Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podmienky prijímania detí do MŠ

Podmienky prijímania detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske

 

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Ostatné podmienky prijímania:

  • deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí uvedených vyššie a MŠ má voľné kapacity (za splnenia materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok),
  • pri podaní žiadosti sa vyžaduje prítomnosť dieťaťa.

 

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podáva rodič/zákonný zástupca na tlačive, ktoré si môže vyzdvihnúť v MŠ, alebo na vlastnom, ktoré bude obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce z § 11 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka