár.

         

Navrhované  chránené územie:

CHA Bielické Bahná (Partizánske - Veľké Bielice, 2,9 ha, III.st.ochrany)

Lokalita má charakter mokraďového biotopu na rašelinovom podklade s teplým minerálnym prameňom. Nachádza sa tu aj niekoľko menších jazierok s voľnou vodnou hladinou napájaných termálnou vodou s hĺbkou vody asi 50 cm a asi metrovou vrstvou bahna. Tie však počas suchšieho obdobia vysychajú. Vzhľadom na spomínané pôdno-ekologické vlastnosti a hydrologický režim lokality dominuje na lokalite hydro a hygrofytná vegetácia s fragmentami krovinových formácií vrbín a solitérnych drevín lužných lesov.
Na lokalite sa nachádza prioritný biotop európskeho významu Ra5 (7210*) - Vápnité slatiny s maricou pílkatou (Cladium mariscus) a druhmi zväzu Caricion davallianae a rôznymi chránenými druhmi rastlín. Areál sa vyznačuje rozmanitosťou druhov vtáctva.

          

 

 

Vysvetlivky skratiek:

PR - prírodná rezervácia

CHA - chránený areál

PP - prírodná pamiatka

CHS - chránený strom

 

 

 

 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka