Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zdravotnícke, sociálne, humanitné

Liga proti rakovine – Klub nezábudka Partizánske

Poštová adresa: Nám. SNP 212/19, 958 01 Partizánske

Predsedníčka: Margita Ondrejková

Tel.: 0917/547 571, 038/749 29 68

E-mail: margitaondrejkova@gmail.com

 

Pre koho: občania s onkologickým ochorením, ich rodinní príslušníci a sympatizanti

Zameranie: poradenstvo onkologickým pacientom, organizovanie prednášok s odbornými lekármi, organizovanie kultúrnych, rekreačných podujatí a preventívnych kampaní ako je Deň narcisov, Týždeň zdravia, Na kolesách proti rakovine atď.


 

Prvosienka na podporu duševného zdravia Partizánske (Liga za duševné zdravie)

Poštová adresa: Malá okružná 1014/11, 958 01 Partizánske

Predseda: Milan Remeň

Tel.: 0908/137 701, 038/749 02 19

E-mail: ozprvosienka@gmail.com

Web: www.ozprvosienka.estranky.sk

 

Pre koho: občania s poruchami psychiky, ich príbuzní a sympatizanti

Zameranie: poskytovanie pomoci občanom, ktorí majú predsudky a bránia sa navštíviť psychológia, psychiatra, organizovanie spoločných voľnočasových aktivít a stretnutí za účelom vzájomného spoznávania sa, výmeny skúseností a informácií o zdravotnom stave, organizovanie stretnutí s odbornými lekármi – psychológmi, psychiatrami a sociálnymi pracovníkmi.


 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Partizánske

Poštová adresa: Gen. Svobodu 828/63, 958 01 Partizánske

Prdeseda: Andrej Barborka

Tel.: 0915/287 979

E-mail: redcross.partizanske@gmail.com

Web: www.facebook.com/SCKPartizanske

 

Pre koho:  ľudia rôzneho veku, rôznych povolaní a záujmov, ktorých spája chuť nezištne pomáhať druhým

Zameranie: na báze dobrovoľníctva zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní, poskytovaní a sprostredkovaní zdravotnej a záchrannej pomoci na športových a kultúrno-spoločenských akciách v meste, zabezpečuje školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci, organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové darcovstvo krvi, pomáha s náborom darcov krvi, poskytuje sociálne a humanitárne služby, vykonáva špecializované sociálne poradenstvo i vzdelávacie programy.


 

Klub darcov krvi PC Šípok

Poštová adresa: J. Kráľa 1165/22, 958 06 Partizánske

Predseda: Jozef Antl

Tel.: 0907/066 857, 038/740 02 74

E-mail: jozefantl@zoznam.sk


 

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Partizánske

Poštová adresa: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Predseda: Rudolf Mihaleje

Tel.: 0908/742 809

E-mail: klingova.sztp@gmail.com

 

Pre koho: občania s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, ich rodinní príslušníci a sympatizanti

Zameranie: poradenské služby o právnych nárokoch občanov s telesným postihnutím, organizovanie kultúrnych podujatí, rekreácií a relaxačných pobytov pre telesne postihnutých občanov.


 

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Partizánskom

Poštová adresa: Februárová 152/1, 958 01 Partizánske

Predsedníčka: Jozefína Levická

Tel.: 0908/828 370

 

Pre koho: občania trpiaci astmou, alergiou, diabetici a občania so srdcovým ochorením

Zameranie: organizovanie zdravotných, rekondičných a rehabilitačných aktivít, organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pre zdravotne postihnutých občanov, preventívne merania cholesterolu, triglyceritu a cukru.


 

Spoločnosť na pomoc osobám postihnutým autizmom v Partizánskom (SPOSA)

Poštová adresa: Gen. Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

Predseda: Mgr. Anna Borátková

Tel.: 0903/405 737

E-mail: anna.boratkova@gmail.com

Web: www.sposa.sk

 

Pre koho: deti, mládež a dospelí postihnutí autistickým syndrómom, ich rodinní príslušníci a sympatizanti

Zameranie: zastupovanie záujmov osôb postihnutým autistickým syndrómom, s cieľom presadzovať a podporovať všetky opatrenia, ktoré zlepšujú podmienky a kvalitu ich života a života ich rodín.


 

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Základná organizácia Partizánske

Poštová adresa: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Predseda: Peter Vojtko

Tel.: 0904/290 726

e-mail: zozpcch.pe@azet.sk

web: www.zpcchpe.wbl.sk  

 

Pre koho: občania s kardiovaskulárnym ochorením, ich príbuzní a sympatizanti

Zameranie: poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie prednášok s odborníkmi - lekármi, psychológmi, organizovanie kultúrnych podujatí a rekondičných pobytov pre členov, možnosť merania cholesterolu, triglyceridu a cukru.


 

Kardioklub Partizánske pri ZPCCH ZO Partizánske

Poštová adresa: Nám. SNP 212/19, 958 01 Partizánske

Predseda: Ing. Zbigniev Karpinský

Tel.: 0948/307 604

E-mail: partizanske@kardioklub.sk

Web: www.kardioklub.sk

 

Pre koho: občania s kardiovaskulárnym ochorením, ich príbuzní a sympatizanti

Zameranie: poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie prednášok s odborníkmi - lekármi, psychológmi, organizovanie kultúrnych podujatí a rekondičných pobytov pre členov, možnosť merania cholesterolu, triglyceridu a cukru.


 

Klub sclerosis multiplex Partizánske (pri Slovenskom zväze sclerosis multiplex)

Poštová adresa: Gen. Svobodu 583/31, 958 01 Partizánske

Predsedníčka: Zuzana Gamanová

Tel.: 0904/206 088

E-mail: zuzgam@post.sk

Web: www.klubsmpartizanske.estranky.sk 

 

Pre koho: občania s diagnózou sclerosis multiplex (dg SM), ich rodinní príslušníci, ako aj všetci, ktorí chcú ľuďom s dg SM pomáhať

Zameranie: pomoc pri prekonávaní ťažkostí a zmierňovaní zdravotných a sociálnych dôsledkov ochorenia SM, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo, poskytovanie sociálno-rehabilitačných služieb a organizovanie rekondično-rehabilitačných pobytov, zameraných na zlepšovanie fyzickej a psychickej kondície osôb s ochorením SM, organizovanie športových a kultúrno-spoločenských aktivít pre členov.


 

Denné Centrum Frézia Partizánske n.o.

Adresa sídla: Veľká okružná 1107/15, 958 01 Partizánske

Riaditeľka: Mgr. Michaela Krošláková

Tel.: 0908/661 255

E-mail: frezia1@pobox.sk

Web: www.freziacentrum.wbl.sk

 

Pre koho: deti a mládež s mentálnym, zdravotným alebo kombinovaným postihnutím

Zameranie: poskytovanie všeobecne prospešných služieb so zameraním najmä na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti vo forme sociálneho poradenstva, socio-výchovnej práce a činnosti s mentálne a zdravotne postihnutými deťmi a mládežou.


 

OZ Začať spolu

Poštová adresa: B. Nemcovej 899/8, 958 01 Partizánske

Riaditeľka: Bc. Jana Šútorová

E-mail: jsutorova@hotmail.com

Web: www.ozzacatspolu.nazory.eu

 

Pre koho: fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o uplatňovanie pedagogického prístupu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa a vytváranie podmienok na integráciu detí so špeciálnymi potrebami

Zameranie: pravidelné pohybové a vzdelávacie voľno-časové aktivity.


 

Nádej Partizánske

Adresa sídla: Februárová 159/10, 958 01 Partizánske

Štatutárny zástupca: Ondrej Grenčík

Tel.: 0907/765 743, 0948/717 565 (poradenské centrum)

E-mail: pomoc@nadejpartizanske.sk

Web: www.nadejpartizanske.sk

 

Zameranie: poskytovanie psychologického, právneho a ekonomické poradenstva obetiam domáceho násilia prostredníctvom poradenského centra.


 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka