Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie sociálnych vecí

Poverená vedúca oddelenia sociálnych vecí

Mgr. Ľudmila Frémalová

Tel: 038/53 63 016

Mobil: 0917/456 907

E-mail: ludmila.fremalova@partizanske.sk

kancelária č. 22, prízemie


 

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI ODDELENIA

 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb podľa potrieb občanov – pobytových, ambulantných a terénnych (denné centrum - KSO, Komunitné centrum, ZOS, Oáza, Domov n.o., opatrovateľská služba, prepravná služba, odľahčovacia služba),
 • vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
 • vykonáva terénne sociálne šetrenie, vyhľadáva občanov, odkázaných na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti,
 • plní funkciu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi a prídavkov na dieťa, zodpovedá za vynakladanie finančných prostriedkov,
 • zabezpečuje a spravuje agendu spojenú s realizáciou zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a so sanáciou rodín (detí umiestnené v DD),
 • vedie a spravuje agendu poskytovania jednorazových sociálnych dávok pre rodiny s deťmi, pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť, agendu súvisiacu so sociálnou pomocou pre neprispôsobivých občanov prepustených z výkonu trestu, trvale nezamestnaným osobám bez domova a vydáva príslušné rozhodnutia,
 • vedie a spravuje agendu poskytovania iných finančných príspevkov z rozpočtu mesta pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii (príspevok na stravovanie dôchodcov, sociálna pôžička, prepravná služba, opatrovateľská služba),
 • podáva návrhy na súd o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony u občanov, vedie ich evidenciu a podáva na súd správy o povesti,
 • zabezpečuje a organizuje nevyhnutnú sociálnu pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou,
 • spracováva na základe predložených žiadostí návrhy na poskytnutie finančných príspevkov z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám v oblasti humanity, charity a zdravotníctva a predkladá ich príslušnému orgánu mestskej samosprávy na schválenie, po schválení vypracováva zmluvy o poskytnutí príspevku.

 

SPOLU TVORÍME PARTIZÁNSKE

dokumentárno-prezentačný film

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Primátor mesta Partizánske Jozef Božik vás pozýva na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom.

Zber konárov a jedlých olejov

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa podľa ďalej uvedeného harmonogramu uskutoční zber konárov a jedlého oleja systémom „od domu k domu“ v jednotlivých mestských častiach.

Celoplošná deratizácia

V dňoch 1. až 31. októbra 2019 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka