Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát správy majetku

Ing. Jana Terlandová

Tel: 038/53 63 022

E-mail: jana.terlandova@partizanske.sk

kancelária č. 10, prízemie


 

Ing. Jozefína Horváthová

Tel: 038/53 63 022

E-mail: jozefina.horvathova@partizanske.sk

kancelária č. 10, prízemie


 

Andrea Magdolenová (50%)

Tel: 038/53 63 014

E-mail: andrea.magdolenova@partizanske.sk

kancelária č. 14, prízemie


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI

 • zabezpečuje podklady z evidencie nehnuteľnosti katastrálneho odboru okresného úradu pre potreby MsÚ a spravuje program Kataster nehnuteľnosti v počítačovej sieti MsÚ (aktualizácia dát, konzultácie pre pracovníkov MsÚ),
 • vybavuje žiadosti občanov/organizácií, týkajúce sa majetkovoprávnej agendy mesta,
 • vedie agendu, týkajúcu sa pozemkov mesta, vyhľadáva majetok mesta, usporadúva vlastnícke vzťahy pri užívaní a vlastníctve hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 • pripravuje a riadi ponukové konania, výberové konania a dražby pri predaji a prenájme majetku mesta,
 • vypracúva kúpne zmluvy, návrhy na vklad pri prevode pozemkov a nebytových priestorov, zabezpečuje kúpu nehnuteľností do vlastníctva mesta,
 • usmerňuje občanov, ako si majú usporiadať svoje vlastnícke práva k nehnuteľnostiam,
 • zodpovedá za plnenie záväzkov z majetkovoprávnych zmluvných vzťahov, kontroluje plnenie zmlúv vyhotovených na referáte,
 • poskytuje poradenstvo pre organizácie zriadené a založené mestom a oddeleniam MsÚ týkajúce sa majetku mesta,
 • spravuje mestský majetok z pohľadu majetkovoprávneho – zaraďuje a vyraďuje majetok do nájomných zmlúv, rieši poistenie majetku a likvidáciu poistných udalostí okrem majetku zvereného do správy rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
 • zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností, zabezpečuje oceňovanie majetku (znalecký posudok, komisia a pod.),
 • riadi proces inventarizácie majetku vo vlastníctve mesta, pripravuje podklady,
 • zabezpečuje správu priestorov mestského úradu a ich prenájom.

 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka