Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné projekty 2016 - realizácia

Názov projektu: Zelená oáza

Predkladateľ/realizátor: Základná škola, Malinovského ul.

Cieľom projektu je vybudovať v školskej záhrade náučno-relaxačnú zónu, ktorá by sa stala oázou zelene a miestom na spoznávanie prírody a príjemné trávenie voľného času pre žiakov, rodičov i obyvateľov sídliska. Jednou z jej súčastí je zóna hier, v rámci ktorej bol z poskytnutých finančných prostriedkov vybudovaný drevený altánok na podstave, s bočným stenami, o rozmeroch 6 x 4 metre. Altánok má slúžiť ako učebňa v prírode na hodinách biológie, geografie, chémie, fyziky, výtvarnej, environmentálnej a regionálnej výchovy, na spoznávanie fauny a flóry v bezprostrednom okolí školy, na aktivity školského klubu detí a výboru mestskej časti. Ďalšie aktivity projektu budú realizované z vlastných prostriedkov školy.


 

Názov projektu: Vybudovanie oddychovej zóny (Chill Zone)

Predkladateľ/realizátor: Športový klub HARVARD Partizánske

Cieľom projektu bolo vytvoriť oddychovú zónu v priestoroch Mestskej športovej haly v Partizánskom, dostupnú pre všetkých účastníkov podujatí organizovaných v hale. Súčasťou oddychovej zóny sú skladacie stoličky, sedacie vaky, stolíky a umelý trávnatý koberec. Výhodou oddychovej zóny je jej variabilita, t.z. že v krátkom čase môže byť rozložená na rôznych miestach, prispôsobená okolnostiam, priestoru, počtu účastníkov a pod. Z poskytnutých finančných prostriedkov bolo zakúpené vybavenie a zrealizované úpravy priestorov športovej haly pre potreby oddychovej zóny (nad VIP miestnosťou, pri tribúne B).   


 

Názov projektu: Štvorboká oceľová veža pre anténu s otočným systémom

Predkladateľ/realizátor: Rádioklub KAPA-OM3KAP

Cieľom projektu bola výstavba priehradového trubkového stožiara s nadstavbou, ktorá pozostáva z otočného diaľkovo ovládaného systému so smerovou anténou pre pásmo 80 m. Stožiar je vybudovaný v mestskej časti Návojovce, má výšku 42 m a anténa má rozmery prvkov 24 a 22 m s ladenými členmi v rozsahu 3.5 až 3.8 Mhz v štyroch segmentoch. Poskytnuté finančné prostriedky vykryli časť nákladov na smerovú anténu.

 


 

Názov projektu: Lesopark Šípok

Predkladateľ/realizátor: Mária Bielešová (VMČ Šípok)

Projekt počíta s vybudovaním oddychovej zóny s lavičkami, hojdačkami, jazierkom a pódium na priestranstve za ZŠ na Malinovského ul. na Šípku, ktorá bude využívanú na rôzne voľnočasové aktivity obyvateľov mesta a kultúrno-spoločenské podujatia. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli zakúpených 10 ks lavičiek, materiál na vybudovanie stojísk pod lavičky a 2 ks odpadkových košov. Osadenie lavičiek a ďalšie práce na realizácii projektu budú pokračovať na jar 2017.   


 

Názov projektu: Učebňa v prírode

Predkladateľ/realizátor: Základná škola Radovana Kaufmana

Z poskytnutých finančných prostriedkov bola vybudovaná v areáli Základnej školy Radovana Kaufmana učebňa v prírode v podobe dreveného altánku. Učebňa bude využívaná v dopoludňajších hodinách na hodinách čítania, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a na oddych pre žiakov prvého stupňa počas veľkej prestávky. V popoludňajších hodinách ju využívajú  žiaci zo školského klubu detí.


 

Názov projektu: somPE

Predkladateľ/realizátor: Fabrika umenia

Cieľom projektu je prostredníctvom zábavnej a edukačnej hry predstaviť významné osobnosti mesta Partizánske a jeho okolia, vzbudiť záujem o históriu mesta a zároveň ponúknuť alternatívny spôsob vzdelávania a trávenia voľného času. Po prvýkrát bola hra realizovaná v októbri 2016 vo funkcionalistickom jadre Partizánskeho. Hráčov sprevádzalo sedem historických osobností, s ktorými hráči spoznávali regionálnu históriu, učili sa o architektúre mesta a utužovali kolektív. Po úspešnom odohraní hry boli odmenení vecnými cenami. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kostýmov, rekvizít, propagačného materiálu a kancelárskych potrieb (ceruzky, papier...). Hra bude realizovaná opakovane.


 

Názov projektu: Oprava vonkajšieho osvetlenia multifunkčného ihriska v ZŠ s MŠ Veľká okružná

Predkladateľ/realizátor: Základná škola s materskou školou, Veľká okružná

Cieľom projektu bola oprava vonkajšieho osvetlenia multifunkčného ihriska, ktoré je súčasťou športového areálu základnej školy. Z poskytnutých finančných prostriedkov bola zrealizovaná výmena nefunkčných svietidiel za nové, výkonnejšie a úspornejšie LED osvetlenie, vďaka čomu môžu žiaci futbalových krúžkov aj obyvatelia mesta využívať multifunkčné ihrisko aj vo večerných hodinách.


 

Názov projektu: Po stopách kopačiek

Predkladateľ/realizátor: Futbalový klub TEMPO Partizánske

Cielom projektu je výstavba miesta v priestoroch Futbalového klubu TEMPO Partizánske (Futbalový štadión K. Jokla v Partizánskom), kde budú vystavené exponáty, spojené s najväčšími miestnymi osobnosťami futbalu. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zhotovenie výstavných vitrín, úpravu stien, elektroinštaláciu a osvetlenie. V ďalšej fáze sa budú realizovať farebné úpravy stien, prekrytie výstavnej plochy, výroba výstavných regálov a inštalovanie exponátov, ktoré sponzorsky zabezpečí klub. Architektonický projekt pripravil arch. Ing. Marián Minarovič. Termín otvorenia je jún 2017.


 

Názov projektu: Hviezdny amfiteáter          

Predkaldateľ/realizátor: Hvezdáreň v Partizánskom

Z poskytnutých finančných prostriedkov bola v areáli Hvezdárne v Partizánskom, časť Malé Bielice, vybudovaná spevnená plocha zo zámkovej dlažby, určená pre vystúpenia hudobných skupín, divadelné predstavenia, recitátorov, videoprojekciu, neformálne stretnutia občianskych združení a skupín, stretávanie sa obyvateľov pri netradičných kultúrnych aktivitách. V letných mesiacoch môže byť amfiteáter využívaný aj ako letné kino.


 

Názov projektu: Internet do školy

Predkaldateľ/realizátor: Základná škola, ul. Športovcov

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a inštalovanie IT zariadenia s príslušenstvom, ktoré umožňuje stabilné internetové pripojenie v budove prvého stupňa a jedálne školy, ako aj pokrytie vonkajšieho areálu školy (ihriská, učebňa v prírode) bezdrôtovým internetovým pripojením, čo spestruje vyučovanie aj vo vonkajších priestoroch školy. 

 


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka