Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská rada

Mestskú radu (MsR) zriaďuje mestské zastupiteľstvo. MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

 

MsR je zložená z poslancov, ktorých volí zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. V zložení MsR sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v zastupiteľstve. Ak je v meste zriadená MsR, zástupca primátora je jej členom.

 

Mestská rada najmä:

  • rozpracováva a zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení MsZ,
  • prerokúva všetky materiály, predkladané do zastupiteľstva a zaujíma k nim stanovisko,
  • zaoberá sa vecami, týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská a návrhy predkladá primátorovi a MsZ,
  • rozhoduje vo veciach, na ktoré ju splnomocní zastupiteľstvo vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta a v iných organizačno-právnych predpisoch mesta.

 

MsR sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora. Zásady rokovania a uznášania sa MsR upravuje rokovací poriadok.

 


 

Dokumenty k MsR

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka