Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Separovaný zber komunálnych odpadov

Mesto Partizánske v zmysle svojich legislatívnych povinností pristúpilo v roku 2006 k separovanému zberu odpadov. Realizuje ho prostredníctvom projektu „Separovaný zber komunálnych odpadov“, ktorý rieši zber, prepravu a dotrieďovanie papiera, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), skla a kovových obalov vrecovým a kontajnerovým systémom.

Okrem mesta Partizánske je do projektu zapojených aj 17 obcí okresu Partizánske (Brodzany, Ješkova Ves, Klatova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľký Klíž, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce a Žabokreky nad Nitrou), a tiež 4 blízke obce okresu Prievidza – Čereňany, Horná Ves, Oslany a Radobica.

Projekt bol finančne podporený Recyklačným fondom vo výške 254 524,10 €, finančnými prostriedkami mesta Partizánske a obcí zapojených do projektu.

Pridelené finančné prostriedky boli použité na vybudovanie Zberového dvora na sídlisku Šípok, súčasťou ktorého je separačná hala a ďalšie technologické vybavenie potrebné k realizácii separovaného zberu na území mesta a jednotlivých obcí (separačná linka, mostová váha, lis, zberový automobil s lineárnym stláčaním, vysokozdvižný vozík), ako aj na nákup vriec a kontajnerov.

Realizátorom projektu sú Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Triedený zber odpadov sa v zástavbe bytových domov vykonáva prostredníctvom zberných nádob o objeme 1100 l na zber papiera, plastov, VKM, skla a kovových obalov v intervaloch 1-krát za 1 až 3 týždne, prípadne podľa potreby. V rodinných domoch sa používajú farebne rozlíšené vrecia, pričom plasty a VKM sú vyvážané 12-krát do roka, papier 3–krát do roka, sklo 2-krát do roka a kovové obaly 2–krát ročne.


 

Dotrieďovanie odpadov prebieha v malej miere ručne a hlavne na dotrieďovacej linke. Následne sú odpady upravené lisovaním podľa požiadaviek odberateľov.

Mesto Partizánske sa snaží aj naďalej skvalitniť dotrieďovanie odpadov a za tým účelom v roku 2015 predložilo na Recyklačný fond žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu „Optimalizácia triedeného zberu odpadov v Partizánskom“. Predložený projekt bol Správnou radou Recyklačného fondu podporený sumou vo výške 71 900 €. Finančné prostriedky, ktoré boli mestu pridelené, budú použité na nákup zberných nádob, ako aj na informačnú kampaň o triedenom odpade.

Nový zákon o odpadoch mení od 1.7.2016 podmienky triedeného zberu odpadu v obciach. Vytvára sa nová spolupráca troch partnerov, kde samospráva nastavuje systém triedeného zberu v meste, triedený zber realizuje zberová spoločnosť a financuje to organizácia zodpovednosti výrobcov /OZV/ pre odpady z obalov  (napr. fólie, igelitové tašky, plechovky, PET fľaše) a neobalových výrobkov  (napr. noviny, plastový riad a hračky, poháre).

Našou zmluvnou OZV je SEWA, a.s., ktorá zabezpečí fungovanie triedeného zberu papiera, skla, plastov a kovov v rovnakom rozsahu ako to funguje aktuálne. Od roku 2017 sa bude systém nastavovať tak, aby bol efektívny nielen vzhľadom na donáškovú vzdialenosť, ale najmä aby spĺňal legislatívou stanovené štandardy zberu, t. j. aby obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na realizáciu triedeného zberu.

Hlavnou motiváciou pre obyvateľov mesta v dlhodobom horizonte by mal byť fakt, že čím viac odpadu vytriedia, tým menej sa dostane do zmesového komunálneho odpadu. Keďže triedený zber je vo farebných kontajneroch/vreciach „zdarma“, mali by to obyvatelia využiť v čo najväčšom rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku za odpady, ktoré platia mestu.  

Cieľom nového zákona o odpadoch je zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku. Voči Európskej únii sme sa totiž zaviazali do roku 2020 dosiahnuť úroveň 50% recyklácie vytriedeného komunálneho odpadu, podľa posledných dostupných štatistík sme na úrovni 6%.

Okrem zabezpečenia efektívneho systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje mesto prednášky o triedenom zbere komunálnych odpadov v základných a stredných školách na území mesta Partizánske. Súčasne mesto zabezpečuje informačnú kampaň (vo forme letákov), zameranú na triedený systém zberu komunálnych odpadov.

Príklady využitia recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu:

Papier – je možné recyklovať 5 až 8-krát, následne je možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť približne 17 stromov. Papier možno opätovne využiť na výrobu recyklovaného papiera, alebo iných produktov ako sú kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod.

Plasty – majú pri recyklácii viacero obmedzení, avšak mnohé z nich je možné efektívne a opakovane recyklovať. Medzi najčastejšie druhy plastového odpadu patria PET fľaše. Z nich sa vyrába drť tzv. praná vločka, ktorá sa používa na výrobu mnohých plastových výrobkov (obklady, prímesi do stavebných materiálov a pod.), ale aj vlákna na výrobu rozmanitých odevov (z 30 PET fliaš sa dá vyrobiť 1 fleecová bunda), ale opätovne sa z nich dajú v procese recyklácie vyrobiť nové PET fľaše.

Kovy – patria medzi výborne recyklovateľné materiály. Medzi často používané kovy aj pre oblasť obalov patrí hliník. Z neho sa dajú v procese recyklácie opätovne vyrábať konzervy, fólie, plechovky, obaly pre cukrovinky a pod. Recykláciou kovov je možné ušetriť čoraz vzácnejšie prírodné zdroje a tiež množstvo energie na ťažbu primárnej suroviny

Sklo – je výborné recyklovateľným materiálom. Sklenené obaly (fľaše a pod.) možno, pokiaľ sa nepoškodia opätovne používať až 75x. Po poškodení je zase možné ich už ako odpad opätovne spracovať na výrobu ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov zo skla (napr. akvárium a pod.)


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka