Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sprístupnenie kultúrneho a prírodného bohatstva

Názov projektu: Sprístupnenie kultúrneho a prírodného bohatstva na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a mesta Partizánske (kód NFP304020C814).

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

Logá k projektu Sprístupnenie kultúrneho a prírodného bohatstva na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a mesta Partizánske

 

 

Žiadateľ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Cezhraničný partner: Mesto Partizánske

Celkové výdaje projektu: 159 623,37 EUR

Celková dotácia: 147 164,29 EUR

Obdobie realizácie projektu: 2017 – 2019

Zdroj financovania: ERDF 85%, národné zdroje ČR 5%, SR 10%, vlastné zdroje ČR 10%, SR 5%

Stránky programu: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/interreg-v-a-sk-cz/

Stručný popis projektu a cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvorenie ucelených materiálov (brožúry, trhacej mapy), ktoré budú obsahovať a zaznamenávať pre peších aj pre cykloturistov všetky dostupné trasy oboch regiónov s uvedením prírodných a kultúrnych zaujímavostí na týchto trasách a v ich blízkosti, s rozšírením o tradície a históriu týchto miest. Návštevníci a obyvatelia zapojených cezhraničných regiónov budú môcť podľa tohto materiálu navštíviť vytipované zaujímavé pamiatky a miesta, a to buď pešo alebo na bicykli. Nakoľko tieto kultúrne a prírodne zaujímavé miesta by mohli zostať postupom času zabudnuté a neprístupné, a to kvôli zastaralej technickej infraštruktúre, v rámci projektu dôjde tiež ku kompletnej obnove mobiliáru na českej strane a k vytvoreniu nového mobiliáru na strane slovenského partnera.

Známe i menej známe miesta, ktoré sú prírodným a kultúrnym bohatstvom cezhraničných regiónov si určite zaslúžia opätovné zviditeľnenie a sprístupnenie   pre občanov, návštevníkov a zachovanie aj pre budúce generácie.

Výstupom projektu sú nasledovné aktivity:

  1. Obnova mobiliáru súčasnej hustej siete cyklotrás Mikroregiónu, 42 ks informačných panelov vrátane máp, 19 ks krytých odpočívadiel a 4 ks nekrytých odpočívadiel (zabezpečuje český partner).
  2. Vytvorenie mobiliáru novej turistickej trasy vedúcej mestom Partizánske a okolitými obcami. Ide o 9 ks informačných panelov, 1 ks lavičky, 1ks odpadkový kôš, 1 ks ďalekohľad, 1 ks smerová šípka, 1ks miniatúra Mohyly a 1 ks Bratislavského hradu. Zároveň dôjde v parku M. R. Štefánika k obnove mlatových chodníkov (zabezpečuje slovenský partner).
  3. Vyhotovenie dvojjazyčnej brožúry, vrátane rozkladajúcej mapy A4, ako tlačeného informačného materiálu obsahujúceho súbor prírodných a kultúrnych zaujímavostí na území Mikroregiónu v blízkosti cyklotrás a na území mesta Partizánske v blízkosti novej turistickej trasy (zabezpečujú český i slovenský partner).
  4. Vyhotovenie spoločnej „trhacej“ mapy, určenej turistom a návštevníkom k jednoduchej a rýchlej orientácii priamo v teréne. Z jednej strany listu bude uvedená sieť cyklotrás Mikroregiónu a z druhej strany bude nová turistická trasa mesta Partizánske a okolitých obcí (zabezpečujú český aj slovenský partner).
  5. Workshop v ČR – aktivita realizovaná na území českého partnera. Pôjde o dvojdňový verejne prístupný seminár, zameraný na tradície, povesti, historky, zaujímavosti o daných miestach/územiach, pričom výstupy z workshopu budú využité ako podklad pre tvorbu informatívnej dvojjazyčnej brožúry, spoločne s ukážkou tradičných remesiel (zabezpečuje český partner).
  6. Workshop v SR – aktivita realizovaná na území slovenského partnera. Pôjde o dvojdňový verejne prístupný seminár, zameraný na sprístupnenie a zaznamenanie známych i menej známych pamiatok cezhraničného významu v zapojených regiónoch (zabezpečuje slovenský partner).
  7. Vytvorenie stránok projektu na českej i slovenskej strane a to tým, že na webových stránkach www.meziricsko.cz a www.partizanske.sk budú vytvorené stránky s uvedením sprístupnených miest kultúrneho a prírodného bohatstva, s informáciami o projekte, informatívnej dvojjazyčnej e-brožúry (totožná s listinnou formou) a bonusom uvedených GPS súradníc, upresňujúcich, kde sa dané miesto nachádza s rozširujúcimi informáciami, ktoré nie je možné umiestniť priamo na vonkajších informačných paneloch, prípadne v brožúre. Na týchto stránkach tiež bude uvedený odkaz na webové stránky slovenského partnera a link na stránky programu Interreg V-A SK-CZ (zabezpečujú český aj slovenský partner).
  8. Zorganizovanie výstavy o realizácii projektu a k novo sprístupneným kultúrnym a prírodným zaujímavostiam, vrátane následnej reinštalácii výstavy na strane slovenského partnera (zabezpečujú český i slovenský partner).

Indikátory:

  • Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva (65 ks v ČR a 15 v SR)
  • Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce prírodné a kultúrne dedičstvo (1x v ČR a 1x v SR)

 

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika
Autor: MsÚ

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika
Autor: MsÚ

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika
Autor: MsÚ

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika
Autor: MsÚ


 
 
Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika

Obnova/realizácia mlatových chodníkov v Parku M. R. Štefánika
Autor: MsÚ


 

Ďalšie fotogalérie

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka