Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Partizánske

Názov projektu: Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Partizánske

 Logo Operačný program Kvalita životného prostredia             Logo Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja          Logo Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP:  KŽP-PO4-SC441-2018-39/S602

Kód projektu: 310041S602

Celkové oprávnené výdavky: 30 360 €

Výška NFP: 28 842 €

Vlastné zdroje mesta: 1 518 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva - kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Miesto realizácie projektu: Mesto Partizánske

Časový harmonogram: 07/2019 - 12/2020

Cieľ a popis projektu: Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Partizánske. Mesto Partizánske je okresné mesto s 22 530 obyvateľmi (k 01.01.2017). Nízkouhlíkové stratégie sú dokumenty vyjadrujúce dobrovoľnú iniciatívu miest znižovať emisie nad rámec záväzku EÚ, teda znížiť produkciu emisií nad hranicu 20 %.Tento dobrovoľný záväzok má byť dosiahnutý implementáciou nízkouhlíkových stratégií alebo akčných plánov pre udržateľnú energiu, ktorý súvisí s inou podobnou iniciátívou EÚ. Dôraz bude kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti sprodukciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Nakoľko sa v meste nachádza systém centralizovaného zásobovania teplom, neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie bude aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.

Spôsob realizácie aktivít projektu: Nízkouhlíková stratégia mesta Partizánske sa vypracuje v rozsahu:

  1. zhrnutie cieľov a výsledkov stratégie (krátky prehľad), vrátane opisu regionálneho využitia nízkouhlíkovej stratégie,
  2. stručný popis a charakteristika územia, pre ktoré je stratégia vypracovaná,
  3. identifikácia relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob schvaľovania stratégie,
  4. bilancie emisií skleníkových plynov, vrátane zohľadnenia dopadu na znečisťujúce látky do ovzdušia,
  5. celková stratégia,
  6. plánované aktivity a opatrenia po dobu platnosti stratégie,
  7. aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla,
  8. štandardné a rozšírené členenie podľa jednotlivých sektorov: budovy, verejné osvetlenie, energetický priemysel, doprava, inteligentné mestá (Smart Cities), adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

       

 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zmena stránkových hodín MsÚ počas prázdnin

Od 1. júla do 31. augusta 2019 budú upravené stránkové hodiny na Mestskom úrade v Partizánskom. V tomto období vybavíte úradné záležitosti v klientskych oddeleniach od 6.30 hod., v pondelok, utorok, štvrtok do 14.00 hod., v stredu do 15.30 hod. a v piatok do 13.00 hod.

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka