Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie MsZ

Komisie zriaďuje MsZ ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z ďalších osôb, schválených zastupiteľstvom. Predsedom komisie je vždy poslanec MsZ.

Komisie najmä:

  • v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú stanoviská k materiálom, predkladaným na rokovanie MsR a MsZ, k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta,
  • v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta a predkladajú ich na rokovanie MsZ, mestskej rady a mestského úradu. Tieto orgány sú povinné sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
  • v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, kontrolujú spôsob realizácie uznesení MsZ a MsR, spôsob vybavovania pripomienok, podnetov a sťažností občanov, dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti, na hospodárenie s majetkom mesta, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta a na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta.

MsZ v Partizánskom zriadilo pre volebné obdobie 2018 – 2022:

  • Komisiu pre sociálnu a bytovú politiku a pre ochranu verejného poriadku
  • Komisiu pre financie, rozpočet a ekonomiku
  • Komisiu pre výstavbu a územné plánovanie
  • Komisiu pre školstvo, kultúru a mládež
  • Komisiu pre životné prostredie, dopravu a verejné služby
  • Komisiu pre podporu športu
  • Komisiu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

MsZ môže podľa potreby zriaďovať ďalšie komisie alebo vytvorené komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť.

Rokovanie komisie je verejné okrem bodov, keď by došlo alebo mohlo dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu a v ďalších prípadoch, v ktorých ochrana informácií je zaručená inými právnymi predpismi.


 

Dokumenty ku komisiám

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka