Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obnova centrálnej zóny mesta Partizánske

Názov projektu: Obnova centrálnej zóny mesta Partizánske

Základný opis projektu: Obnova a revitalizácia centra mesta začína rekonštrukciou verejného priestranstva medzi ulicami Hrnčírikova a Nitrianska. Jej súčasťou je vybudovanie pešej zóny medzi polyfunkčnými budovami pred vstupom do podchodu, na ktorej pribudnú zelené plochy, lavičky, odpadové koše, stojany na bicykle a tiež  informačná tabuľa a mapa mesta. Nová pešia zóna, ktorá sa bude opticky napájať na súčasnú pešiu zónu námestia SNP, bude od komunikácie oddelená teleskopickými stĺpikmi, zabraňujúcimi vjazdu vozidiel. Z novej pešej zóny povedie chodník zo zámkovej dlažby k novej oddychovej zóne pre rodiny s deťmi, ktorá bude vybudovaná v súčasnom parku vedľa tržnice. V osvetlenej oddychovej zóne nebudú chýbať detské hojdačky, preliezačky, detský kolotoč a ďalšie hracie zostavy. Samozrejmosťou budú lavičky aj mobiliár. Pôvodná zeleň v parku, ktorá zostane zväčša zachovaná, sa rozšíri o ďalšie zelené plochy s vysadenými javormi.
V apríli bude obnova centrálnej zóny pokračovať rekonštrukciou chodníkov pozdĺž komunikácie pred budovami stredného odborného učilišťa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom chodníky zo zámkovej dlažby budú v miestach prechodu riešené bezbariérovo.

V mesiacoch máj a jún je naplánovaná rekonštrukcia prístupovej komunikácie k námestiu SNP, v časti od domu kultúry popred mestský úrad až po Februárovú ulicu. Na tomto úseku budú zrevitalizované zelené plochy, zrekonštruované chodníky, verejné osvetlenie a upravené parkovacie plochy. 

Veľkou zmenou prejde v rámci projektu Obnova centrálnej zóny mesta Partizánske aj park v okolí pomníka padlým hrdinom SNP. Základná koncepcia a tvar parku, ktorá je riešená v architektonickom štýle francúzskych záhrad s centrálnym umiestnením pamätníka, pravouhlou sieťou chodníkov a pozdĺžnymi lipovými alejami, zostanú zachované. Všetky chodníky však budú obnovené zámkovou dlažbou, verejné osvetlenia bude zrekonštruované a doplnené aj o nové prvky osvetlenia. Zachované zostanú aj lipové aleje po pozdĺžnych stranách parku, pričom sa vysadia aj nové lipy. Na hlavnej pozdĺžnej osi v okolí pamätníka sa vysadia nové strihané kríky, okolo ktorých bude plocha upravená ozdobným kameňom. Na súčasných zelených plochách sa rekultivuje a vysadí nový trávnik, pribudnú aj plochy s kvetinovými záhonmi. Vybudovaním pešej zóny so zámkovou dlažbou sa park prepojí s už obnovenou časťou námestia SNP s fontánou. Rekonštrukcia tejto časti zahŕňa aj osadenie nových lavičiek a mobiliáru, ktoré budú zosúladené s mobiliárom v časti námestia s fontánou. 

Väčšie dopravné obmedzenia v centre mesta si počas letných prázdnin vyžiada obnova verejného priestranstva ulíc Hrnčírikova, Nádražná, Gen. Svobodu a prístupovej komunikácie k námestiu SNP, na spojnici ktorých vznikne nová kruhová križovatka. Jej vybudovaním sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V rámci obnovy tejto časti centra budú rekonštruované všetky štyri komunikácie, chodníky aj verejné osvetlenie pri týchto komunikáciách, osadia sa nové prvky mobiliáru a upravia parkovacie plochy medzi ulicami Hrnčírikova a Gen. Svobodu. Veľký dôraz sa kladie predovšetkým na zväčšenie zelených plôch v tomto verejnom priestranstve, preto v ňom po úpravách pribudnú nové trávniky aj stromy, ktoré budú oddeľovať komunikácie od chodníkov. Rekonštrukciou prejdú aj obe zastávky mestskej hromadnej dopravy pred železničnou stanicou.
 

Jednou z posledných častí centra mesta, ktorej sa projekt dotkne, je rekonštrukcia ľavého chodníka na Jašíkove ulici v smere od námestia SNP k športovému centru.
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu. Finančná spoluúčasť samosprávy je 5 %.
www.ropka.sk

Logo Európskej únie

Logo Regionálny operačný program

         

 Vizualizácie:

Vizualizácia centrálnej zóny mesta Partizánske

Vizualizácia centrálnej zóny mesta Partizánske

 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka