Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Cesty Rómov - Romano Drom a podporné projekty

Projekt Cesty Rómov – Romano Drom sa realizoval v meste Partizánske od 4. 5. 2009 do 30. 4. 2011 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Aktivity projektu boli zamerané na podporu integrácie rómskej komunity na trh práce a do spoločnosti, na zlepšenie jej ekonomickej a sociálnej situácie a kvality života jednotlivcov, či rómskych rodín.

Výberovým konaním boli obsadené 3 pracovné pozície: 1 terénny sociálny pracovník a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka, ktorí vykonávali vlastnú terénnu sociálnu prácu.

V priebehu dvoch rokov trvania projektu bolo cieľom tímu pracovníkov postupne zlepšovať sociálnu situáciu jednotlivcov a rodín, odstraňovať negatívne javy a krízové situácie v rodine, zlepšiť hygienu, výživu a zdravotný stav rómskej populácie, zlepšiť školskú dochádzku a zmysluplne využívať voľný čas.

Všetky aktivity projektu boli zabezpečované prostredníctvom terénnej sociálnej práce, sociálneho poradenstva a realizáciou mnohých vzdelávacích, osvetových, výchovných, kultúrnych a záujmových programov.

Logá k projektu Cesty Rómov - Romano Drom


 

Akcie v rámci projektu Romano Drom

9. júl 2009 - Spolu s deťmi z Nábrežnej ulice sme zorganizovali brigádu, kde sa zúčastnilo približne 25 detí. Za odmenu boli na spoločnej opekačke.

Malí brigádnici sa pri práci usmievajúMalí brigádnici sa pri práci usmievajú

25. júl 2009 – Rómsky futbalový turnaj. Na tomto turnaji sa zúčastnilo 5 družstiev. Štyri z toho boli rómske a jedno družstvo tvorili obyvatelia útulku. Pri výbornom guláši, dobrej hudbe a kvalitných športových výkonoch sa hráči spolu s fanúšikmi zabávali od 9:00 hod. do 16:00 hod. Víťazom turnaja sa stalo družstvo T.S.M. Zúčastnené družstvá boli na konci turnaja patrične odmenené.

Športová sobota v znamení rómskeho futbaluŠportová sobota v znamení rómskeho futbalu

6. august 2009 – Návšteva lokality Orechov Dvor pri Nitre. Vymieňanie si skúseností z projektov a porovnávanie lokality Orechov Dvor a Nábrežnej ulice. Návšteva azylového domu, útulku a noclahárne.

Návšteva lokality Orechov Dvor Zamestnanci MsÚ na návšteve v Orechovom Dvore

V rámci projektu Cesty Rómov – Romano Drom sme navštívili lokalitu pri Nitre s názvom Orechov Dvor, ktorý je podobný našej lokalite na Nábrežnej ulici. V tejto lokalite pracujú dvaja ľudia, jeden z nich je terénny sociálny pracovník a druhý asistent terénneho sociálneho pracovníka. Sú zastrešovaní takisto ako my financiami z ESF.
Ráno sme sa stretli pred Mestským úradom v Nitre a odtiaľ nás pán Zsabo zaviedol až do lokality, ktorá je od mesta vzdialená cca 4 km. Rómovia sú izolovaní od mesta. Priamo na mieste nefunguje žiadna samospráva, ktorú by si vytvorili samotní Rómovia. Žije ich tam približne 200 a v tomto čase k nim pribudne približne 20 ďalších rodín, takže približne 100 nových obyvateľov. Obyvatelia bývajú v lokalite preto, lebo pred mestom vystupovali ako neplatiči, alebo s nimi malo mesto iné problémy.
Rómovia zatiaľ žijú v troch murovaných bytovkách, kde sa nachádzajú 1- izbové a 2- izbové byty. Každý byt ja štandardne vybavený pieckou na kúrenie, ktorá je na tuhé palivo. V každom byte sa nachádza sociálne zariadenie, sprchovací kút, malá špajza, ktorú niektorí obyvatelia využívajú ako kuchyňu a z pôvodnej kuchyne majú ďalšiu izbu. Samotné izby sú veľké a celá obytná plocha v byte tvorí cca 50 m² v dvojizbovom byte a 30 m² v jednoizbovom byte.
Byty sú poväčšine zachovalé a pekné. Zo začiatku mali v lokalite aj policajta, ale pre nedostatok financií tam už nie je. Terénni sociálni pracovníci sa starajú o aký taký poriadok v osade.
Onedlho sa majú do lokality presťahovať ďalší občania, pre ktorých mesto pripravilo 28 kontajnerov, čo sú v podstate dvojizbové byty. Nie sú murované, sú to akési unimobunky zložené do veľkého obytného domu. V tomto dome sa počíta aj so škôlkou, pretože v lokalite je dvadsať detí, ktoré navštevujú škôlku a pribudne k nim ďalších 13 detí.
Voľnočasové aktivity v lokalite nezabezpečujú terénni sociálni pracovníci, ale rehoľné sestry, ktoré do lokality prichádzajú každý deň poobede asi na štyri hodiny (okrem prázdnin) a starajú sa o deti.
V Orechovom Dvore pracujú dvaja občania ako VPP a starajú sa o relatívny poriadok pred obytnými jednotkami. V lokalite je podľa terénneho sociálneho pracovníka 99,9% nezamestnanosť. Obyvatelia k nám boli veľmi milí a dovolili nám navštíviť aj svoje byty, preto sme si mohli vytvoriť vlastný názor na podmienky v akých žijú.

Práca s deťmi na Nábrežnej ulici – voľnočasové aktivity
V rámci voľného času, ktorý majú deti, keď prídu zo školy, sa snažíme vyplniť im ho zmysluplnou činnosťou. V miestnosti, ktorú máme k dispozícii v obytnom dome č. 208 s deťmi robíme voľnočasové aktivity

Deti z Nábrežnej ulice pri kresleníDeti z Nábrežnej ulice pri kreslení

Vystúpenie detí na Nábrežnej ulici
Deti si na konci prázdnin pripravili krátky program, kde vystúpili s tancami, ktoré si už dlhšie pripravovali. Zatancovili jeden rómsky tanec a jeden moderný. Tancovali vonku, pred bytovkou č. 208 a prišlo sa na nich pozrieť veľa rovesníkov, ale i starších. Bolo to pekné a veselé rozlúčenie sa s prázdninami.

11.11.2009 – Voľnočasové aktivity s deťmi v telocvični
V rámci projektu Romano Drom sme sa po dohovore so SMM, n.o. dohodli, že každú stredu od 16:00 do 17:30 môžeme spolu s rómskymi deťmi navštevovať telocvičňu na bývalej I.ZŠ. Prvýkrát sme túto možnosť využili 11.11.2009 spolu s takmer tridsiatimi deťmi. V telocvični majú deti priestor na voľnočasové aktivity, ktoré sa už teraz nedajú vykonávať vonku pre nepriaznivosť počasia. Chlapci si tu môžu zahrať futbal a dievčatá nacvičujú tance. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť krúžok, kde deti môžu vybiť energiu, ale zároveň učiť sa slušnému správaniu.
 

Deti sa zabávajúBudúce tanečnice v telocvični

21.9.2009 – Druhá brigáda na Nábrežnej ulici
V poradí druhá brigáda, ktorú sme uskutočnili na Nábrežnej ulici bola úspešná v tom, že sme vzbudili u detí veľký záujem o to, aby vyrastali v čistom prostredí. Aj keď na druhý deň sú odpadky späť tak veríme, že pravidelnými brigádami sa stav zlepší.

Asistent ukazuje deťom čo s odpadkamiMalí brigádnici

1.10.2009 – Aktívna účasť na konferencii „Mosty k rodine“ v Trenčíne
Konferencia sa konala pod záštitou organizácie „Úsmev ako dar“ a jej nosnou myšlienkou bola rodina. S príspevkom sme vystúpili aj my, terénni soc. Pracovníci, ved. odd. MsÚ Ing. Jarmila Sasková a predstavili sme projekt Cesty Rómov – Romano Drom.

14.10.2009 – Prednáška o projekte na OA v rámci odboru soc. pracovník
Po dohode s Mgr. Michaelou Gergelovou, vyučujúcou na OA v Partizánskom odbor sociálny pracovník, sme v rámci praxe porozprávali študentom o práci terénneho sociálneho pracovníka. Rozprávali sme o konkrétnych číslach a výstupoch z projektu Romano Drom. Študentov to natoľko zaujalo, že s nami chcú spolupracovať najmä čo sa týka práce s rómskymi deťmi.

28.10. 2009 – Tretia brigáda na Nábrežnej ulici
Tretia brigáda bola na Nábrežnej ulici veľmi potrebná pre neúnosnú situáciu ohľadom poriadku, ktorá tam nastala. Spolu s deťmi sme vyzbierali niekoľko vriec odpadu. Deti táto činnosť veľmi baví, najmä keď vidia príklad v dospelých. Žiaľ z ich strany zatiaľ zaujali negatívny postoj k spoločnej brigáde, zapojila sa len jedna dospelá osoba.

Brigáda na Nábrežnej ulici

29.10.2009 - Návšteva Nízkoprahového centra pre deti a mládež v Prievidzi
Dňa 29.10.2009 sme v rámci projektu Romano Drom navštívili Nízkoprahové centrum v Prievidzi, ktoré bolo otvorené 1.10.2009. Privítala nás jeho riaditeľka pani Monika Dessuet. Najprv pracovala so svojou kolegyňou na báze dobrovoľnosti, zháňala prostriedky cez 2% z daní, sponzorov pre činnosť.
Centrum sa nachádza na Cígeľskej ceste, na konci mesta. Sú tam tri novopostavené činžiaky so sociálnymi bytmi, s ihriskom. V ďalšej budove je zriadené toto centrum z jednej strany, z druhej tam majú obchod s potravinami a funguje tam aj mestská polícia. Budova je zabezpečená kamerovým systémom. Centrum sa skladá z dvoch miestností, prvá je zariadená na spôsob detskej izby, je tam pohovka stôl so stoličkami, rôzne hry, knihy, v rohu je stôl s počítačom s pripojením na internet. V druhej je malá kuchynka, kde mávajú občerstvenie.
Cieľom tohto centra má byť vzdelávanie detí rómov, ale aj nerómov, aby netrávili svoj voľný čas na ulici, ale venovali sa niečomu dobrému, čo ich nebude viesť na zlé chodníčky. Vzhľadom na to, že toto centrum je novozriadené, získava si deti najprv aktivitami, ako je tanec, spev, rôzne hry, aby sa najprv spoznali a postupom času prešli aj na vzdelávaciu činnosť. Vždy keď skončia nejakú aktivitu, má jeden z detí službu a poupratuje, pozametá. Chodia tam nielen deti, ale aj matky s deťmi, ktoré sa zapájajú. Aby si toho viac vážili vytvorili členstvo pre nich, musia si doniesť fotku a za symbolický poplatok 1 euro dostanú členskú kartičku a s touto kartičkou môžu navštevovať centrum. Majú stanovený čas pre aktivity, venujú sa im 3 dni v týždni v popoludňajších hodinách a na každý deň majú vyhradený program, ktorý je vyvesený na okne a pravidlá slušného správania, čo môžu a nemôžu v centre robiť. S pani Monikou Dessuet sme sa dohodli na možnej spolupráci v rámci aktivít detí a matiek s deťmi.

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka