Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát daní a poplatkov

Daniela Balážová

Tel: 038/53 63 041

E-mail: daniela.balazova@partizanske.sk

kancelária č. 41, 1. poschodie

• evidencia daní a poplatkov za psa, verejné priestranstvo, ubytovanie, nevýherné prístroje a predajné automaty
• evidencia psov
• ambulantný predaj, predaj na trhových miestach
• licencie na výherné prístroje


 

Katarína Žigová

Tel: 038/53 63 046

E-mail: katarina.zigova@partizanske.sk

kancelária č. 46, 1. poschodie

• daň z nehnuteľností


 

Eva Ondrušová

Tel: 038/53 63 046

E-mail: eva.ondrusova@partizanske.sk

kancelária č. 46, 1. poschodie

• daň z nehnuteľností


 

Miroslava Gajdošová

Tel: 038/53 63 038

E-mail: miroslava.gajdosova@partizanske.sk

kancelária č. 38, 1. poschodie

• evidencia poplatkov za odpady FO a PO


 

Ing. Adriana Bočkayová

Tel: 038/53 63 038

E-mail: adriana.bockayova@partizanske.sk

kancelária č. 38, 1. poschodie

• evidencia poplatkov za odpady FO a PO


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI

 • v oblasti dane z nehnuteľností zabezpečuje predovšetkým evidenciu daňovníkov, vyrubenie daní, vystavenie platobných výmerov na daň z nehnuteľnosti a vyrubovanie sankčného úroku k dani z nehnuteľnosti, sledovanie platieb za fyzické a právnické osoby a evidencia pohľadávok, zasielanie upomienok, postupuje vymáhanie pohľadávok na referát exekúcií atď.,
 • v oblasti poplatku za komunálne odpady vedie evidenciu poplatníkov, vyhotovuje platobné výmery, zabezpečuje doručovanie, vyznačovanie právoplatnosti doručených, vybavuje úľavy, zasiela upomienky a postupuje vymáhanie pohľadávok na referát exekúcií,
 • v oblasti ostatných miestnych daní zabezpečuje vedenie evidencie daní za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, vyhotovovanie platobných výmerov daňovníkov, vydávanie rozhodnutí o uložení pokuty za nesplnenie povinností nepeňažnej povahy v zmysle zákona o správe daní a poplatkov,
 • vypracúva návrhy súhlasov na ambulantný predaj tovarov,
 • vyhotovuje osvedčenia o samostatne hospodáriacich roľníkoch a vedie evidenciu v tejto oblasti,
 • eviduje čas predaja a čas prevádzky služieb,
 • eviduje zrušenie prevádzky oznámené podnikateľským subjektom,
 • vedie a aktualizuje centrálnu evidenciu subjektov, ktoré na území mesta podnikajú,
 • vydáva záväzné stanoviská k začatiu činnosti a k umiestneniu zariadenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
 • vydáva stanoviská k začatiu činnosti neštátneho zdravotného zariadenia na území mesta,
 • vydáva individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
 • poskytuje súčinnosť pri kontrolách vykonávaných odborom živnostenského podnikania a regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo veciach hygieny prevádzok na území mesta.

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

Zber objemného odpadu (IBV)

Od 30. septembra do 7. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber objemného odpadu

Od 7. do 14. októbra 2019 budú na vopred určených miestach v meste Partizánske pristavené veľkoobjemové zberné nádoby, určené na zber objemného odpadu z domácností.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka